B-Healthy
B-Healthy

'İskeçe Türk Birliği'nin isminde Türk geçtiği için kapatılması, kabul edilemez'

TBMM Başkanı Şentop: "İskeçe Türk Birliği'nin isminde Türk geçtiği için kapatılması, üstelik bunun AİHM kararlarına rağmen devam ettirilmesi kabul edilemez" ded

Balkanlar 22 Aralık 2021
'İskeçe Türk Birliği'nin isminde Türk geçtiği için kapatılması, kabul edilemez'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya’da yaşayan Türklerin resmi bayramı olan 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı kapsamında düzenlenen resepsiyonda, "Bugün her fırsatta Batı Trakya’da yaşayan soydaşlarımızın Türkçeyi kullanmalarına engel olunmakta, Türk kelimesinin kullanılması bile yasaklanmaktadır. İskeçe Türk Birliği'nin isminde Türk geçtiği için kapatılması, üstelik bunun AİHM kararlarına rağmen devam ettirilmesi kabul edilemez" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) desteğiyle Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği'nce (MATÜSİTEB) düzenlenen "21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı" resepsiyonuna katıldı. Şentop resepsiyonda yaptığı konuşmada Kuzey Makedonya’da yaşayan Türklerin resmi bayramı olan 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle ülkede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere TBMM’deki milletvekilleri ve Türkiye’deki tüm kardeşlerinin selamlarını ileten Meclis Başkanı Şentop, bir yıl önce de kutlamalara katıldığını anımsattı. Mustafa Şentop, dili "insanları birbirine bağlayan en önemli tutkal, kültürel ve duygusal aktarımının en önemli aracı" olarak nitelendirdi. Dilin hiçbir zaman sadece bir iletişim aracına indirgenemeyeceğini söyleyen Şentop, dilin öncelikli olarak millet olmanın nişanesi, bir toplumu millet yapan en temel unsur niteliği taşıdığını aktardı. Şentop sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir millet yoktur ki kendine ait müstakil bir dili olmasın. Çünkü milletlerin tarih içinde oluşturdukları kültürleri, kültürel mirasları ve bizatihi tarihleri dil aracılığıyla biçimlenir, anlam kazanır ve geleceğe taşınır. Biz Türkçemiz sayesinde bir milletiz ve tarih içerisinde Türkçemizle birlikte var olduk. Var olduğumuz müddetçe gördük ve yaşadık ki Türkçe bir barış dilidir, bundan sonra da bir barış dili olmaya devam edecektir. Ali Fuat Başgil, Türkçemizi 'Her kelimesinde asil bir milletin en az bin yıllık tarihinin biriktirdiği mana ve hatıralar bulunan lisan şekline girmiş milli ruhumuz' olarak tarif etmektedir. Bugün Türkçe, dünyada konuşulan en eski ve köklü diller arasında yer almaktadır. Üsküp’ten Türkistan’a, Sibirya’dan Basra Körfezi'ne kadar uzanan geniş bir coğrafyada kullanılmakta, ortak bir geçmişi, kültürü paylaşan kardeşler arasında koparılamayacak güçlü bir bağ oluşturmaktadır. Türkçenin konuşulduğu bütün bu ülkeler sınırları Türkçe dili olan büyük bir anlam vatanının mensuplarıdır. Türkçenin bizlere millet özelliği vermesi, kadimliği, zenginliği bize gurur verse de bugün dilimize tehdit oluşturan belli başlı gelişmeleri de gözden kaçırmamalıyız."

"YAŞADIKLARI ÜLKELERDE AZINLIK DURUMUNDA BULUNAN SOYDAŞLARIMIZ TÜRKÇENİN KULLANIMI KONUSUNDA BELLİ BAŞLI ZORLUKLARLA KARŞILAŞMIŞTIR"

Şentop, bugün küreselleşmenin baş döndürücü bir hızda ilerlediğini, ülkeler arasında olduğu gibi insanlar arasında da kültürel sınırların kalktığını ve geçişkenliğin arttığını ifade etti. Teknolojinin ve sosyal medyanın baş döndürücü bir hızda ilerlediğini hatırlatan Şentop, bunun lisanların arılığı noktasında vahim bir tablo ortaya çıkardığını dile getirdi. Şentop, Türkçenin Arapçadan, Farsçadan, Rumcadan, Makedoncadan, Avrupa dillerinden aldığı kelimeler, deyişler, deyimler ve ifadelerle zenginleştiğini, tekamül ettiğini ve bugünkü mükemmeliyetine ulaştığını belirterek, "Müstakilen belirtmeliyim ki yaşadıkları ülkelerde azınlık durumunda bulunan soydaşlarımız Türkçenin kullanımı konusunda belli başlı zorluklarla karşılaşmıştır ve zaman zaman da karşılaşmaktadır. Özellikle eski Doğu Bloku ülkelerinde yaşayan kardeşlerimizin Türkçeyi konuşmaları, öğrenmeleri ve kullanmaları vaktiyle yasaklanmış, türlü baskılarla insanımıza eziyet edilmiştir" diye konuştu.

"İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ'NİN İSMİNDE TÜRK GEÇTİĞİ İÇİN KAPATILMASI, ÜSTELİK BUNUN AİHM KARARLARINA RAĞMEN DEVAM ETTİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Balkanların farklı ülkelerinde yaşananların acı bir şekilde Türk toplumunun hafızasında yerini koruduğunu vurgulayan Şentop, "Maalesef Türkçeye karşı hoşnutsuzluk, baskılar halihazırda da başta Yunanistan olmak üzere bazı ülkelerde devam etmektedir. Bugün her fırsatta Batı Trakya’da yaşayan soydaşlarımızın Türkçeyi kullanmalarına engel olunmakta, Türk kelimesinin kullanılması bile yasaklanmaktadır. İskeçe Türk Birliği'nin isminde Türk geçtiği için kapatılması, üstelik bunun AİHM kararlarına rağmen devam ettirilmesi kabul edilemez. Bir gerçek varsa, siz o gerçeği ne kadar görmezden gelirseniz gelin o gerçek var olmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya’daki durumun kıyas götürmez şekilde daha iyi olduğunu, bugün Türklerin haklarının Anayasa ile garanti altına alındığını söyledi. Şentop, buradaki Türklerin Kuzey Makedonya toplumunun eşit ve kurucu vatandaşları olarak kabul gördüğünü aktardı.

Millet gazetesi logo
© 2022 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr