Yangroup logo Yangroup logo

ABD'nin sözde 2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu yayımlandı

ABTTF Başkanı: “Raporun Yunanistan ile ilgili bölümünde Batı Trakya Türk toplumunun dini alanda yaşadığı sorunlara yine kısmen verildiğini görüyoruz.”

Batı Trakya 19 Mayıs 2021
ABD'nin sözde 2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu yayımlandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı tarafından 2020 Uluslararası Dini Özgürlükler raporu yayımlandı. Dünyanın tüm ülkelerindeki dini özgürlüklerin durumunu ele alan raporun Yunanistan ile ilgili bölümünde “Trakya’daki Müslüman azınlık” tanımlaması ile Batı Trakya Türk toplumunun dini alanda yaşadığı sorunlara kısmen yer veriliyor.

ABD RAPORUNDA BATI TRAKYA TÜRK TOPLUMU
Yunanistan’ın toplam nüfusunun 10,6 milyon olarak tahmin edildiğinin belirtildiği ABD raporunda, 1923 Lozan Antlaşması uyarınca resmi olarak tanınan azınlık nüfusunun Yunan hükümetinin kaynaklarına atıfla yaklaşık 140 bin olarak veriliyor.

2019 raporundaki ifadeler tekrar edilerek 1923 Lozan Antlaşması ile Batı Trakya Türk toplumunun camileri ile vakıflarını yönetme hakkına sahip olduğu belirtilen raporda, hükümetin 1991 tarihli yasa uyarınca Batı Trakya’da üç müftü atadığı, atanmış bu müftülerin görev süresinin on yıl olduğu ve uzatılabileceği kaydediliyor. Batı Trakya’daki müftülüklerin tüm masraflarının Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı tarafından karşılandığının not edildiği raporda, “240 İmam Yasası” olarak bilinen yasadan bahsedilerek, atanmış müftüler ile Batı Trakya’daki devlet okullarında seçmeli İslam din dersi için görevlendirilen din öğreticilerinin maaşlarının hükümet tarafından ödendiği ifade ediliyor. Ancak raporda Batı Trakya Türk toplumunun “240 İmam Yasası”na karşı çıkmasına değinilmiyor.

Raporda Lozan Antlaşması’na göre Batı Trakya’da Türkçe ve Yunanca dillerinde iki dilli okulların faaliyette olduğu, ayrıca iki dini okulun (medrese) da bulunduğu belirtilerek, 2019-2020 döneminde bölgedeki iki dilli ilkokul sayısının toplam 115 olduğu, 2018-2019 döneminde ise bu sayının 128 olduğu aktarılıyor. Raporda ayrıca Batı Trakya Türk toplumu temsilcilerinin bölgedeki iki adet iki dilli ortaokul-lisenin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olduğu ancak ilaveten bir özel ortaokul-lise açma taleplerini hükümetin görmezden geldiğini söyledikleri kaydediliyor. Bununla birlikte Gümülcine ve İskeçe’deki iki medresenin encümen heyeti başkanlığına tayinli müftü naiplerinin getirilerek, Batı Trakya Türk toplumunun eğitim özerkliğinin ihlal edilmesine raporda değinilmiyor.

Batı Trakya Türk toplumunun müftülerin hükümet tarafından atanmasına karşı çıkarak müftülerin doğrudan Azınlık tarafından seçilmesini talep ettiğinin belirtildiği raporda, hükümetin anayasanın yargıçların seçilmesine izin vermediği, dolayısıyla aile ve miras konularında yargıçlık yetkilerine sahip olan müftülerin(atanmış) de seçilemeyeceğini dile getirdiği kaydediliyor. Bununla birlikte Batı Trakya Türk toplumunun bölgedeki özerk yapıdaki müftülüklerin işleyişini yeniden düzenleyen 52/2019 sayı ve tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne dair eleştirileri raporda yer almıyor.

ABTTF BAŞKANI HABİPOĞLU
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu konuyla ilgili olarak şunları dile getirdi: “ABD 2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu’nun Yunanistan’la ilgili bölümünde Batı Trakya Türk toplumunun dini alanda yaşadığı sorunlara yine kısmen yer verildiğini, geçen yılki raporda yazan ifadelerin tekrar edildiğini görüyoruz. Raporda Batı Trakya Türk toplumunun bazı konulardaki eleştiri ve talepleri yer almakla birlikte raporun genelindeki ifadeler ülkemizin resmi görüşünü destekler mahiyettedir. Geçmiş yıllarda yaptığımız gibi paralel bir rapor hazırlayarak, Batı Trakya Türk toplumunun sorunları ile görüş ve taleplerini ayrıntılarıyla aktaracak, raporumuzu ilgili ABD makamlarına ileteceğiz.”

Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr