ABTTF anadilde eğitim ve çift dilli azınlık anaokulları için Avrupa Parlamentosu’nda

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF), 14 Mart 2013 Perşembe günü Avrupa Parlamentosu Geleneksel Azınlıklar, Ulusal Topluluklar ve Diller İntergrubu’nda an

Batı Trakya 16 Mart 2013
ABTTF anadilde eğitim ve çift dilli azınlık anaokulları için Avrupa Parlamentosu’nda

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF), 14 Mart 2013 Perşembe günü Avrupa Parlamentosu Geleneksel Azınlıklar, Ulusal Topluluklar ve Diller İntergrubu’nda anadilde eğitime erişim hakkı ve Batı Trakya’da iki dilli anaokulların eksikliği sorunu konusunda bir sunum gerçekleştirdi. ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu ve ABTTF Brüksel Temsilciliği’nin katılımı ile Strazburg’ta gerçekleştirilen toplantıda Sınır Tanımayan İnsan Hakları(HRWF) Direktörü Willy Fautre ile Batı Trakya Türk Azınlığı’na üye Dr. Ali Hüseyinoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın en önemli sorunlarından olan iki dilli azınlık anaokulları konusunda konuşma yaptılar.

HRWF Direktörü Willy Fautre: Eğitimdeki açığı kapatmak için Yunanistan çift dilli azınlık anaokullarını azınlık eğitim sistemine entegre etmeli

AP Milletvekili François Alfonsi (Fransa) ve AP Milletvekili Csaba Sandor Tabajdi(Macaristan)’nin eşbaşkanlığında yaklaşık elli kişinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Willy Fautre, Yunanistan’da iki dilli eğitim alanında yaşanan sorunları Avrupa Birliği’ne üye Belçika, Romanya ve Finlandiya örnekleri ile karşılaştırmalı olarak aktardı. Belçika Eğitim Bakanlığı’nda Fransızca ve Felemenkçe eğitim veren okulların eşleştirilmesini desteklemek amacı ile kurulan heyette görev yapan Fautre, Belçika’da Fransızca ve Felemenkçe konuşan iki ulusun eğitim sistemlerinde küçük yaşlardan itibaren çift dilli eğitim verilmesi yolu ile daha bütünleşik bir toplum oluşturulduğunu ifade etti. Finlandiya’daki İsveç azınlığı ile Romanya’daki Macar azınlıktan örnekler veren Fautre, Yunanistan’da 2006 yılında çıkarılan yasa ile Batı Trakya Türk Azınlığı’na üye çocukların eğitimde diğer çocuklar ile eşit haklardan yararlanamadıklarını söyledi. Fautre, Ekim 2012’de Batı Trakya’ya gerçekleştirdikleri keşif ziyareti sırasında Şahin köyünde azınlık çocukları ve aileleri ile buluştuklarını, çocukların anadilde anaokullarının bulunmaması ve yetersiz eğitim koşulları nedeniyle toplumla bütünleşemediklerini söyledi. Fautre, bu açığın kapatılması için Yunanistan’ın azınlık okullarına çift dilli anaokulları entegre etmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Ali Hüseyinoğlu: 3518/2006 sayılı yasa Lozan ile tanımlanan eğitimdeki özerk yapı ile çelişiyor

Sussex Üniversitesi’nde Batı Trakya Türk Azınlığı’nın eğitim sorunları konusunda doktorasını tamamlamış olan Dr. Ali Hüseyinoğlu ise 2006 yılında kabul edilen 3518 sayı ve tarihli yasanın Batı Trakya Türk Azınlığı tarafından neden eleştirildiğine açıklık getirdi. Hüseyinoğlu, ilgili yasanın Lozan Barış Antlaşması ile tanımlanan eğitim alanındaki özerk yapı ile çeliştiğini söyledi. İkinci olarak Hüseyinoğlu, yalnızca Yunanca dilinde eğitim verilen devlet anaokullarında Yunanca ile ilk kez karşılaşan azınlık çocuklarının Türkçe bilmeyen Yunan öğretmenler ile iletişim kuramadıklarını belirtti. Pedagolojik çalışmaların ortaya koyduğu üzere bir çocuğun ikinci bir dili daha kolay öğrenmesi ve daha akıcı bir şekilde konuşması için anadilini öğrenmeleri gerektiğini söyleyen Hüseyinoğlu, Yunanistan’ın ne iki dilli devlet anaokulları kurduğunu ne de azınlık vakıflarının özel iki dilli anaokullar açmasına izin verdiğini söyledi. Hüseyinoğlu, Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi(BAKEŞ)’nin 2011 yılında Türkçe-Yunanca dilinde özel bir anaokul açmak için başvuruda bulunduğunu ancak yetkili makamlardan bugüne dek bir cevap alınamadığını söyledi.

Şahin Azınlık İlkokulu’nda yirmi çocuğun yalnızca Yunanca dilinde eğitim veren devlet anaokullarına gitmedikleri için ilkokula kayıt edilmediklerini söyleyen Hüseyinoğlu, çocukların derse girmelerine izin veren okul müdürünün de görevinden alındığını belirtti. Anaokul eğitimi zorunlu olduğundan ailelerin çocuklarını devlet anaokullarına göndermek durumunda kaldıklarını söyleyen Hüseyinoğlu, Batı Trakya’da devlet anaokullarının sayısının yetersiz olması sebebiyle yasanın Batı Trakya’da tam anlamıyla uygulanmasının mümkün olmadığını belirtti. Devlet anaokullarında yalnızca Yunanca değil Türkçe ve Yunanca olmak üzere çift dilli eğitim verilmesi gerektiği yönünde tavsiyede bulunan Hüseyinoğlu, Yunanistan’ın çift dilli özel anaokullar kurulmasına izin vermesi gerektiğini belirtti.

İntergrup üyesi milletvekillerinin ilgi ile dinlediği sunumların ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde AP Milletvekili Bernd Posselt (Almanya) Yunanlı bir milletvekilinin Yunanistan’da azınlık bulunmadığını söylediğini ifade eden Posselt, bu açıklamanın Yunanistan’ın genel politikası olduğunu söyledi. Posselt, azınlıklar konusunda yalnızca ulusal düzeyde değil Avrupa çapında acil şekilde uyumlaştırılmış bir politikaya ihtiyaç olduğunu söyledi. AP Milletvekili Nils Torvalds (Finlandiya) ise Finlandiya’daki İsveç azınlığının da çeşitli sorunları olduğunu söyledi, bu sorunların önüne geçmek için genel anlamda AB çapında milliyetçiliğin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr