Kurban Yardim 2024 Kurban Yardim 2024

Azınlık basınında dergicilik ve FİYAKA dergisi

Batı Trakya’da azınlık basın tarihinin 1923 yılında imzalan Lozan Barış Antlaşması ile başladığı görülüyor. Azınlık basınında ilk olarak gazeteler yayın hayatın

Batı Trakya 15 Mart 2014
Azınlık basınında dergicilik ve FİYAKA dergisi

Batı Trakya’da azınlık basın tarihinin 1923 yılında imzalan Lozan Barış Antlaşması ile başladığı görülüyor. Azınlık basınında ilk olarak gazeteler yayın hayatına başlıyor. Batı Trakya’da Türkçe yayınlanan ilk gazete Zaman gazetesidir. 1923 yılında ilk yayınlanan Zaman ile başlayan gazetecilik serüveni 2014’te yayın hayatına başlayan en son gazete Barikat ile devam ediyor.

Azınlık basınında, dergicilik gazeteciliğe nazaran daha sonra başlamıştır. Batı Trakya’da bugüne dek edebiyat, kültür, sanat, eğitim, mizah, haber, yorum, çocuk, sosyal, dini, meslek konularını içeren farklı isimle birçok dergi yayınlanmıştır. Bazıları yayın hayatına devam ediyor.

Batı Trakya Kültür ve Eğitim Araştırma Merkezi (BAKEŞ)’teki Azınlık basını arşivinde görünen ve kaynaklar doğrultusunda Batı Trakya’da ilk Türkçe derginin 1933 yılında MUALLİM ismi ile yayınladığı görülüyor. MUALLİM dergisinin ardından farklı isimlerle bir çok dergi yayınlanmıştır. Bunlar, 1961 yılında BATI TRAKYA, 1962’de ALİŞ, 1963’de BİRLİK,  1964’te DEVAM, 1970’de ÖĞRETMEN, 1976’da YOL, 1981’de HÜR HAKKA DAVET, 1986’da YUVAMIZ, 1982’de ARKADAŞ ÇOCUK, 1989’da ŞAFAK, 1991’de PINAR, 1998’de ÖĞRETMENİN SESİ, 1998’de ÇOCUK DÜNYASI (daha sonra ismi değişti GENÇ KALEMLER), 1999’da GÖNÜLDEN GÖNÜLE, 2001’de MİHENK, 2004’te AKİDE, 2007’de RODOP RÜZGARI, 2008’de KARDELEN, 2008’de REHBER,  2009’da AZINLIKÇA, 2013’de İNSANCA dergileri yayın hayatına başlamıştır. Batı Trakya’da en son yayın hayatına başlayan ve ilk sayısı 2013 yılı Eylül ayında çıkan FİYAKA dergisi oldu.

BAKEŞ’in arşivinde yer alan dergilerin haricinde başka dergilerin de yayınlanmış olması muhtemeldir. Ancak varsa da henüz arşivlenmiş değildirler.

Batı Trakya’da çıkan dergilerin birçoğu belirli aralıklarla yayınlanmış daha sonra kapanmıştır. Ancak bazıları hala yayın hayatına devam ediyor. Batı Trakya’da dergi yayıncılığı Muallim dergisi ile ilk olarak İskeçe ilinde başlamıştır. Bugüne kadar yayınlanan dergilerden en uzun soluklu olanı, 1981 yılında çocuklara yönelik yayınlanmaya başlanan, 25 yıl yayınlandıktan sonra 2007 yılında kapanan Arkadaş Çocuk dergisidir. 1964 yılında yayın hayatına başlayan ve belirli bir süre yayınlanan Devam dergisi ise tamamen Osmanlı harfleri ile çıkan tek dergi olmuş. 1999 yılında yayın hayatına başlayan belirli bir süre yayınlanan daha sonra kapanan Gönülden Gönüle dergisi ise Meriç bölgesinde yayınlanan tek Türkçe dergi özelliğini taşımaktadır.

Yayınlanan dergilerin bazıları kişilere ait, bazıları ise müftülük, dernekler tarafından çıkarılan
Ve Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nı bilgilendirmeye yönelik yayın organlardır.

FİYAKA, edebiyat-kültür-sanatta azınlığa yeni bir pencere açıyor

Batı Trakya’da dergi yayıncılığında FİYAKA en son yayın hayatına başlayan dergi oldu. Edebiyat, düşünce, kültür ve sanat içerikli konuların işlendiği FİYAKA dergisinin ilk sayısı Eylül 2013 yılında çıktı.  Şubat 2014’te ise derginin üçüncü sayısı okuyucularla buluştu. İki ayda bir yayınlanan dergi renkli sayfalardan oluşuyor.

FİYAKA dergisi, Konya Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun Edebiyatçı Hüseyin Mehmet tarafından çıkartılmaktadır. Derginin henüz üçüncü sayısı yayınlanmış olmasına rağmen, okuyuculardan beğeni kazandı.

İsmiyle, içeriğiyle, sayfa dizaynıyla, işlenen konularla ve özellikle genç yazar kadrosuyla dikkat çekmeyi başaran FİYAKA, hakkında daha fazla bilgi almak için derginin sahibi Hüseyin Mehmet ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine, dergi çıkarma fikrinin nasıl oluştuğunu, derginin özellikleri, hangi kitleye hitap ettiği ve hedefleri hakkındaki sorular sorduk. Hüseyin Mehmet, sorularımıza şu cevapları verdi;

Millet Gazetesi: Fiyaka dergisi ne zaman yayın hayatına başladı?

Hüseyin Mehmet: Dergi 2013 yılının Eylül ayında yayın hayatına başladı.

Dergi çıkarma fikri nasıl oluştu?

Okumayı seven arkadaşlarla kültürel haberlerin eksikliğini hep duyuyor, kendi aramızda bunu dile getiriyorduk. İster fikri ister edebi manada olsun açıkçası bizim bu ihtiyacımızı tatmin eden bir yayın organına rastlamadık. Bu ihtiyacı gözeten arkadaşlarla konuşmalarımız neticesinde dergi fikri oluştu.

FİYAKA isminin verilmesinin özel bir nedeni var mı? Neden FİYAKA ismi verildi?
 
Şair “Acı çekmek ruhun fiyakasıdır.” der. Buradaki fiyaka; öte alemden ayrılışın, ruhun kendi özüne yönelik ayrılık acısına/hasretine atıfta bulunan bir anlamı içerdiği için dergiye bu ismi verdik. İkinci sebep malum Gümülcine Gazi Evrenos Bey zamanında İpsala’dan sonra 21 yıl uç merkezliği yapma görevini yüklenmiş bir şehir. Dergi ekibi olarak bizler de genç uçbeylerine yaraşır fiyakalı bir ismi olsun derginin, dedik. Fiyaka ismi böyle oluştu. 

FİYAKA'nın yayın çizgisi hakkında bilgi verir misiniz? Hangi konuları içermektedir?

Kültür ve sanat, özelde ise edebiyat ve fikriyat alanını kapsayan bir çerçevesi var dergimizin. Başlarda genel yayın yönetmeni olan bendeniz edebiyatçı olduğum için sırf edebiyat dergisi sanıldı. Oysa ikinci sayımızda bunu açıkça belirttiğimiz ve altını kalınca çizdiğimiz gibi düşünce yazılarının da bir o kadar önem kazandığı, vurgulandığı bir dergi Fiyaka. Oluşturmak istediğimiz çizgi ve yayın ilkelerinde de hakeza bu var.

Günümüzde dünyayı saran yoğun bir enformasyon kirliliği yaşıyoruz. Doğru bir biçimde kendi öz değerlerimizi içeren kaynaklardan beslenemediğimiz, koptuğumuz ölçüde kimlik ve aidiyet karmaşası, kültürel anlamda ise zehirlenme yaşıyoruz. Sanal bilgi akışının yoğunluğu ise bunu daha da kolaylaştırıyor. Facebook ve twitter üzerinden yüzlerce, binlerce bilgi akıyor, zamanımızın çoğunu buraya harcıyoruz; fakat onlardan akılda kalıcı tek bir cümle elde edemiyoruz. Reel dünyada bunun yerine dair bir anlam devşiremiyoruz. Hazmedemediğimiz bu hızlı akışın altında eziliyoruz.

Dergi bu açıdan bir soluklanma vesilesi. Daha organik bir bağa açılma fırsatı sunuyor okuyucuya. Okuma ve kitapla dokunabilir bir düzey yakalanarak, imkânlarımızı genişletiyor. Kültür ve medeniyet zenginliğimizi, tekamül noktasında en başta zirve olan şiirden başlayarak, öyküde, sanatta, düşünce yazılarında, denemede, sinemada göstermek, ister şahıslar üzerinden, ister yazılar, isterse o şahısların yapıtları üzerinden örneklendirerek temsil etmek ve oluşturmak, dergimizin yegane çizgisi diyebiliriz.

Batı Trakya'da daha önceden çıkarılan dergiler hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Batı Trakya’da uzun soluklu bir derginin izini sürmek yeterince güç. Bu burada çıkan dergiler adına üzücü bir şey. Dergiler kültürel varlığımızın canlı göstergeleri, en yakın şahitleri. Bunu ayakta tutma adına, toplumun nabzını aktif kılma adına her türlü dergiye ihtiyaç var.

Farklı dergilere ne kadar açığız, ayrı bir tartışma konusu, ama siyasi söylemin dışında dergilere de ihtiyaç olabileceğini düşünüyorum. Mesela bir çocuk dergimiz, bir sanat dergimiz, bir mizah dergimiz neden yok? Takı-tasarımla, resimle uğraşan onca azınlık ferdi yılda bir sergi açmak yerine neden bir dergi etrafında bir araya gelmez? Toplum olarak güncel çıkan bir gazeteyi kaldırmaya hala hazır değil miyiz? Aklıma gelen ilk sorular.

FİKAYA'yı diğer dergilerden ayıran özelliklerden bahseder misiniz?

Diğer dergilerden ayıran özelliği dergi ekibinin ve derginin genç bir soluk taşıması. Hatta daha çok genç yeteneklere açık olan bir dergi olması.  Gençlerin kendilerini deneyebileceği, bu imkândan istifade edebileceği bir dergi olmak hedefimiz. Ama bunu yaparken de bir birikimin izini sürdüğümüzü de belirtmem gerek. Hayatında bir kitap okumamış insanın kaleminden çıkan bir yazıyla ya da şiirle, birikimi olan bir kalemden çıkan şeyin aynı olmadığını biliyoruz.  Bu tür yazıları denetleyen bir yayın kurulumuzun olduğunu hatırlatmalıyım sanırım.

Yazar kadronuz kaç kişiden oluşuyor? Ne tür yazarlar dergiye katkı sağlıyor?

Tecrübeli ve deneyimli kişilerden oluşan bir dergi ekibimiz ve yayın kurulumuz var. 

Derginin üçüncü sayısı çıktı. İnsanların ilgisi nasıl?

Şimdilik iyi diyebilirim.

Dergi hangi kitleye daha fazla hitap ediyor?

Dergimiz okumayı seven herkese yönelik bir dergi. Fakat özelde daha çok genç kitleye hitap ettiğini söyleyebilirim.

FİYAKA'nın yayın hayatı boyunca amaçları neler olacaktır?

Dergiciliği daha sonraki nesillere aktaracak bilinçli gençlerle ilmi ve fikri alışverişlerde bulunabileceğimiz bir irtibat ortamı sağlamak istiyoruz. Böyle bir ortama bizim ihtiyacımız vardı; fakat bizler, bizden sonraki bu tür arayışa girecek olanlara neden alt zemin oluşturmayalım. Dergi ortamı bu kolaylığı sağlamalı en azından.
 
Dergiyi baskıya hazırladığınız özel bir büronuz var mı?

Hazırlığını Gümülcine’de Νικ. Ζωιδου 42/B  adresindeki büromuzda yapıyoruz.

Derginizi okuyucular nerelerden temin edebilirler?

Derginin kendi bürosundan, Gümülcine’de Ilgın Kitabevi’nden, G.T.G.B. önündeki Turgay Büfe’den, İskeçe’de ise Sinem Kitabevi’nden temin etmeleri mümkün. 

Abone olmak isteyenler hangi iletişim adreslerine başvurabilirler?

Başta fiyakadergisi@gmail.com adresinden isteyebilir ve abone olabilirler. Yazı ve düşüncelerini gönderebilirler. Dergimize facebook ve twitter üzerinden de ulaşabilirler. Yine bu adreslere yönlendiren www.fiyakadergisi.com sitemiz de var.

Röportaj için çok teşekkür ediyoruz.

Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr