Kurban Yardim 2024 Kurban Yardim 2024

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan “240 İmam Yasası” ile ilgili AÇIKLAMA

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK), “240 İmam Yasası” olarak da bilinen 3536/2007 sayılı yasanın ilgili maddelerinde bazı değişiklikler yapılması

Batı Trakya 18 Ocak 2013
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan “240 İmam Yasası” ile ilgili AÇIKLAMA

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK), “240 İmam Yasası” olarak da bilinen 3536/2007 sayılı yasanın ilgili maddelerinde bazı değişiklikler yapılmasını öngören yasa tasarısının Yunanistan Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü oturumunda kabul edilmesini son derece yanlış ve talihsiz bir karar olarak görmektedir.

BTTADK olarak Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın din ve vicdan özgürlüğünü hiçe sayan bu yasayı ve bu yasa marifetiyle Azınlığın dini özgürlükler alanındaki haklarını ayaklar altına almaya çalışan dayatmacı zihniyeti kınamaktayız.

Batı Trakya Türk Azınlığı’na ve onun başta Yunanistan Meclisi’nde onurla görev yapan milletvekilleri olmak üzere temsilcilerine sorulmadan, danışılmadan, görüşleri alınmadan, sözde Azınlık için, ancak tamamen Azınlığın rızası hilafına hayata geçirilmek istenen antidemokratik “240 İmam Yasası”nı yine kabul etmeyeceğimizi vurgulamak istiyoruz.

Bu noktada özellikle dikkat çekmek istediğimiz husus, Batı Trakya Türk Azınlığı, esasen sadece anılan değişikliklere değil, bizatihi bu düzenlemenin tümüne en başından beri karşı çıkmış ve bunu her vesileyle dile getirmiştir. Bu yasa camilerimizin kutsallığına darbe indirmekte ve Azınlık insanının beklenti, istek ve taleplerini hiçe saymaktadır. Bu nedenle sözkonusu yasa, ülkelerine her zaman sadakatle bağlı olmuş, hak arayış mücadelelerinde yasal ve meşru yöntemler dışındaki yollara hiçbir zaman tevessül etmemiş ve etmeyi bundan sonra da aklından dahi geçirmeyecek olan, vatandaşı oldukları Yunanistan’da uluslararası ve ikili anlaşmalarla belirlenen Azınlık haklarına sahip olmaktan başka hiçbir istekleri bulunmayan Batı Trakya Türk Azınlığı nezdinde kesinlikle muteber değildir.

Din ve vicdan hürriyeti açısından “kapkara bir sayfa” olan “240 İmam Yasası”nın uygulamaya geçmesine hiçbir soydaşımızın rıza göstermeyeceğini umuyor, Azınlığın kabul etmediği bu yasadan bir miktar dünya malından yararlanmak için başvuruda bulunacak soydaşlarımızın da Azınlığın temiz vicdanında mahkûm olacaklarını şimdiden açıklama zarureti görüyoruz.

Batı Trakya Türk Azınlığı’nı Yunanistan Meclisi’nde temsil eden ve Azınlığın oylarıyla seçilen üç milletvekilinin “240 İmam Yasası”yla ilgili olarak yaptıkları konuşmaların da dikkate alınmadığını üzülerek gördük. “240 İmam Yasası” sadece Azınlığın tepkisine neden olmakla kalmayıp, ülkemiz Yunanistan’ın imzacı olduğu uluslararası anlaşmaları ve demokrasi normlarını da ihlal etmesine neden olmuştur.

Yapılan bu büyük yanlıştan bir an önce dönülmesini beklediğimizi bir kez daha vurgular, bahsekonu yasal düzenlemenin iptal edilmesini Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı adına talep ederiz.

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI DANIŞMA KURULU

Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr