Yangroup logo Yangroup logo
Hisarturizm Hisarturizm

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın sorunları AGİT İnsani Boyut Toplantısında

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği üyesi ve BAKEŞ Genel Müdürü Pervin Hayrullah toplantının 2. haftasına katılarak Türk Azınlığın : “Düşünce, Vicda

Batı Trakya 8 Ekim 2012
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın sorunları AGİT İnsani Boyut Toplantısında

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği üyesi ve BAKEŞ Genel Müdürü Pervin Hayrullah toplantının 2. haftasına katılarak Türk Azınlığın : “Düşünce, Vicdan, Din ve İnanç Özgürlüğü”, “Etnik Kimliğinin İnkarı, 19. Madde Sorunu ve Eğitim Sorunu”, “Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığın Maruz Kaldığı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılık ve Nefret Suçları Örnekleri” konusunda yaşadıklarını anlattı ve “Batı Trakya Türk Azınlığın Siyasi Hakları” konusunda yazılı rapor sundu.

Toplantının 10. Oturumunda söz alan Hayrullah, konuşmasına Yunanistan’a tavsiyelerle başladı. Hayrullah, Yunan Devletine Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığın Anlaşmalar ve yasalarla garanti altına alınmış haklarına ve dini özerkliğine saygı duymasını, Türk Azınlğın Seçilmiş Müftülerinin tanınması konusunda gerekli adımları atmasını, Vakıflar yasası konusunda azınlığın taleplerini dikkate almasını ve azınlık temsilcileriyle diyalog içerisinde yasayı revize etmesini, Türk Azınlığın Batı Trakya dışında da ibadet edebilmesi için gerekli düzenlemeleri kısıtlama olmaksızın yapmasını tavsiye etti.

Seçilmiş müftülerin tanınması konusunda, müftü seçme hakkının ikili, uluslararası antlaşmalar ve insan hakları belgeleriyle garanti altına alındığını, fakat, Yunanlı yetkililerin, ısrarlı bir şekilde müftülerin yargı yetkilerini bahane ederek, azınlığın dini özerkliğine aykırı olarak müftü atadığını belirtti.

Diğer bir yandan, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığın, müftülerin yargı yetkilerini tartışmak yerine ilgili uluslararası antlaşmaların maddeleri uyarınca seçilmiş müftülerin tanınmasını talep ettiğini, Müftüler tarafından aile ve miras konusunda uygulanan İslam hukukunun zorunlu olmadığını, müftülerin kararlarının ilgili Yunan Mahkemesi tarafından onaylanmadan geçerli olmadığını belirtti.

Azınlık vakıflarının Türk azınlık için çok önemli kurumlar olduğunu, fakat, hükümetin ikili ve uluslararası antlaşmalar ve yasalara aykırı olarak vakıflara yönetici atadığını ve vergi uyguladığını belirtti.

Hayrullah, din özgürlüğü konusunda  son olarak Batı Trakya Camileri Din Görevlileri Derneği’nin Batı Trakya dışında ibadet etme girişimlerine değindi. Derneğin 2010 yılından beri konuyla ilgili pek çok kez başvuruda bulunduğunu, fakat, maalesef tüm başvuruların reddedildiğini ifade etti.

Toplantının 12. Oturumunda tekrar söz alan Hayrullah, Yunan Devletinin Batı Trakya Türk Azınlığının kimliğine ve bireysel hakların kollektif bir şekilde kullanılmasına saygı duymasını, 19. Madde mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda gerekli tedbirleri almasını, azınlığın çift dilli, Türkçe ve Yunanca anaokulu kurma konusundaki taleplerine saygı duymasını, azınlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi konusunda azınlık temsilcileriyle diyalog kurulmasını, 12 Ada Türklerinin azınlık statüsünü tanımasını ve Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkları Korumak İçin Çerçeve Sözleşmesini bir an önce ve herhangi bir tedbir koymaksızın onaylamasını tavsiye etti.

Hayrullah Batı Trakya’da yaklaşık 150 bin Türk yaşadığını ve Türk Azınlığın statüsünün Lozan Antlaşmasıyla belirlendiğini ifade etti.

Yunanistan’ın Türk Azınlığın Etnik kimliğini 1967 Cunta döneminden beri inkar ettiğini söyleyen Hayrullah daha önce azınlığın kendini Türk olarak tanımlamasının her hangi bir sorun olmadığını belirtti.

19. Madde konusuna da değinen Hayrullah, 60 binden fazla Türk azınlık mensubunun bu madde yüzünden mağdur olduğunu ifade etti.

Toplantının 13. Oturumunda tekrar söz alan Hayrullah Türk Azınlığın eğitim konusunda yaşadığı sıkıntıları detaylı bir şekilde anlattı. Zorunlu anaokulu eğitimi konusunun alt yapı sorunları çözülmeden Türk azınlığa uygulanmasının azınlığı mağdur ettiğini belirtti. Azınlık ilkokullarının eğitim kalitesinin geliştirilmesi gerektiğine de değinen Hayrullah BAKEŞ’in Azınlık ortaokulu ve anaokulu kurmak için başvuruda bulunduğunu ve yaklaşık bir yıldır bu konuda cevap beklediğini ifade etti.

Batı Trakya nüfusunun yarısını Türk azınlık mensuplarının oluşturmasına rağmen azınlık ortaokul ve liselerinin sayısının yetersiz olduğunu söyledi.

Üniversite kontenjanına da değinen Hayrullah, kontenjanın pozitif ayrımcılık olmasının ötesinde azınlık eğitiminin var olan sorunlarının sadece üstünü örttüğünü temel sorunları çözmediğini belirtti. Ve yetkililerin, insan ve azınlık hakları belgelerinin öngörüleri doğrultusunda azınlığın eğitim konusundaki taleplerini dikkate almalarını istedi. Azınlık ilkokullarının bulunduğu yerlerde azınlık anaokullarının kurulması gerektiğini ve özel eğitime ihtiyacı olan azınlık çocukları için ya yeni bir okul kurulması veya var olan azınlık okullarında bu çocuklar için sınıf açılmasını talep etti.

Son olarak 14. Oturumda söz alan Pervin Hayrullah Batı Trakya Türk Azınlığın Maruz kaldığı hoşgörüsüzlük, ayrımcılık ve nefret suçları konusuna değindi. Yunan Devletinin uygulayageldiği ayrımcı politikalar ve bazı fanatik çoğunluk medyasının provakatif yazılarının azınlığı nefret suçlarına maruz bıraktığını ifade etti. Bu konuda bazı örnekler verdi. Konuyla  ilgili Yunanistan’ın gerekli tedbirleri almasını ve sözlü ve fiili saldırıları önlemesini talep etti. Ayrıca, AGİT temsilcilerine Yunan medyasında nefret içerikli yayınları izlemesini ve Batı Trakya’daki gerçek durumu objektif bir şekilde gözlemlemek için bölgeye bir ziyarette bulunmalarını tavsiye etti.

Toplantıya Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu adına Melek Kırmacı ve Funda Reşit katıldılar. Federasyon Temsilcileri toplantının 13. Ve 14. Oturumlarında söz alarak Azınlık eğitimi ve Yunanistan’daki ayrımcılık ve nefret suçları konusunda sunum yaptılar.

Yunan Delegasyonu Batı Trakya Türk Azınlığı Temsilcilerinin sunumlarından sonra cevap hakkını kullandı ve bilindik iddialarını tekrarladı.

Hisarturizm
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr