Kurban Yardim 2024 Kurban Yardim 2024

"Batı Trakya'dan Türkiye'ye Göç" kitabı YTB yayınlarından çıktı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yayınları tarafından yayınlanan "Batı Trakya'dan Türkiye'ye Göç" kitabı okuyucuyla buluştu.

Batı Trakya 14 Mayıs 2024
"Batı Trakya'dan Türkiye'ye Göç" kitabı YTB yayınlarından çıktı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren sosyal medya hesabından "Batı Trakya'dan Türkiye'ye Göç" kitabının YTB Dijital Kültür Platformu’na yüklendiğini duyurdu.

Doç. Dr. Nilüfer Erdem editörlüğünde hazırlanan kitapta birçok akademisyenin çalışması yer aldı.

YTB Başkanı Eren paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“ ‘Batı Trakya'dan Türkiye'ye Göç’ kitabımız YTB Dijital Kültür Platformu’nda!

1967’den sonra Batı Trakya'dan ana vatan Türkiye’ye doğru gerçekleşen göç dalgasının sosyolojik, psikolojik, siyasal, kültürel ve hukuksal açılarını ele alan eser;

Batı Trakya Türk Azınlığının geçmişini hafızamızda tutarak bugününü daha iyi anlamamızın ve geleceğe yönelik daha sağlıklı öngörülerde bulunmamızın da önünü açacak.

Yayın dünyamıza hayırlı olsun.”

Öte yandan kitabın “Sunuş” kısmını kaleme alan YTB Başkanı Eren bu bölümde şu değerlendirmelere yer verdi:

“Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) uhdesinde yürüttüğümüz bu çalışmalarda Balkanların ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Batı Trakya ve Batı Trakya’nın aslî unsuru olan soydaşlarımız ayrı bir önem arz ediyor. Batı Trakya Türk Azınlığı ile geçmişten gelen köklü münasebetlerimiz ve kolektif bir biçimde sahip olduğumuz soydaşlık bilinci, Azınlık ile olan ilişkilerimizi en yüksek düzeyde sürdürmemizin ve soydaşlarımızın -dayanağını uluslararası hukuktan alan- hak ve özgürlüklerini müdafaa etmemizin tetikleyici unsurunu oluşturuyor. Bu anlamda, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın hâlihazırda maruz kaldığı etnik kimliğinin inkârı ve dernekleşme özgürlüğünün ihlali; eğitim alanında eşit imkânlardan yararlanamaması; dinî öz[1]gürlükler alanında yaşadığı sıkıntılar; Azınlığa ait vakıfların ayrımcı bir mevzuata tâbi tutulması; 19. madde mağdurlarının vatandaşlık hakkının teslim edilmemesi; siyasî temsil düzeyindeki engellemeler; ifade ve basın hürriyeti kısıtlamaları 14 Sunuş gibi sorunlar bugüne kadarki süreçte çözüm bekleyen hususlar olarak öne çıkıyor. Lozan Anlaşması başta olmak üzere, ikili ve uluslararası anlaşmalarda mutabık kalınan hükümlerin Yunan tarafınca uygulanmamasından kaynaklanan tüm bu sorunların yanında 1960’lı yıllardan itibaren Yunanistan ve Kıbrıs’ta meydana gelen menfi hadiseler, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın Türkiye’ye göç etmesine sebep oldu. Psiko-sosyolojik etkileri bugün dahi süren bu göçlerin farklı veçheleriyle ele alınması, sebep ve sonuçlarının etraflıca incelenmesi ve sistematik açıdan derli toplu bir şekilde tahlil edilmesi Batı Trakya Türk Azınlığı’nın geçmişi, bugünü ve geleceği nispetinde Türkiye ve Yunanistan için de ehemmiyet taşıyan konuların başında geliyor. Azınlığın toplumsal hafızasını diri tutacak ve meşru var oluş mücadelesine omuz verecek bu minvaldeki çalışmalar, gelecekte icra edilecek farklı araştırmaların da önünü açacak, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın hak ve özgürlüklerinin âdil bir biçimde temin edilmesinde önemli roller üstlenecektir. Bu itibarla, son derece yetkin isimler tarafından hazırlanan ve YTB Yayınları bünyesinde yayımlamaktan mutluluk duyduğumuz Batı Trakya’dan Türkiye’ye Göç (1967-1995) isimli bu kıymetli çalışmanın Batı Trakya Türk Azınlığı’nın haklı davasına güç katacağı ve yeni bir alan kazandıracağı kanaatindeyim.”

Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr