Kurban Yardim 2024 Kurban Yardim 2024

Batı Trakyalı Yüksek Mimar Sibel İsmail İzmir’de yüzlerce akademisyen, işadamı, mühendis ve mimara seminer verdi

Batı Trakyalı Yüksek Mimar Sibel İsmail’in yüksek lisans çalışmaları sırasında hazırladığı bir makalesi Türkiye’de Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nde kabu

Batı Trakya 11 Mayıs 2013
Batı Trakyalı Yüksek Mimar Sibel İsmail İzmir’de yüzlerce akademisyen, işadamı, mühendis ve mimara  seminer verdi

Batı Trakyalı Yüksek Mimar Sibel İsmail’in yüksek lisans çalışmaları sırasında hazırladığı bir makalesi Türkiye’de Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nde kabul edildi. Sibel İsmail, “Yüksek Performanslı Binalar Sempozyum”una konuşmacı olarak katıldı. Yaptığı sunumda çalışması hakkında yüzlerce akademisyene, işadamına ve meslektaşına bilgiler verdi.

1986 yılında Kozlukebir Belediyesi’ne bağlı Yeniköy’de doğan Sibel İsmail, ilköğrenimi köyünde tamamladıktan sonra orta ve lise eğitimi için Bursa’ya gitti. Lise eğitimini başarıyla tamamlayan Sibel İsmail, üniversite sınavlarında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü kazandı ve 2008 yılında başarıyla mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından Yunanistan’da diplomasını tanıtmak için gerekli olan yüksek lisans diploması için 2010 yılında Trakya Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Bölümü Yapı Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı. Üç yıllık eğitimini tamamlayan Sibel İsmail, bu yıl Yüksek Mimar unvanını aldı.

Gümülcine’de Mimar Mehmet Salih ile birlikte mimarlık ofisinde mesleğini icra eden Sibel İsmail, sunumu ile ilgili düşüncelerini gazetemizle paylaşarak şunları belirtti;

“Çalışmalarım sırasında hazırladığım bir makale, Türkiye’de 11.si düzenlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi tarafından kabul edildi ve hazırlamış olduğum makalenin sunumunu yapmak üzere ‘Yüksek Performanslı Binalar Sempozyum’una davet edildim. İzmir Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleşen sempozyum, Türkiye genelinden yüzlerce akademisyen, işadamı ve meslektaşlarımızın katılımıyla gerçekleşti. Şahsım adına böyle bir organizasyonda söz sahibi olmaktan mutlu olduğumu belirtmek ister, çalışmaya ve araştırmaya hevesli genç arkadaşlarımızın böylesi deneyimleri yaşamalarını tavsiye ederim”.

Sibel İsmail, sunumunda ele aldığı konulardan biri “binalarda enerji verimliliği”  idi. Gazetemize bilgiler veren İsmail, bina yapımında çok fazla enerji tüketildiğini vurgu yaparak hazırladığı tez çalısında Türkiye ile Yunanistan’daki şartları karşılaştırdığını ifade ederek konu hakkında şunları belirtti;

“Sanayi Devrimi’nden sonra Dünya’daki hızlı teknolojik gelişmeler ve nüfus artışı birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bilinçsiz tüketilen enerji, geri dönüşümü olmayan fosil yakıtların giderek yok olmasına neden olmuştur. Enerji ihtiyacı akla gelebilecek her alanda mevcuttur. Ulaşımdan sanayiye, iletişimden askeri kullanımlara ve hatta uzay sistemlerinin yapımına kadar birçok alan buna örnek verilebilir. Ancak dünyada ihtiyaç duyulan enerjinin en fazla oranı binalarda ve sanayi yapılarında, ısıtma ve soğutma sistemlerinde harcanmaktadır. Mimaride kullanılan bu enerji bazı ülkeler tarafından üretilebilirken Türkiye ve Yunanistan gibi belli ülkeler de enerjilerini dış ülkelerden satın almak zorundadırlar. Tüketimin sürekli artması ancak üretimin olmayışı ülkeleri enerji bakımından ciddi çıkmazlara sürüklemektedir. Doğal etkenleri değiştirmek olası olmadığına göre binaların fiziksel davranışlarının kontrol altına alınması mümkündür. Bu durumda bir binanın doğal etkenlere maruz kaldığı durumlarda ısı kaybının azaltılması için gerekli ısı yalıtımlarının yapılması gerekmektedir.

Yüksek Lisans eğitimimde hazırladığım tez çalışmam da bu güncel konunun Yunanistan ve Türkiye şartlarında değerlendirilmesine olanak sağlayan türde olup konu başlığı ‘Enerji Verimli Binalarda Isı Yalıtımının Toplam Bina Maliyetindeki Etkisi hakkında Yunanistan-Türkiye karşılaştırmasını yaptım”.

Sempozyumda Türkiye ve Yunanistan arasındaki bina maliyet farklılıklarını, bu maliyet içerisinde ısı yalıtım maliyeti ve bunun geri ödeme süresine de değindiğini belirten Sibel İsmail verdiği bilgilerde şunları aktardı;

“Binaların enerji verimliliği ile birlikte gerekli ekonomikliğe de sahip olması istenmektedir. Bina maliyeti de kullanılan strüktür sisteminin seçimi, iç bitirme elemanları ve iç donatı elemanlarının kalitesine kadar, uygulanan süreci içermektedir ve yaptırımcı açısından çoğunlukla birincil problem olarak görülmektedir. Ticari yapılarda bu durum farklılık gösterebilirken, özellikle sadece barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik yapılan konut projelerinde maliyetin minimum tutulması birincil tercih konusu olmaktadır. Bir konut binasının enerji tasarrufunun sağlanması için ısıtma soğutma giderlerinin azaltılmasıyla yüksek oranda tasarruf elde edileceği bilinmektedir. Nitekim tüm dünyada harcanan enerjinin yaklaşık @’ı konut binalarında ve bu enerjinin de ’i ısıtma amaçlı olduğu bilinmektedir. Bu oranlar göz önüne alındığında yapılacak önlemlerin önemi anlaşılmaktadır.

Tez çalışmamda birbirine komşu iki ülke olan Türkiye ve Yunanistan arasındaki bina maliyet farklılıklarını ve bu maliyet içerisinde ısı yalıtım maliyeti ile bunun geri ödeme süresini; Çok katlı ve tek katlı iki farklı konut binasında kullanılan tüm yapı malzemeleri ve işçiliklerini hesapladım. Sonuç olarak bina türüne bağlı olmakla birlikte ısı yalıtım maliyetinin toplam bina maliyeti içindeki oranının %4 ile %6 arasında değiştiği, ısı yalıtım maliyetinin geri ödeme süresi de yakıt türüne bağlı olarak 1 ile 4 yıl arasında değiştiğini tespit ettim” dedi.

 

Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr