Kurban
Kurban
CNB
CNB
Arda tours
Arda tours

Danışma Kurulundan iki önemli konuda açıklama

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu 4 Kasım Pazar günü yaptığı toplantı sonucunda iki önemli konuda açıklamada bulundu. Danışma Kurulu toplantıda Yunanista

Batı Trakya 8 Kasım 2018
Danışma Kurulundan iki önemli konuda açıklama

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu 4 Kasım Pazar günü yaptığı toplantı sonucunda iki önemli konuda açıklamada bulundu. Danışma Kurulu toplantıda Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı tarafından, Genel Sekreter Kalancis’in imzasıyla yayımlanmış olan, Yunanistan’da, 1955 yılından önce mevcut olan ve Batı Trakya’da da bulunan dinimiz ibadet alanlarını da kapsayan, faaliyet izini çıkartılması ile ilgili Genelge ve Medrese-i Hayriye’de azaltılmaya çalışılan Türkçe derslerin akıbeti hususlarını ele alarak bu iki konuda açıklamada bulundu.

Danışma Kurulu tarafından konu ile ilgili yayınlanan açıklamanın tam metni aşağıdaki gibidir:

04 Kasım 2018 tarihinde Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu gündem maddelerini istişare amacıyla toplantı düzenlemiştir.

Toplantı çerçevesinde, Danışma Kurulu iki temel konu üzerinde yoğunlaşmıştır;  Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı tarafından, Genel Sekreter Kalancis’in imzasıyla yayınlanmış olan, Yunanistan’da, 1955 yılından önce mevcut olan ve Batı Trakya’da da bulunan dinimiz ibadet alanlarını da kapsayan, faaliyet izni çıkartılması ile ilgili Genelge ve Medrese-i  Hayriye’de azaltılmaya çalışılan Türkçe derslerin akıbeti  ele alınmıştır.

Danışma Kurulu üyelerinin oy birliğiyle tespit edip kararlaştırdıkları şunlardır; bahse konu Bakanlık Genelgesi’yle, Batı Trakya’da 1955 yılından önce mevcut olan cami ve mescitlerimizin düzenlemeye dâhil edilmesi, yersiz ve gereksizdir. Osmanlı döneminin mirası olan ibadet alanlarımızın faaliyeti için bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığını, söz konusu cami ve mescitlerimizin yıllarca, Batı Trakya Türk toplumunun dini ihtiyaçlarını sorunsuz olarak karşıladığı bir defa daha teyit edilmiştir. Batı Trakya Türk Azınlığı’nın dini özerkliğine ve özgürlüğüne yapılan her müdahale, bir asra yakın yürürlükte bulunan ve toplumumuzun Yunan Devleti’yle ilişkilerini düzenleyen Lozan Antlaşmasına ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuku’na göre sorumluluk kaynağı olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, direkt olarak aykırıdır. Bu bağlamda, yapılması istenenler din özgürlüğümüzün ihlali anlamına gelmektedir.  Dini özgürlüklerimizin kabul gördüğü Lozan’da ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Azınlık toplumunun kendi mekânlarını ihtiyaca göre kullanma ve kendi din adamlarını seçme hakkı vardır.  Zaman içerisinde tanınmış veya kazanılmış haklarımızın, idari bir kararla, sanki yeniden tescil edilme zorunluluğu varmış gibi yansıtılması,  kabul edilemez.

Medrese-i  Hayriye için davet edilen encümenler heyeti ve Aile Birlik Derneği başkanı tarafından, toplantıda Medresede son çıkan kanunla Türkçe derslerin kesintiye uğradığını ve günden güne Medrese okulunun farklı bir statüye sokulmaya çalışıldığı anlatıldı. Bu durumda Danışma Kurulu üyelerinin oy birliği ile alınan kararında, Medrese-i  Hayriye’nin Osmanlıdan kalan bir gelenek olarak devam ettiğini, dolayısı ile bu okulumuzda haklarımız çiğnenerek yapılan her değişikliğe karşı olduğumuzu ve atılacak olan her adımda encümen heyetinin yanında olduğumuz hususunda mutabık kalınmıştır. Encümenler tarafından Bakanlığa gönderilecek olan metinde,  Medresenin din eğitimi programına zarar verilmeden Türkçe derslerin devam etmesinin gerekli olduğu da Danışma Kurulu üyeleri tarafından kabul edilmiştir.

Bu bağlamda Danışma Kurulu, gerek cami ve mescitlerimiz konusunda çıkan bakanlık genelgesinde, gerekse Medrese-i  Hayriye için çıkartılan yeni Bakanlık kararnamesinin,  Azınlık haklarına karşı olduğunu ve bu gibi kararların Azınlık içinde ikilik yaratmaktan öte geçemeyeceğini  kamuoyuna duyururuz.

DANIŞMA KURULU SÖZ KONUSU HUSUSLAR HAKKINDA YUNANCA OLARAK DA AÇIKLAMA YAYINLADI

Στις 4 Νοεμβρίου 2018 έλαβε χώρα η μηνιαία συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης.

Τα βασικά θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή στην εν λόγω συνεδρίαση ήταν θέματα της άμεσης επικαιρότητας όπως η δημοσίευση της από 19-10-2018 Εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την αδειοδότηση των προ του 1955 υφισταμένων χώρων λατρείας καθώς και οι εξελίξεις που αφορούν το Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής “Χαϊριγιέ”.

Τα μέλη της Συμβολευτικής Επιτροπής κατόπιν σχετικής συζητήσεως αποφάσισαν ομόφωνα και δηλώνουν τα παρακάτω:

Σχετικά με την από 19-10-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γεώργιο Καλαντζή, παρατηρείται η συμπερίληψη στο ρυθμιστικό πλαίσιο αυτής και η αδειοδότηση των προ του 1955 υφισταμένων χώρων μουσουλμανικής λατρείας που ανήκουν στην Μειονότητά μας. Η συμπερίληψη αυτή δεν είναι κατανοητή καθώς τυγχάνει αστήρικτη και περιττή. Τα τεμένη και μεστζίτ της Δυτικής Θράκης αποτελούν πολιτιστική κληρονομιά της Οθωμανικής περιόδου και λειτουργούν σύννομα, με σκοπό την κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών των πιστών, δίχως κανένα πρόβλημα. Περαιτέρω, θεωρούμε αυτήν την προσπάθεια παρέμβασης στις θρησκευτικές μας υποθέσεις ευθέως αντίθετη στην θρησκευτική αυτοτέλεια και ελευθερία που θεσπίζεται με την Συνθήκη της Λωζάνης και την θρησκευτική μας ελευθερία όπως προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οποιαδήποτε αθέμιτη προσπάθεια παρέμβασης σε δικαιώματα που αναγνωρίζονται στην Μειονότητά μας είτε από διμερή είτε διεθνή κείμενα που εισάγουν υποχρεώσεις μη παρέμβασης στην Ελληνική Πολιτεία, σεβασμού και προστασίας των σχετικών δικαιωμάτων μας, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Σε συνέχεια των παραπάνω, η Συμβουλευτική Επιτροπή κατόπιν συναντήσεως με εκπροσώπους της Σχολικής Εφορείας και του Συλλόγου Γονέων του Ιεροσπουδαστηρίου Χαϊριγιέ Κομοτηνής, ενημερώθηκε για σχετικά με επιχειρούμενες μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας του Ιεροσπουδαστηρίου. Ως παράδειγμα τέθηκε η δραστική μείωση των ωρών διδασκαλίας της Τουρκικής γλώσσας και η αλλαγή στο καθεστώτος λειτουργίας του σχολείου. Η Συμβουλευτική Επιτροπή τονίζει ότι το Ιεροσπουδαστήριο αυτό λειτουργεί στην περιοχή και αποτελεί επίσης  ενα έθιμο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Συμβουλευτική Επιτροπή, κατόπιν ομόφωνης γνώμης των μελών, αποφάσισε να στηρίξει την Σχολική Επιτροπή (Εφορία) και το Σύλλογο Γονέων απέναντι σε κάθε προσπάθεια παραβίασης των κεκτημένων δικαιωμάτων που αφορούν το Ιεροσπουδαστήριο και τον τρόπο λειτουργίας του. Παράλληλα, στηρίζει κάθε εύλογη επιθυμία των αντιπροσώπων του Ιεροσπουδαστηρίου να μεταφέρουν την δυσαρέσκεια και ανησυχία τους στους αρμόδιους φορείς και την δίκαιη αξίωσή τους να συνεχιστεί η θρησκευτική διδασκαλία στο Ιεροσπουδαστήριο χωρίς να μειωθούν οι ώρες διδασκαλίας της Τουρκικής γλώσσας.
Kurban
CNB
Arda tours
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr