DEB PARTİSİ: AZINLIĞIMIZIN İNANÇ VE İBADET ÖZGÜRLÜĞÜNE DOKUNMAYIN

DEB Partisi yaptığı açıklama ile önemli noktalara değindi ve kayda değer değerlendirmelerde bulundu. DEB Partisi tarafından yapılan açılamada şu ifadeler yer al

Batı Trakya 1 Nisan 2016
DEB PARTİSİ: AZINLIĞIMIZIN İNANÇ VE İBADET ÖZGÜRLÜĞÜNE DOKUNMAYIN

DEB Partisi yaptığı açıklama ile önemli noktalara değindi ve kayda değer değerlendirmelerde bulundu.

DEB Partisi tarafından yapılan açılamada şu ifadeler yer aldı:

Devlet azınlığımızın tepkilerine rağmen “240 İmam Yasası”nı çıkartarak yürürlüğe koydu.

Bu yasa kapsamında Yunan Devlet okullarında din öğreticileri (İerodidaskalos) Yunanca İslâm dini dersi vermeye başladılar. Bu uygulamayı azınlığımız asla kabul etmedi ve etmeyecek. Devlet buna rağmen önümüzdeki öğretim yılında Selanik Aristotelio Üniversitesi’nin bünyesinde İslâm Bilimleri Bölümü açmayı ve bu bölümde Yunanca din dersi verecek din öğreticileri (ierodidaskalos) yetiştirmeyi planlıyor. Alınan duyumlara göre bölümün herkese açık olacağı, her ırktan ve dinden insanların bu bölüme girebileceği ve bu bölümden mezun olanların İslâm dini öğreticisi (ierodidaskalos) olarak görev yapabileceği belirtiliyor. Ayrıca selefi akımların hakim olduğu bölgelerden hocaların getirileceği ifade ediliyor. Bu durum Yunanistan’da kökten dinciliğin ve fanatizmin önünü açar. Azınlığı dönüştürme planları yapan devleti de çok müşkül durumda bırakabilir ve önü alınamaz problemlere sebebiyet verebilir.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın bugüne kadar kökten dincilerle ve fanatizmle yakından uzaktan bir ilişkisi olmamıştır. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nda hoşgörüye dayalı hümanist bir İslâm anlayışı mevcuttur. Bu anlayışın değiştirilmek ve dönüştürülmek istenmesi ziyadesiyle tehlikeli bir oyundur. Azınlık insanı vatanına, milletine ve bayrağına her daim bağlı kalmıştır. Fakat bu yapılmak istenen hayat bulursa, o vakit korkulan başa gelir ve bölgemiz bir kaosa sürüklenebilir. Fanatizm artabilir.

Azınlık muhatap alınmadan, azınlığa rağmen yapılacak bu tür hamleler azınlık insanında kabul görmeyecektir.

Azınlık insanı hür iradesiyle nasıl bir dini eğitim alacağını belirlemelidir. Anlaşmalardan kaynaklı var olan bu hakkını kimse elinden alamayacaktır. Yunan Devleti’nin, Türkiye’de bağımsız ve sadece Patrikhane’ye bağlı bir Ruhban Okulu’nu arzu ederken, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’na bunları dayatmasını, Lozan Barış Antlaşmasında belirlenen mütekabiliyet ilkesi ile bağdaştırmak mümkün olmadığı gibi, bu mantığı da kimse açıklayamaz.

Açılacak bu okulun doğuracağı kaos ortamının sorumlusunun Yunanistan Devleti olacağının da altını çizmek isteriz. Baskı ile insanların değiştirilemeyeceğini ve dönüştürülemeyeceğini saygıyla tüm kamuoyu ile paylaşırız.

Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr