FUEN Başkanlık Divanı Toplantısı Brüksel’de yapıldı

Haziran 2013’te gerçekleşen FUEN Delegeler Meclisi’nde seçilen FUEN Başkanlık Divanı ve Avrupa Diyalog Forumu’nun yeni üyeleri toplu halde ilk kez bir araya gel

Batı Trakya 30 Eylül 2013
FUEN Başkanlık Divanı Toplantısı Brüksel’de yapıldı

Haziran 2013’te gerçekleşen FUEN Delegeler Meclisi’nde seçilen FUEN Başkanlık Divanı ve Avrupa Diyalog Forumu’nun yeni üyeleri toplu halde ilk kez bir araya geldi.
 
Avrupa Halkları Federal Birliği (FUEN) Başkanlık Divanı toplantısı ile buna paralel ve ayrı olarak FUEN Avrupa Diyalog Forumu toplantısı 25 Eylül 2013 tarihinde ilk kez Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda (AP) yapıldı. Romanya’daki Macar azınlığa mensup AP Milletvekili Iuliu Winkler’in ev sahipliğinde gerçekleşen Başkanlık Divanı toplantısına FUEN Başkanı Hans Heinrich Hansen ve FUEN Başkan Yardımcıları Halit Habipoğlu, Bernhard Ziesch, Loránt Vincze, Olga Martens ve Dieter Paul Küssner ile YEN Başkanı Fatma Reşit katıldı.
 
Toplantıyı yöneten FUEN Başkanı Hansen, Başkanlık Divanı toplantısının Brüksel’de ilki kez yapıldığını belirterek bunun gerçeklşmesini sağlayan Winkler’e teşekkür etti. Ardından Hansen, Avrupa Vatandaşları Girişimi çerçevesindeki “1 milyon imza kampanyası” ağırlıklı olmak üzere yeni Başkanlık Divanı’nın önümüzdeki üç yıllık görev süresi boyunca gerçekleştirmeyi öngördüğü faaliyetler ve buna koşut üyeler arasındaki görev dağılımı hakkında bilgi verdi.
 
Yapılan değerlendirmelerin sonucunda, FUEN Başkan Yardımcısı Martha Stocker’in (Güney Tirol Halk Partisi) tüzük ve yönetmeliklerden sorumlu Başkan Yardımcısı, Loránt Vincze’nin (Romanya Macarları Demokratik İttifakı - RDMSZ) Avrupa Parlamentosu’ndan sorumlu Başkan Yardımcısı ve Dieter Paul Küssner’in (Sydslesvigsk Forening, Almanya’daki Dan azınlığı) 2014 yılında Danimarka ve Almanya sınır bölgesinde gerçekleştirilecek 2014 FUEN Kongresi’nden sorumlu Başkan Yardımcısı olmasına oy birliğiyle karar verildi. Halit Habipoğlu’nun (ABTTF, Batı Trakya Türk Azınlığı) ise Balkanlar ve FUEN Sekretaryası’nda Üye Koordinatörü ve İçişlerden Sorumlu Jenni Ali-Huokuna’nın desteği ile FUEN’e üye kuruluşlar ile diyaloğun sağlanmasından sorumlu Başkan Yardımcısı olmasına oy birliğiyle karar verildi. Diğer Başkan Yardımcıları Bernhard Ziesch’in (Domowina, Almanya’daki Sorb azınlığı) FUEN’in finansmanından sorumlu Başkan Yardımcısı ve son olarak Olga Martens’in (IVDK - Rusya’daki Alman azınlık) Rusça konuşan azınlıklardan sorumlu Başkan Yardımcısı olmasına oy birliğiyle karar verildi.
 
Ayrıca, FUEN çatısı altındaki FUEN Alman Azınlıkları Çalışma Grubu ve Slav Azınlıkları Çalışma Grubu’nu örnek gösteren Başkan Yardımcısı Halit Habipoğlu’nun FUEN’de üçüncü bir çalışma grubu olarak “Türk Azınlıkları Çalışma Grubu”nun kurulması önerisi kabul edildi.
 
Ana tema olarak “1 milyon imza kampanyası”nın görüşüldüğü toplantıda, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun 16 Eylül’deki girişime ilişkin red kararı karşısında hangi adımların atılacağına 26 Eylül’de yine Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda konuya ilişkin gerçekleştirilecek kamuoyuna açık forumdaki kapsamlı tartışmaların sonucunda karar verileceği belirtildi.

Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr