Kurban Yardim 2024 Kurban Yardim 2024

“Haklıyız ve hakkımızı sonuna kadar arayacağız”

İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’ndeki vardiyalı eğitim dayatmasına karşı Encümen Heyeti ve Aile Birliği’nin açıklamasında haklı mücadele vurgusu yapıldı.

Batı Trakya 17 Eylül 2023
“Haklıyız ve hakkımızı sonuna kadar arayacağız”

İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’ndeki vardiyaeğitim dayatmasına karşı Encümen Heyeti ve Aile Birliği’nin açıklamasında “Haklıyız ve hakkımızı sonuna kadar arayacağız” denildi.

Yapılan açıklamada okulların açıldığı günden itibaren ortaöğretim müdürlüğünün vardiyaeğitim dayatması sonucunda yaşanan süreç ve yapılan görüşmelere ayrıntıları ile yer verildi.

İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti ile Okul Aile Birliği’nin yayınladığı basın açıklaması aşağıdaki gibidir:

“BASIN AÇIKLAMASI

Öncelikle 2023-2024 eğitim-öğretim yılının tüm çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyoruz.

İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nin bina sorununu duymayan kalmamasına rağmen, yetkililerin bu duruma gözlerini kapatıp, kulaklarını tıkamaları ve bunun yanı sıra var olan sorunlara yeni sorunlar ekleme çabaları ne yazık ki, hız kesmeden devam etmektedir. 

Bu sene sorunsuz bir eğitim-öğretim yılına başlıyoruz diye düşünürken, maalesef üzülerek belirtmek zorundayız ki, yine bize danışılmadan müdahaleler ve dayatmalar yapılmaktadır ve bu dayatmaların da, çocuklarımızın aldığı eğitimin kalitesinin artması için yapıldığı iddia edilmektedir. 

Okul idaremiz, okul Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği ile yaptığı istişareler sonucu tüm sınıflara öğrencilerimizin rahatlıkla sığacağını tespit ettikten sonra 8 Eylül Cuma günü tüm velilerimize okulumuzun sadece sabahçı olacağı yönünde bilgilendirme yapmıştır.

Ancak ne yazık ki; okulların açıldığı ilk gün 11 Eylül Pazartesi sabahı ilk zilin çalmasıyla beraber, okul idaremize Ortaöğretim Müdürü tarafından bu yıl da okulumuzun vardiyalı (sabahçı-öğlenci) bir şekilde çalışmak zorunda olduğu yönünde talimat gönderilmiştir. Bu talimatın yer aldığı yazı her açıdan (okul binası, öğlenci gelmesi söylenen öğrencilerin taşınması) Encümen Heyeti’ni ilgilendirdiği için okul idaresi tarafından Encümen Heyeti’ne bahsi geçen yazı iletilmiştir. Bu yazıya cevap olarak Encümen Heyeti tüm gerekçeleri tek tek ifade ederek dayatılmaya çalışılan durumun mantıksız ve anlamsız olduğunu açıkça belirtmiştir. Cevap yazısında başlıca şu gerekçeler sunulmuştur.

- Vardiyaeğitimin kalkmasını en başta velilerimiz talep etmektedir.

- Öğrenci sayımız azalıp 600’ün altına düşmüştür.

- Öğrencilerin sınıflara dağılımı rahatlıkla yapılabilmektedir ve okulun işleyişinde herhangi bir sorun çıkmamaktadır.

- Okulumuz 2017-2018 yılında 674 ve 2018-2019 yılına ise 685 öğrenci ile sadece sabahçı olarak eğitim-öğretim yıllarını tamamlamıştır. Bu sene öğrenci sayımız 593’tür. 

- 2019-2020, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim öğretim yıllarında vardiyaeğitime geçilip, sadece sabah gelen öğrenci sayılarımız sırasıyla 658, 630 ve 599 idi. Bu seneki öğrenci sayımız 593’tür. 

- Defalarca İskeçe Belediye’sinden ek binamızda yer olmasına rağmen konteyner sınıf talep edilmiş, ancak herhangi bir olumlu yaklaşıma rastlanmamıştır.

- Anne babalar olarak çocuklarımızın daha iyi şartlarda bir eğitim almasını bizden daha fazla kimse isteyemez. 

- Böyle bir dayatmanın okulların açıldığı ilk gün 11 Eylül Pazartesi sabah ilk zilin çalmasıyla beraber yaşanması hiç de iyi niyetli sayılamaz.

İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğü’ne cevaben hazırlanan yazının dağıtımı, Eğitim, Dinişleri ve Spor Bakanlığı’na, Bölge Eğitim Müdürlüğü’ne, İskeçe ili Milletvekillerine, Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Başkanlığı’na ve İskeçe Belediye’sine yapılmıştır.

Görüldüğü gibi, yıllardır var olan bina talebimiz sanki hiç bilgileri dahilinde değilmiş gibi, sanki biz okul binamızın durumundan çok hoşnutmuşuz gibi, sanki okul binamızın tek sorunu bodrum katı sınıflarının bulunmasıymış gibi ve sanki çocuklarımızı bizden fazla düşünüyormuş gibi davranıp, size iyilik yapıyoruz, çocuklarınızın aldığı eğitimin kalitesini arttırıyoruz bahanesiyle ve kabul edilemez bir pişkinlikle hem sorun yaratmakta hem de iyilik yaptıklarını iddia etmektedirler. 

Bu yapılanların hepsinin kötü niyetle yapıldığının en önemli göstergesinin 8 Eylül Cuma günü okul idaresinden velilere giden mailin varlığına rağmen, okulla hiç alâkası olmayan bir yabancı dil kursu sahibinin bir velimize “ben ilgili yerlerle görüştüm”, azınlık ortaokulunda vardiyaeğitim olacak demesidir. Bu da yine birilerini bizim gıyabımızda, bize danışmadan karar aldığını göstermektedir. Alınan kararın bizden ve okul idaremizden önce, okulumuzla hiçbir alâkası olmayan kişilerle paylaşılmış olması durumunu ise kamuoyunun takdirine bırakmaktayız. 

Ortaöğretim Müdürünün gönderdiği yazıya hemen yazılı cevap verildikten sonra, Encümen Heyeti üyeleri bu konuyu görüşmek üzere Ortaoğretim Müdürü ile bir araya gelmiş, ancak herhangi bir sonuca ulaşılamamıştır. Encümen Heyeti üyelerimizin konuyu çözme çabaları devam ederken, aynı günün akşamında Ortaoğretim Müdürü’nün, okul Müdürümüzü telefonla arayarak, hukuka aykırı bir şekilde ve pedagojik açıdan da hiç uygun olmayan bir tavırla, 12 Eylül Salı sabahı Ortaokul üçüncü sınıf öğrencilerini derse almama talimatı vermesi durumu tamamen çıkmaza sokma çabası değil de nedir? Encümen Heyeti, bu hukuksuz talimatın uygulanmasına engel olmuştur. 12 Eylül sabahı Encümen Heyeti, Okul Aile Birliği ve okulumuzun velisi Milletvekili Hüseyin Zeybek’in, Ortaöğretim Müdürü ile yaptığı görüşmeler sonucu bu kararın kabul edilemez olduğunu bir kez daha kendilerine bildirmiş olmasına rağmen İskeçe Ortaöğretim Müdürü kararında ısrarcı davranmıştır. Daha sonra Ortaöğretim Müdürü okul idaresini arayarak saat 14:30’da okulu ziyaret edip bodrum katındaki sınıfları denetleyeceğini bildirmiş ve okula gelip söz konusu sınıfları denetledikten sonra beş sınıftan üçünün kullanılabileceğini kendisi de kabul etmiştir. Kendisine, konuyu görüşmek üzere Doğu Makedonya Trakya Bölge Eğitim Müdüründen randevu alındığı ve kendisine de durumun aktarılacağı belirtilmiştir. Bu görüşmenin ardından Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği bu konuyu orta 1. sınıf velilerine aktarmak ve yol haritası belirlemek üzere kendilerini 13 Eylül Çarşamba okulumuzda toplantıya davet etmiştir. 13 Eylül Çarşamba günü Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği üyelerinden oluşuna bir heyet Gümülcine’de Doğu Makedonya Trakya Bölge Eğitim Müdürü ile bir araya gelerek, yaşanan süreci aktarmış ve var olan sınıflara tüm öğrenciler sığdıktan sonra neden öğlenci olmaması gerektiğinin de tüm sebeplerini kendilerine tek tek izah etmiştir. Bölge Eğitim Müdürü heyeti dinledikten sonra, kararını vermek üzere süre istediğini ve daha sonra kararını açıklayacağını bildirmiştir. Aynı gün Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği orta 1. sınıf velileri ile bir araya gelmiş, yaşanan süreç tüm boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Toplantıdan çıkan karar ve velilerin tamamının ortak görüşü öğlenciliğin istenmemesi ve bu doğrultuda ne gerekiyorsa yapılmalı yönünde olmuştur. 14 Eylül Perşembe sabahına gelindiğinde ve henüz Doğu Makedonya Trakya Bölge Eğitim Müdüründen sözlü veya yazılı bir cevap gelmemiş olmasına rağmen, İskeçe Ortaöğretim Müdürü saat 9:00 sularında ve birinci ders saati sona ermek üzereyken, okul Müdür’ünü telefonla arayarak orta 3. sınıf öğrencilerini sınıflarından çıkartıp evlerine göndermesi, bu çocukların öğleden sonra gelmeleri ve öğleden sonra gelmemeleri durumunda da yok yazılacakları talimatını vermiştir. Bu hukuka aykırı ve bir devlet memuruna yakışmayan ve telefon aracılığıyla verilen talimat ile okulumuzda ücra balkan köyü olan Ilıca köyünden de öğrencimizin olduğu, bu öğrencilerin hangi şekilde evlerine döneceği ve yine öğleden sonra hangi şekilde okula gelecekleri ve bu öğrencilerden bazılarının aynı gün içerisinde 220 km yol yapması gerekeceği gerçeği göz önünde bulundurulmadan tamamen sorun yaratmak üzere bir talimat verildiği apaçık ortadadır. Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği’nin, Doğu Makedonya Trakya Bölge Eğitim Müdüründen konuya ilişkin bir cevap beklerken, Ortaöğretim Müdürü’nün böyle akıl almaz tavrı ve hukuka aykırı hareketini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Tabi ki, bu verilen kanuna aykırı talimat yerine getirilmemiş okulumuzdan herhangi bir öğrenci gönderilmemiştir. Bütün bu gelişmelerin ardından, konu çok farklı boyutlar aldığından ve artık okulumuzun tüm velilerini ilgilendirdiğinden, Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği’nin ortak kararı ile, 15 Eylül günü tüm veliler ve öğrenci temsilcileri toplantıya çağrılmıştır. 15 Eylül Cuma akşamı okulun spor sitesinde bir araya gelen Encümen Heyeti üyeleri, Okul Aile Birliği üyeleri, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı temsilcileri ve veliler yaptıkları uzun istişareler sonucu oy birliği ile aldıkları karar gereği, 18 Eylül Pazartesi’den itibaren öğrencilerin başlatacağı boykota destek kararı almışlardır.

Haklıyız ve hakkımızı sonuna kadar arayacağız.

İSKEÇE AZINLIK ORTAOKULU VE LİSESİ ENCÜMEN HEYETİ

İSKEÇE AZINLIK ORTAOKULU VE LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ"

Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr