Kurban Yardim 2024 Kurban Yardim 2024

İKİNCİ YURTDIŞI TÜRKLER KONFERANSI LONDRA’DA GERÇEKLEŞTİ

İngiltere Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği ve İngiltere’deki diğer Türk kuruluşlarının ortak kararı ile geçen sene ilki toplanan ve değişik bölgelerde yaş

Batı Trakya 15 Şubat 2012
İKİNCİ YURTDIŞI TÜRKLER KONFERANSI LONDRA’DA GERÇEKLEŞTİ

İngiltere Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği ve İngiltere’deki diğer Türk kuruluşlarının ortak kararı ile geçen sene ilki toplanan ve değişik bölgelerde yaşayan Türk toplumlarıyla ilgili farklı konuların bilimsel düzeyde tartışılmasını amaçlayan akademik toplantıların ikincisi 10 Şubat Cuma günü Londra Üniversitesine bağlı Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu’nda yapıldı. ‘21 Yüzyıl Küresel Dünyasında Yeni Gelişmeler Işığında Türkler’ başlığı altında gercekleşen ‘Yurt Dışı Türkler Konferansı’nda uzman katılımcılar tarafından Çokkültürlülük ve Batı Trakya Türkleri, İrak Türkmenlerinin Mucadelesi, Kıbrıs’ta Son Gelişmeler, Bağımsızlık sonrası Azerbaycan Ulusu ve Kimlik Değişimi konu başlıkları altında sunumlar yapıldı. 

Batı Trakya Türkleri’nin dernek kurma ve anadil eğitimi gibi hakları ‘Çokkültürlülük ve Batı Trakya Türkleri’ başlıklı sunumla Londra’da ele alındı.

Londra Üniversitesinde doktora eğitimini sürdüren Sebahattin Abdurrahman Batı Trakya bölgesinde çok kültürlü yapının sürdürülmesinde dernek kurma hakkının tanınması ile anadil eğitiminin neden önemli olduğuna değindi. Batı Trakya Türklerinin 1980’in başlarına kadar derneklerini kurmakta ve bu derneklerin faaliyetlerini ciddi anlamda sekteğe uğratacak engellerle karsılaşmadıklarını fakat 1980 sonrası Yunanistan’daki Türk varlığını reddetme politikalarının sonucu Türk kültürünün gelişmesine ve sürdürülmesine önemli katkıları olan üç azınlık derneğinin kapatılmasıyla bölgedeki çokkültürlü yapıya önemli bir darbe vurulduğunu belirten Sebahattin Abdurrahman, bu durumun azınlık ve çoğunluk dernekleri arasında oluşabilcek diyalog ve iletişimide önemli ölçüde kestiğini ifade etti. Bu durumun AİHS (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) ve diğer uluslararası hukuktaki dernek kurma özgürlüğünü düzenleyen yükümlülüklerin çok net bir ihlali olduğunu belirten Sebahattin Abdurrahman, böyle bir ortamda, çok kültürlülüğün gelişmesinin çok zor olduğunu, belli bir süre sonra dayatılan tanımlamaların bazı kesimler tarafından benimsenebileceğini görüşünü dile getirdi. Abdurrahman AİHM’nin (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) Batı Trakya’da çok kültürlü yapıyı destekleyici yönde karar vermesine rağmen Yunan hükümetlerinin bu kararları uygulayabilecek politik cesareti ve yaklaşımı henüz gösteremediğini söyledi.

Dil ile kimliğin devamı arasında doğrudan bir ilişkinin mevcut olması nedeniyle, anadil eğitiminin de çokkültürlü yapının korunmasında hayati rolü olduğunu ifade eden Sebahattin Abdurrahman, azınlık eğitiminde gerçekleşen olumlu değişikliklerin Türkçe eğitimini kapsamadığı sürece Türk kimliğinin devamının tehlikede olacağını ve çokkültürlü yapının çoğunluk lehine olacak şekilde zamanla ortadan kaybolma olasılığının yüksek olduğunu dile getirdi. Sebahattin Abdurrahman, anadil eğitimi, dernek kurma özgürlüğünün ve azınlık derneklerinin kamusal alanda tanınmasıyla çokkültürlü yapının korunması ve sürdürülmesi arasında güçlü ve doğrudan ilişkinin reddedilemesinin zor olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.

İngiltere Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Rıdvan Hacıbedel konferans sonrası basına yaptığı açıklamada, Batı Trakya Türkleriyle ilgili sorunların gerek akademik gerekse politik ortamlarla tartışılmasına yönelik her girişimi ve aktiviyeti bu güne kadar desteklediklerini, ve bundan sonra da destekleyeceklerini ifade etti. Hacıbedel, Batı Trakya Türkleriyle ilgili konuların Londra ve diğer önemli Avrupa merkezlerinde gündeme gelmesini Yönetim Kurulu olarak çok önemsediklerini sözlerine ekledi.

Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr