İlhan Ahmet'den Dimokratia gazetesine tekzip

Rodop Milletvekili İlhan AHMET, Atina merkezli “Dimokratia - Demokrasi” Gazetesi’nde 07/04/2016 tarihinde yayımlanan bir haberde şahsı ve meclis çalışmalarıyla

Batı Trakya 20 Nisan 2016
İlhan Ahmet'den Dimokratia gazetesine tekzip

Rodop Milletvekili İlhan AHMET, Atina merkezli “Dimokratia - Demokrasi” Gazetesi’nde 07/04/2016 tarihinde yayımlanan bir haberde şahsı ve meclis çalışmalarıyla ilgili yer alan “asılsız” iddialar üzerine, söz konusu gazeteye bir tekzip gönderdi.

Milletvekili İlhan AHMET gazeteye gönderdiği tekzipte, Azınlık okullarına Türkçe yasağı getiren genelgenin geri alınması talebiyle Milli Eğitim, Araştırma ve Din İşleri Bakanı’na hitaben yatırdığı soru önergesi hakkında haberde yer alan “yalan” ifadelerin, soru önergesinin aslına sadık kalınarak düzeltilmesini istedi.

İlhan AHMET bahsekonu haberde, Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Eğitim Müdürü Panagioti Keramari’nin imzasını taşıyan Φ.2.4./1224 sayı ve 1/4/2016 tarihli genelge ile Azınlık okullarına Türkçe yasağı getirilmesi üzerine hazırladığı soru önergesindeki, “statüsü Lozan Antlaşması ve iki ülke arasındaki kültür ve eğitim protokollerinde açıkça belirtilen iki dilli Azınlık okullarında, yapılacak duyurularda Türkçe ve Yunanca her iki dilin de eşit olarak kullanılması” doğrultusundaki talebinin açıkça “çarpıtıldığına” dikkati çekti.

Gazetenin, “yalan” ve “iftira”lar ile bezenmiş bu “maksatlı” haberinde yer alan “Potami milletvekili belli ki aldığı emirler ile eğitim müdürünü ihbar etmektedir” şeklindeki  ifadelerin “gerçekdışı” ve “haddini aşan” sözler olduğunu belirten milletvekili, haber adı altında yazılan bu “senaryo” ile şahsının ve meclisteki aktif çalışmalarının açıkça hedef alınarak, bazı “siyasi oyunların içine çekilmeye çalışıldığını” söyledi.

İlhan AHMET, siyasi arenada yer aldığı son 15 yılda, gerek meclis çatısı altında gerekse Batı Trakya’da hem çoğunluk hem de mensubu olduğu Azınlık toplumu adına yürüttüğü mücadelelerin, hemen her dönem milliyetçi gruplarda yarattığı rahatsızları hatırlatarak, “söz konusu haberin, yine belli bir zihniyetin amacına hizmet etmek üzere kaleme alındığı tartışma götürmemektedir” dedi.

Milletvekili, genelgeye gerekçe olarak gösterilen “bazı okullarda bazı eğitimciler tarafından her iki dilin de kullanılmadığına dair şüphe”nin, eğitim müdürü tarafından yürütülecek şahsa dönük disiplin soruşturması ile açıklığa kavuşturulabilceğini belirterek, “şayet böyle bir şüphe varsa izlenecek yol bellidir, bunu genel bir emir ile dillerden birinin yasaklanmasına dönüştüren kararın savunulacak bir tarafı yoktur” dedi.

Rodop Milletvekili İlhan AHMET’in Dimokratia Gazetesi’nde yayımlanan yazıyla ilgili açıklaması şu şekildedir;

“Görüşleriyle izlediği yayın politikası herkesçe malum olan ‘Dimokratia - Demokrasi’ Gazetesi’nde 07/04/2016 tarihinde yayımlanan, bariz bir şekilde yalan ve iftiralarla dolu, başkalarınca dikte edildiği kuvvetle muhtemel yazıda, meclis çalışmalarımla ilgili olarak, özellikle de gündemde olan Trakya’daki Azınlık eğitimiyle ilgili konularda, art niyetli bir tutum ile gerçekdışı birtakım ifadeler sanki şahsım tarafından söylemişim gibi göstirilmek suretiyle siyasi oyunların içine çekilmeye çalışıldığım anlaşılmaktadır.

Tabiri caizse atılmaya çalışılan bu çamurun, şahsım üzerinde en ufak bir izinin dahi kalması mümkün değildir. Bu ve benzeri senaryolar ile, siyasi girişimlerimi ve meclis çalışmalarımı devam ettirmede cesaretimi kırmaya yönelik çabalar, beyhudedir.

Son 15 yılda Rodop İli’ndeki siyasi varlığım ile her renkten, her şekil ve türden milliyetçiliğin hedefinde oldum. Buna rağmen, yıllardır yılmadan mücadeleye devam ettim. Yeniden çatısı altına girdiğim mecliste, son 7 aydan beri yürüttüğüm çalışmalarımda da yine bu doğrultuda devam ettim. Bundan sonrada bu ve benzeri zihniyetleri yalancı çıkaracak şekilde devam edeceğim.

Zira bugün de benim bu duruşum, tutumum ve sergilediğim çalışma azmim, bazı grupları tedirgin ve raharsız etmiş olmalı ki, adeta pervaneye çamur serperek bu gibi yalan haberleri yayma yoluna gitmiştirler. Ancak bilmeliler ki onların bu hünerleri eskilerde kaldı. Artık daha bilgili, sorgulayan, araştıran bir kamuoyu vardır. Halk kendisine her sunulanı kabul etmeden önce şüphe ile yaklaşmaktadır.

Tıpkı, Azınlık okullarında Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Eğitim Müdürü Keramaris’in yazılı emrinin yol açtığı gelişmeyle ilgili ‘Dimokratia’ Gazetesi’nde çarpıtılan gerçeklere şüpheyle bakacakları gibi. Gazetedeki yazıda: “ Potami milletvekili belli ki aldığı emir ile (!), Keramaris’in müdahaleleriyle, Azınlık okullarında Türk dilinin serbestçe kullanılmasında kuşku doğduğunu, bu durumun Azınlık eğitimi ile ilgili antlaşma ve protokollerin doğrudan ihlâline yol açtığını ihbar etme seviyesine ulaşmaktadır. Milletvekili, iki dilli Azınlık okullarında Türk dilini kullanma hakkının, Lozan Antlaşması’nda belirtildiği üzere, bu okulların varolmalarının, işlevlerinin ve statülerinin bölünmez bir parçası olduğunu söylüyor” denmektedir.

Konuyla ilgili hazırlamış olduğum soru önergesinde,  Azınlık eğitiminin çalışma statüsünü belirleyen antlaşma ve eğitim protokollerinden doğan hakkın uygulanmasını talep ettiğimi bir kez daha açıkça ifade etmek isterim.  Ki bu hak kapsamında, Azınlık okullarında Türkçe ve Yunaca her iki dilin de eşdeğer olarak ve eşzamanlı kullanılması yönünde talebimizi dile getirdim.

Genelgeye gerekçe olarak gösterilen bir veya birkaç eğitimci tarafından ilgili kanunnamenin tatbik edilip edilmediği yönünden ise konunun, Doğu Makedonya -Trakya Eyaleti Eğitim Müdürü tarafından şahsa yönelik yapılacak bir disiplin soruşturması ile çözülebileceğini savunmaktayım. Zira Keramaris’in yaptığı gibi, Trakya’daki Azınlık okullarının çalışma statüsünü belirleyen antlaşma ve eğitim protokollerinde açıkça öngörülmediği halde, okul duyurularında ve eğitimcilerin sendikal hakları ile ilgili kişisel yazışmalarında devletin resmi dilinin kullanılmasını resmi bir belge ile genel bir emre dönüştürmek, hiçkimse tarafından savunulacak bir uygulama olmasa gerek.”

Bahse konu gazetede yayımlanan haberin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

http://www.dimokratianews.gr/content/60987/torpili-apo-ton-ilhan-ahmet-sti-dytiki-thraki
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr