İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks: Yunanistan’da demokrasi tehdit altında!

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks 28 Ocak-1 Şubat 2013 tarihlerinde Yunanistan’a yaptığı ziyarete ilişkin raporunu yayınladı. Yunanistan’da d

Batı Trakya 22 Nisan 2013
İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks: Yunanistan’da demokrasi tehdit altında!

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks 28 Ocak-1 Şubat 2013 tarihlerinde Yunanistan’a yaptığı ziyarete ilişkin raporunu yayınladı. Yunanistan’da demokrasinin yükselişe geçen nefret suçları ve devletin zayıf tepkisi nedeniyle ciddi şekilde tehdit altında olduğunu söyleyen Muiznieks, özellikle polisin ve mahkemeler tarafından devamlı ve toplu bir hareketle ülkede hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Muiznieks Yunanistan’da özellikle göçmenleri hedef alan nefret suçlarının önemli bir sorun haline geldiğini söyledi, bir dizi saldırının ise neo-Nazi siyasi parti olan Altın Şafak’a üye milletvekilleri dahil partinin üyeleri veya destekçileri ile bağlantılı olduğuu belirtti. Muiznieks, makamların nefret söylemini ve suçuna örnek teşkil eden tüm olayları kınaması gerektiğini not etti.

Muiznieks’in raporunda Batı Trakya Türk Azınlığı

Raporunda Muiznieks göçmenlerin yanı sıra diğer sosyal grupların da nefret söyleminin ve nefret temelli şiddetin hedefi haline geldiğini ifade etti, bu gruplar arasında “Türk etnik kökenli Müslüman azınlığın” üyelerinin de olduğunu belirtti.

Muiznieks, Trakya’da Türk etkin kökenli Müslüman azınlık üyelerinin Altın Şafak üyelerinin veya destekçilerinin nefret söylemine ve tehditlerini rapor ettiklerini söyledi. Hatta bir olayda Muiznieks, Müslüman azınlık üyesi bir kişiye saldırı gerçekleştirildiğinin rapor edildiğini belirtti.

927/1979 sayı ve tarihli yasaya göre ceza mahkemelerinin davalının kişiliğini değerlendirmesi ve etnik, ırksal veya dinsel nefret veya cinsel yönelimi nedeniyle yöneltilen nefret temelinde işlenen suç fiilinin ağırlaştırıcı sebep olarak sayıldığını Komiser, bu hükmün mahkemeler tarafından hiçbir zaman uygulanmadığını böylelikle aşırı hafif ve caydırıcı olmayan cezalar verildiğini belirtti. Örnek olarak Komiser, İskeçe Suçüstü Mahkemesi’nin Altın Şafak ile bağlantısı bulunan bir kişinin Türk etnik kökenli Müslüman azınlık üyesi bir kişiye yönelik yaptığı saldırıda 200 avro para cezası ve tecil olunan 8 aylık bir mahkumiyet kararı verdiğini belirtti.

ABTTF 16 Kasım 2012 tarihinde İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks ile görüşmüş, Komiser’in Yunanistan’a yapacağı ziyarette Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcileri ile de görüşmesini talep etmişti. Bu talebi olumlu yanıtlayan Komiser, Ocak ayında Yunanistan’a yaptığı ziyarette Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği(BTAYTD) üyesi ve Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi(BAKEŞ) üyesi Pervin Hayrullah ile görüşmüş, azınlığın sorunlarını dinlemişti.

Muiznieks’in raporunun tamamına https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CommDH(2013)6&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679 linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr