Kurban Yardim 2024 Kurban Yardim 2024

Kapatılan azınlık okulları için toplandılar

Rodop-Meriç İlleri Selânik Özel Pedagoji Akademisi Mezunu Öğretmenler Derneği, Azınlık eğitiminde yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek için olağanüstü Genel K

Batı Trakya 26 Eylül 2016
Kapatılan azınlık okulları için toplandılar
Rodop-Meriç İlleri Selânik Özel Pedagoji Akademisi Mezunu Öğretmenler Derneği, Azınlık eğitiminde yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek için olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yaptı. 24 Eylül 2016 Cumartesi günü gerçekleşen genel kurulda öğretmenlerin 28 Eylül Çarşamba günü 12:00-14:00 saatleri arası derslere girmeme, boykot etme kararı alındı.

Yunan devleti, öğrenci azlığını gerekçe göstererek son yıllarda azınlık ilkokullarının faaliyetlerini geçici olarak durdurmaya “kapatmaya" devam ediyor. Lozan Antlaşması çerçevesinde azınlık ilkokulları “özerk” statüye sahip olmasına rağmen, okullar birer birer kapanıyor. Devlet, politikasını sürdürerek 9 azınlık ilkokulunun daha faaliyetini geçici olarak durdurması "kapatması" nedeni ile Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı bu yıl da yeni eğitim-öğretim yılına buruk başladı.

Azınlık toplumu kendi görüşü alınmadan, fikri sorulmadan “özerk” statüye sahip okulları kapatan Yunan makamlarına ve yetkililerine tepki göstermeye devam ediyor. Ancak tepkiler yada yapılan açıklamalar Yunan devleti tarafından bugüne kadar ne yazık ki dikkate alınmadı.

Azınlık eğitiminde son zamanda artan sorunlar sonucunda Rodop-Meriç İlleri SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapma kararı aldı. Toplantı, 24 Eylül 2016 Cumartesi günü Rodop eski valilik toplantı salonunda 10:00 - 14:00 saatleri arasında gerçekleşti.

Toplatıya dernek üyeleri ile birlikte Rodop ili azınlık milletvekilleri İlhan Ahmet, Mustafa Mustafa, Ayhan Karayusuf, Encümenler Birliği Başkanı Ercan Ahmet ve Azınlık Okulları Danışması Mehmet Derdiman katıldı.

Toplantıda üç konu görüşüldü. Birincisi, faaliyetleri geçici olarak (yasaya göre 2 yıl üst üstte gecici olarak faaliyeti durdurulan okul otomatikmen kapanıyor) durdurulan ilkokullar konusu, ikincisi, Rodop ilinde azınlık ilkokullarında yıllardan beri uygulanan ancak SYRİZA-ANEL koalisyon hükümeti tarafından kaldırılmak istenen Cuma programı konusu, sonuncusu ise derneğin sendikal bazı sorunların tartışılmasıydı.

Toplantı Rodop-Meriç İlleri SÖPA Mezu Öğretmenler Derneği Başkanı Salih Ahmet’in konuşması ile başladı. Başkan yaptığı konuşmada şunları belirtti;

“Sn vekillerim, sn Encümenler Derneği başkanım sn basın mensupları, değerli meslektaşlar,
Öncelikle 2016-2017 eğitim-öğretim yılınızı kutlar, hepimize hayırlı olmasını dilerim. Aramızda bulunan milletvekilleri sn Mustafa Mustafa, Ayhan Karayusuf, İlhan Ahmet ve Encümenler Derneği başkanı Ercan Ahmet’e ve bütün basın mensuplarına teşriflerinden dolayı teşekkür ediyor, kendilerine hoş geldiniz diyorum.
Camiamız için her yeni ders yılı yeni bir umut, yeni bir ışık demektir. Kırık ümitlerle de olsa, yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Sezona, sözleşmeli öğretmenlerin ilk günden göreve başlamalarıyla, öğretmen eksiği olmadan girmemiz, kısmen de olsa kitapların ders yılı başında verilmiş olması sevindiricidir.
Bu günkü kongremiz iki bölümden oluşmaktadır:
Birinci bölüm basın ve misafirlere açık olan bölüm, ikincisi ise sadece dernek üyelerimizin katılacağı ve gündem maddelelerinin tartışılıp oylanacağı bir bölüm olacaktır.
“Birlikten kuvvet doğar” sözüne uygun olarak, göreve gelir gelmez İskeçe derneğiyle bozuk olan ilişkilerimizi düzeltme kararı aldık. Bu birlikteliğin meyvelerini de bir bir görmekteyiz.
Birlikte mücadelesini verip te sonuç aldığımız meselelerden bazıları: Türkçe meselesi, azınlık okullarındaki ders programının genel uygulamadan muaf tutulması, sözleşmeli meslektaşların çifte puanlama uygulamasından muaf tutulmaları gibi.. Burada şunu belirtmek istiyorum. Sonuca ulaşmamızda azınlık seçilmişlerinin, azınlık sivil toplum kuruluşlarının ve azınlık basınının rolü büyüktür. Yumruk aynı yere vurunca neler olacağına hep birlikte şahit olduk.
Şimdi yine öğretmen dernekleri ve azınlık sivil toplum kuruluşları yeni ve çok önemli bir mücadele daha veriyor. Çocuk azlığı bahanesiyle okullarımızın kapanmasına artık dur diyor. Daha önceki kapatmalarla sayıları 140 lara gerileyen okullarımızın şimdi 8 tanesinin daha kapatılması yönünde karar alındı. Bu gerçekleşirse Batı Trakya genelinde faal olan azınlık okulu sayısı 132’ ye inecek. Şimdi soracaksınız eğitim açısından okul sayısının bir önemi var mı diye. Ben bu soruya başka bir soruyla cevap vermek istiyorum. Peki sadece okul kapatmak düşüncesiyle okul kapatmanın ve bu şekilde okul sayısını azaltmanın eğitime bir katkısı var mı? Ortada bir plan yok, çocukların gideceği diğer okulda şartlar daha iyi olmayacak. Yeni ve tam techizatlı okullar kurulmadan, çocukların taşınması bile öngörülmeden okullar kapanacak ve biz buna eğitim açısından yararlı oluyor diyeceğiz. Sayıyı korumanın bir önemi yok diyelim; sayıyı düşürmenin ne faydası var o zaman? Hem az çocuklu ve az derslikli okullarda iyi eğitim yapılmıyor tezi de hikâye. Gerekli metod ve uygulamalarla bütün okullarda iyi eğitim yapılması mümkündür. Eğer yapılmıyorsa bunun nedenini öğrenci ve sınıf azlığında değil, başka yerde aramak gerekir.
Bütün iyi niyetimle seçilmişlerimize seslenmek istiyorum: Gelin bu mücadelemizde bize destek verin. Burada bulunan bütün herkes dahil, bütün azınlık toplumu, siz isterseniz, siz yardım ederseniz bu mesele çözülür düşüncesinde. Bu kurulda bulunan meslektaşların ve azınlık toplumunun, okulların bu şekilde kapatılmasına gönlü razı değil.
Eğer Eyalet Amirinin ilimizde 5, Meriç’te 1, genelde 9 okulun kapatılması yönünde aldığı karar iptal edilmezse, gelecek yıl daha çok sayıda okulumuzun kapanması söz konusudur. Dolayısıyla biz yasalara da aykırı olarak alınan bu kararın derhal iptalini istiyoruz. Azınlık stk ları ve toplumu da aynı düşünceye sahip olduğuna göre, sizlerin de işi kolaylaşıyor demektir. Sizlerden beklentimiz, bu haklı talebimizi bir an önce hükümete iletmenizdir. Daha önce de değindiğim üç sebepten dolayı bu kararın iptalini istiyoruz:
1. Günümüze kadar gerçekleşen okul kapatmaları eğitimin kalitesini arttırmamış, eğitim sorununa çare olmamıştır.
2. Birçok durumda taşıma öngörülmemiş ve çocuklar yasalara aykırı olarak velileri tarafından taşınmıştır. Bazı durumlarda ise çocuklar aylarca okula taşınmamıştır. Bu yıl itibarı ile de durum aynı olup taşıma öngörülmeden okulların kapatılmasına karar verilmiştir.
3. Okul kapatma işlemleri yasalara uygun olarak yapılmamıştır. Mevcut yasalar, okul kapatma yetkisini okul encümenlerine tanımakta olup, bu yılki okul kapatmalarında hiçbir encümenin rızası alınmamıştır.
Yunanistan genelinde okullar kapanırken bir yandan da ihtiyaç olan yerlerde yeni dershane ve okullar açılmaktadır. Bizde ise ne kapanan okullar bir daha açılmakta, ne de ihtiyaç olan yere yeni okul ve derslik açılmaktadır. Örneğin ihtiyaç olduğu halde, Harmanlık mahallesinde, yllardan beri istenmesine rağmen halâ bir okul yapılamamıştır. Öğrenci sıkışıklığı ve yer darlığı yaşayan okullarımız mevcuttur. Mastanlı , Yassıköy, Ircan, Bekirli, Basırlıköy gibi okullarımıza ek derslikler gerekmektedir. Yunanistan’ın çeşitli bölgelerinde 4-5 öğrenciyle çalışan okullar mevcuttur. Demek ki istenildiği zaman ekonomik kriz bir okulun çalışmasına mani olmamaktadır.
İkinci önemli ve bu günkü gündem maddelerinden birini oluşturan konu, Cuma meselesidir.
Aldığımız duyumlara göre idareciler Cuma programını değiştirip, Cuma saatlerinde Yunanca öğretmenlerinin ve kız çocuklarının okulda kalıp ders yapmalarını öngören bir plan üzerinde duruyorlar. Bu durum pedagojik açıdan da doğru değildir. Biz mevcut durumun değişmemesi ve bunun bir karara bağlanmasını istiyoruz.
Nasıl ki Hristiyanlarca Pazar günü kutsalsa, bizim için de Cuma öyledir ve çocuklarımızın Cuma gününün önemini ve kutsallığını kavramaları için Cuma saatlerinde okullar paydos edilmelidir. Kaybolan saatlerin bir şekilde tamamlanması mümkündür. Biz öğretmenler olarak bu saatleri gerek hafta içinde, gerek sezonun başı ve sonunda, gerek paskalya ve yılbaşı tatillerinde tamamlamaya hazırız. Hazır olmadığımız ve kabul edemeyeceğimiz konu tek taraflı değişikliğin olması ve bize dikte edilmesidir.
Azınlık eğitiminde yapılacak herhangi bir değişikliğin, eğitimin ön planda tutularak yapılmasından yanayız. Oysa okul kapanmalarında, en son düşünülen şeyin eğitim olduğunu görüyoruz. Eğitimin iyileştirilmesi ve kalitesinin arttırılması dışında herhangi bir düşünceyle yapılan değişiklikleri kabul etmiyoruz.
Bu günkü kuruldan nasıl bir karar çıkar bilemiyorum, ancak okullarımızı yok etmek için alınan bu kararın iptali için mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir.
Okul kapılarına vurulan kilide hayır, eğitimde kaliteye evet diyoruz. Herkesi saygı ile selamlıyor, vereceğimiz mücadelede desteğinizi bekliyoruz” dedi.

Başkanın ardından POTAMİ Partisi Millevekili İlhan Ahmet, SYRİZA Partisi Milletvekilleri Mustafa Mustafa, Ayhan Karayusuf, Encümenler Birliği Başkanı Ercan Ahmet ve Azınlık Okulları Danışmanı Mehmet Derdiman söz alarak kapatılan okullar ve Cuma programı hakkında düşüncelerini dile getirdiler, önerilerini paylaştılar.

Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantıdan boykot kararı çıktı. Toplantı sonunda alınan kararlar şu şekildedir:,

KARARLAR

1- 28 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 12:00 – 14:00 arası öğretmenler okulları boykot edecek.

2- Aynı gün saat 13:00'te Doğu Makedonya Trakya Eyalet Eğitim Müdürlüğü’nün bulunduğu bulunduğu Gümülcine’deki EPAL okulu önünde gösteri yapılacak ve bir deklarasyon yayınlanacak. Buradaki eyleme öğrenci velileri de davet edilecek.

3- Cuma saati uygulamasının olduğu gibi kalması talep edilecek.
Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr