Yangroup logo Yangroup logo
Hisarturizm Hisarturizm

Medya ve dernekleşme özgürlüğü AGİT toplantısında dile getirildi

Batı Trakya Türkleri’nin medya ve dernekleşme özgürlüğü konusunda karşılaştığı sorunlar AGİT İnsani Boyut Toplantısı’nda dile getirildi. 24 Eylül Pazartesi günü

Batı Trakya 27 Eylül 2012
Medya ve dernekleşme özgürlüğü AGİT toplantısında dile getirildi

Batı Trakya Türkleri’nin medya ve dernekleşme özgürlüğü konusunda karşılaştığı sorunlar AGİT İnsani Boyut Toplantısı’nda dile getirildi. 24 Eylül Pazartesi günü başlayan ve 5 Ekim Cuma günü sona erecek olan AGİT İnsani Boyut Toplantısı, Polonya’nın başkenti Varşova’da yapılıyor. AGİT’e üye 47 daimi üye ile AGİT’le işbirliğinde bulunan Afganistan, Avustralya, Japonya, Kore, Moğolistan, Tayland, Cezayir, Mısır, İsrail, Tunus ve Fas temsilcilerinin yer aldığı toplantıya, çok sayıda sivil toplum örgütü de katılıyor.

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği adına toplantıya katılan BAKEŞ Başkanı-gazeteci Cemil Kabza, Batı Trakya’da azınlık medyasının karşılaştığı sorunları dile getirdi ve özellikle GÜNDEM ile MİLLET gazeteleri aleyhine Hara Nikopulu ve Müfit Ramadanoğlu’nun açtığı tazminat davalarıyla ilgili detaylı bilgi verdi.

Kabza, toplantıya katılan herkesi, iki gazetenin davasını izlemek üzere bölgeye davet etti. Kabza, ayrıca Batı Trakya’daki medya özgürlüğü konusunda altı sayfalık yazılı bir rapor da sundu. 

BTAYTD temsilcisi, dernekleşme özgürlüğünün ele alındığı oturumda da söz alarak, Batı Trakya’da isminde Türk veya azınlık kelimesi bulunan derneklerin karşılaştığı sorunları dile getirdi. İskeçe Türk Birliği’nin verdiği hukuki mücadeleyi örnek vererek açıklayan Kabza, Yunanistan’ı AİHM  kararlarını uygulamaya davet etti.

YUNAN TEMSİLCİDEN CEVAP
Yunanistan temsilcisi ise cevap hakkını kullanarak, azınlığın medya konusunda sıkıntı çekmediğini, gazetelerin rahatça yayımlandığını ve radyo merkezlerinin yayın yaptığını söyledi. Yunanlı diplomat GÜNDEM ve MİLLET gazetelerinin davalarının adalete intikal ettiğini ve yargı sürecinin tamamlanması gerektiğini söyledi.

Cemil Kabza, AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Dunja Mijatovic ile bir araya gelerek, Gündem ve Millet gazeteleri ile Kral FM’e açılan tazminat davalarıyla ilgili detaylı bilgi verdi. Mijatovic konuyu yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kabza’nın dernekleşme özgürlüğü konusunda yaptığı konuşmaya da cevap hakkını kullanan Yunanlı diplomat, Yunanistan’da dernekleşme ve toplanma özgürlüğünün anayasayla garanti altına alındığını ifade ederek, Batı Trakya’da çok sayıda resmi kurulmuş derneğin bulunduğunu söyledi. Yunanistan temsilcisi, devletin AİHM’nin dernekleşme özgürlüğü konusunda verdiği kararların uygulanması için zemin arayışı içinde olduğunu da iddia etti.

MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ
Medya özgürlüğü, 24 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen birinci oturumda ele alındı. Bu oturumda konuşan AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Dunja Mijatovic, düşünce ve ifade özgürlüğü ile medya özgürlüğünün temel insan hakkı olduğunu vurgulayarak, AGİT’e üye ülkelerde medya özgürlüğü konusunda atılan bazı olumlu adımlara rağmen, hala ciddi sorunların varlığına dikkat çekti. Gazetecilerin hayatlarını ortaya koyarak, zor ve çok önemli bir meslek icra ettiklerini ifade eden Mijatovic, AGİT’e üye ülkelerde geçen yıl 38 gazetecinin öldürüldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını ve bir çok kişinin hapse mahkum edildiğini söyledi. Bir çok ülkede medyanın susturulmaya çalışıldığını ifade eden Mijatovic, terörizm, çocuklara yönelik yayınlar ve güvenlik gerekçesiyle medyanın kontrol edilmeye çalışıldığını söyledi. Mijatovic, medya temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin üstlendikleri görevin önemli olduğuna dikkat çekti.

AZINLIK MEDYASININ SORUNLARI
BTAYTD’yi temsilen toplantıya katılan Cemil Kabza, Batı Trakya Müslüman Türklerinin azınlık statüsünün 1923’te imzalanan Lozan Barış Antlaşması’yla belirlendiğini hatırlatarak, o tarihten bugüne kadar Batı Trakya’da Türkçe basının var olduğunu söyledi. Azınlık medyasının 1923’ten bu yana bürokratik bazı sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Kabza, bugün azınlıkta 3 haftalık gazete, iki haftada bir yayınlanan bir gazete, Türkçe olarak yayın yapan 4 radyo istasyonu ve 3 aylık derginin bulunduğunu belirtti.

GÜNDEM ve MİLLET DAVALARI
Haftalık olarak yayımlanan GÜNDEM ve MİLLET gazetelerinin “yalan haber” gerekçesiyle yüksek tazminat davalarıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Kabza,  davacı Yunanlı öğretmenin her iki gazeteden de birer milyon euro tazminat talep ettiğini hatırlattı.
Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüşülen davalarda GÜNDEM gazetesine 150 bin, MİLLET gazetesine de 120 bin euro tazminat cezası verildiğini ifaden eden Kabza, kararın, cezanın ödenmemesi durumunda gazeteciler Cemil Kabza ve Cengiz Ömer için 10’ar ay hapis cezasını öngürdüğüne de dikkat çekti.

Kabza, GÜNDEM ve MİLLET gazeteleri sahipleri ve çalışanlarının banka hesaplarına da el konulduğunu kaydetti. Her iki gazetenin de istinaf mahkemesine başvurduğunu hatırlatan Kabza, 24 Şubat 2012’de görüşülmesi gereken davaların, avukatların grevi nedeniyle 22 Mart 2013 tarihine ertelendiğini sözlerine ekledi.

Kabza konuşmasında, GÜNDEM ve MİLLET gazeteleri ile Kral FM radyosu aleyhine, atanmış İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Şinikoğlu’nun eski sekreteri ve basın danışmanı Müfit Ramadoğlu tarafından açılan tazminat davalarına da yer verdi. Ramadoğlu’nun üç medya kuruluşundan da 200’er bin euro tazminat talep ettiğini ifade eden Kabza, sözkonusu davaların 7 Kasım’da İskeçe Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüşüleceğini belirtti. 

2007’de çıkan basın kanununun medya özgürlüğü ile bağdaşmayan sınırlandırmalarla dolu olduğunu ifade eden Kabza, olumlu bazı adımların atılmasına rağmen Yunanistan’da medyanın hala ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Kabza konuşmasının sonunda Yunanistan’ı medya özgürlüğüne saygı duymaya davet ederek, medyaya verilen cezaların sona ermesini istedi. Cemil Kabza, toplantıda bulunan bütün ülke temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerini azınlık medyasının davalarını izlemeye davet etti.

Kabza ayrıca, “Batı Trakya’da Basın Özgürlüğü” başlığıyla 6 sayfalık yazılı bir rapor sundu. Kabza’nın konuşma metni ve yazılı raporu AGİT resmi internet sitesinde yayımlandı.

YUNANİSTAN CEVAP VERDİ
Yunanistan delegasyonu cevap hakkını kullanarak, BTAYTD temsilcisinin aynı şeyleri tekrar ettiğini ve konuya açıklık getirmediğini söyledi. Aynı konuya daha önce de cevap verdiklerini hatırlatan Yunanlı diplomat, adalete intikal etmiş davaların sonuçlanmasının beklenmesi gerektiğini kaydetti.

Yunanistan’da basın ve medya özgürlüğünün anayasa ve yasalarla garanti altına alındığını hatırlatan Yunanistan delegasyonu temsilcisi, Batı Trakya’da 7 haftalık gazetenin yayımlandığı, 7 radyonun yayın yaptığını ve 9 aylık derginin bulunduğunu ileri sürdü.

DERNEKLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ
Dernekleşme özgürlüğü konusunun ele alındığı ikinci oturumda tekrar söz alan Cemil Kabza, dernekleşme ve toplanma özgürlüğünün temel azınlık hakkı olduğunu hatırlatarak, Yunanistan’ın da taraf olduğu bir çok hukuki metinle garanti altına alındığını söyledi. Kabza Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının dernekleşme özgürlüğü konusunda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu kaydederek, isminde Türk kelimesini içeren derneklerin devlet tarafından kapatıldığını, AİHM kararı olmasına rağmen resmiyetinin iade edilmediğini ifade etti. İsminde Türk veya azınlık kelimesini taşıyan derneklerin kurulmasına izin verilmediğini belirten Kabza, 29 yıldan bu yana hukuk ve demokrasi mücadelesi veren İskeçe Türk Birliği davasını örnek gösterdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İskeçe Türk Birliği, Rodop ili Türk Kadınları Kültür Derneği ve Evros Azınlık Gençler Birliği lehine verdiği kararların Yunanistan tarafından uygulanmadığına dikkat çeken Kabza, İskeçe Türk Birliği davasında ikinci defa iç hukuk yollarını tüketilerek yeniden AİHM’e başvurulduğunu söyledi.

İsminde Türk kelimesini taşıyan Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği’nin hala kapalı olduğuna dikkat çeken BTAYTD temsilcisi, devletin “Pomak” ve “Roma” ismini kullanan derneklerin kurulmasına izin verirken, Türk ve azınlık kelimesini kullanan derneklerin kurulmasına izin vermediğini söyledi.

Kabza konuşmasının sonunda Batı Trakya Türkleri’nin dernekleşme özgürlüğü konusunda karşılaştığı sorunlara ilişkin verdiği örneklerin Yunanistan’ın dernekleşme özgürlüğü konusundaki yaklaşımını gözler önüne serdiğini söyledi.

Kabza ayrıca Yunanistan’ı, uluslararası antlaşma ve sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye ve AİHM kararlarına saygı duyup uygulamaya davet etti.

“ÇOK SAYIDA STK MEVCUT”
BTAYTD temsilcisi Cemil Kabza’nın konuşmasından sonra cevap hakkını kullanan Yunanistan delegasyonu temsilcisi, Yunanistan’da yaşayan Müslümanların bütün sosyo-kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok sayıda resmi sivil toplum kuruluşunun bulunduğunu söyledi.

AİHM’nin karar verdiği üç derneğin statülerinin Yunanistan iç hukukuyla bağdaşmadığını iddia eden Yunanlı diplomat, bu konuda bir sıkıntının yaşandığını söyledi. Yunanistan’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına son derece saygılı olduğunu ve verilen üç kararın uygulanması için uygun zemin arayışının devlet tarafından araştırıldığını ifade etti. Yunanlı diplomat, kapatılan derneklerin bugün dahi faaliyetlerine devam ettiğini ifade ederek sözlerini tamamladı.

Hisarturizm
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr