B-Healthy B-Healthy
CNB CNB

Mevsimlik işçilerin iki kez vergilendirilmemesi için bakana sordu

İskeçe ili SİRİZA Partisi Milletvekili Hüseyin Zeybek, Maliye Bakanlığı'na hitaben "Yurt dışında çalışan mevsimlik işçilerin çifte vergilendirilmesi" konusunda

Batı Trakya 20 Ocak 2021
Mevsimlik işçilerin iki kez vergilendirilmemesi için bakana sordu

İskeçe ili SİRİZA Partisi Milletvekili Hüseyin Zeybek, Maliye Bakanlığı'na hitaben "Yurt dışında çalışan mevsimlik işçilerin çifte vergilendirilmesi" konusunda bir soru önergesi sundu.

Mevsimlik işçilerin vergi sistemindeki belirsizlik nedeniyle hem çalıştıkları ülkede, hem Yunanistan’da vergiye tabi tutulduklarını belirten Zeybek, bunun haksız bir uygulama olduğunu kaydetti. Zeybek, ilgili bakana çifte vergilendirmenin önlenmesi için girişimde bulunup bulunmayacağını sordu.

Konuya ilişkin milletvekili Hüseyin Zeybek'in soru önergesi şöyle:

“Son yıllarda ülkemizdeki ekonomik kriz nedeniyle meydana gelen yüksek işsizlik oranları, Trakya bölgesindeki önemli sayıda vatandaşımızı yurtdışında mevsimlik iş arayışına girmesine mecbur kılmıştır. Örneğin İskeçe’nin dağlık kesiminde yaşayan vatandaşlarımızın çoğu başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Almanya, Hollanda gibi ülkelerde fabrika, sera ve tersanelerde mevsimlik işçi olarak çalışmak zorunda kalıyor.

Vergi sistemindeki belirsiz yasalar ve verilen eksik bilgiden dolayı hem çalıştıkları Avrupa ülkelerinde hem Yunanistan’da çifte gelir vergisi ödemeye mecbur bırakılan vatandaşlarımız için bu dayanılmaz bir yük ve haksızlıktır.

Avrupa ve diğer ülkelerdeki mevsimlik işçiler otomatik olarak çalıştıkları ülkenin vergi kurallarına tabii tutulmaktadır, ancak ülkeler arasında çifte vergilendirme ile alakalı olarak mevcut anlaşmalar imzalansa da bu durumda ikamet ettikleri ülkede de vergilendirilmek zorunda kalıyorlar.

Birçok ikili vergi anlaşmasında çalışılan ülkede ödenen gelir vergisi miktarı ikamet edilen ülkede ödenmesi gereken vergiyle mahsup (simpsifismos) edilmektedir. Diğer durumlarda ise çalışılan ülkede kazanılan gelir o ülkede vergilendirilir ve ikamet ettiği ülkede vergiden muaf tutulur.

Bununla birlikte, iki ülke arasındaki vergi oranlarının farklı olması muhtemeldir. İstihdam ülkesindeki vergi oranı daha yüksekse, vergi, ikamet edilen ülkede ödenmesi gereken vergiden mahsup edilir veya ikamet edilen ülkede herhangi bir vergiden muaf olsa bile, nihai olarak bu orana göre vergilendirme yapılır.

Çifte vergi muafiyetine başvurmak için, genellikle o ülkedeki iş yeri ve gelir vergisi ödemesinin çeşitli evraklarla kanıtlanması gerekir.

Ülkemizde de bu uygulama geçerlidir ancak ilgili Vergi Daireleri tarafından işçilere gerekli belgelerin sunulması ve sorunların giderilmesi için verilen bir aylık süre (Ocak 2021 sonuna kadar) yeterli değildir. Bir yandan Avrupa ülkeleri salgın nedeniyle ilgili belgelerin sunulması süresini uzatırken diğer yandan ülkemiz vergi makamları tarafından vatandaşlarımıza karşı hem hakları konusunda bilgi eksikliği hem zaman kısıtlaması söz konusudur.

Tüm bunları göz önünde bulundurarak:

Birçok vatandaşımız, ekonomik kriz ve yüksek işsizlik oranları nedeniyle yurt dışında mevsimlik işçi olarak çalışmak zorunda kaldığından.

Yurtdışındaki mevsimlik işçiler Avrupa Birliği tarafından işçilerin serbest dolaşımı ile alakalı tanınan hakkı kullanıyorlar ve açıkçası çifte vergilendirme bu haklarını ihlal ettiğinden.

Mevsimlik işçilerin gelirleri, ulusal hukuk kurallarına ve ilgili iki ülke arasındaki çifte vergilendirme anlaşmalarına göre vergilendirildiğinden.

Özellikle, çalışan işçileri istihdam ülkesi kendi topraklarında kazanılan geliri otomatik olarak vergilendirir ve çalışılan ülke, bunları çifte vergilendirme anlaşmaları temeline dayanarak vergilendirdiğinden.

Yurtdışında mevsimlik işçilerin vergi gelirleri ile ilgili bu belirsizliğin ve aynı zamanda ülkemiz vergi makamları yetersiz bilgilendirmesi.

Koronavirüs salgını, hem devlet dairelerindeki işlevleri hem de diğer ülkelerdeki vergi makamlarıyla sınır ötesi iletişimi zora soktuğundan.

Sayın bakana sorulur?

- Gerekli makamlara, mevsimlik işçilerin çifte vergilendirilmesini önlemek adına gerekli belgelerin sunulması için son tarihi uzatmaları talimatını vermeyi düşünüyor musunuz?

-Yurtdışındaki mevsimlik işçileri hakları konusunda bilgilendirmek, aynı zamanda çifte vergilendirme olgusunu önlemek için gerekli önlemleri almayı düşünüyor musunuz?

- Mevsimlik işçilerinin çifte vergi yükümlülüğü taşımaması için ülkemiz vergi dairelerinin diğer ülkelerdeki vergi daireleri ile sınır ötesi işbirliğini kolaylaştırmak için ne gibi adımlar atmayı düşünüyorsunuz?”
Millet gazetesi logo
© 2022 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr