Milletvekili Zeybek kapatılan Azınlık İlkokullarını Eğitim Bakanlığına sordu

SYRİZA İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek soru önergesi ile Eğitim ve Din İşleri Bakanlığına faaliyetleri durdurulan 12 Azınlık İlkokulunun durumunu sordu.

Batı Trakya 9 Eylül 2021
Milletvekili Zeybek kapatılan Azınlık İlkokullarını Eğitim Bakanlığına sordu

SYRİZA Partisi İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek soru önergesiyle bakanlığa Rodop bölgesinde bulunan Eşekçili Azınlık ilkokulu ve İskeçe bölgesinde bulunan  Kurthasanlar Azınlık İlkokulu'nun faaliyetinin durdurulması kararı hangi kriterlere göre alındığını, Encümen Heyetlerin ve öğrenci velilerin görüşleri ve yazılı beyanları dikkate alınıp alınmadı sordu.

Ayrıca Işıklar Azınlık İlkokulunun öğrencileri neden en yakın Kozlukebir Azınlık İlkokulu yerine Kurcalı Azınlık İlkokulu'na gönderildiğini, Kurthasanlar Azınlık İlkokulu'nun faaliyetinin askıya alınmasıyla ilgili kararın kaldırıp kaldırılmayacağı ve bakanlığın önümüzdeki eğitim ve öğretim yılı ile ilgili olarak bu okullarla alakalı plan ve programının ne olduğunu sordu.

Milletvekili 12 azınlık ilkokulun kapatılmasıyla ilgili sunduğu soru önergesinde şunları belirtmetedir.

Doğu Makedonya ve Trakya Eğitim Bölge Müdürlüğü'nün 30/7/2021 tarihinde yayınladığı Φ.2.1 / 6762 sayılı kararı ile Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesinde 12 Azınlık İlköğretim okulunun faaliyetinin durdurulduğunu duyurdu.

Azınlık Okullarının faaliyetlerinin devam edebilmesi için öğrenci sayısının en az  dokuz olması gerekmektedir, aksi takdirde okulun faaliyeti askıya alınır. Ayrıca, bir azınlık okulunun faaliyetinin durdurulması durumunda, öğrenciler en yakın azınlık okulunda eğitimlerine devam ederken bu konuyla ilgili  her okulun Encümen Heyetinin  görüşü alınmalıdır. Ancak, Doğu Makedonya ve Trakya Bölge Eğitim Müdürlüğü gerekli prosedürü izlemedi Encümen Heyetlerini bilgilendirmeden öğrencileri ikamet adreslerinden daha uzak okullara devam etmek zorunda bıraktı.

Özellikle Rodop bölgesinde 8 Azınlık Okulu askıya alındı.Bu durumla  alakalı en büyük sorun Gebeciler ve Eşekçili Azınlık Okullarında ortaya çıktı.Eşekçili okulunda, 8'i köyden  olmak üzerediğer 6 öğrencinin de,daha önce okullarının faaliyeti durdurulan çıvar köylerden olmak üzere toplam 14 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Ancak Gebeciler  köyüöğrenci velilerinin yazılı talepte bulunmalarına ve öğrenci sayısının 20’ye ulaşmasına rağmen Eşekçili okulu faaliyeti askıya alınmıştır.

Ayrıca, Işıklar Azınlık Okulu'nun faaliyetinin askıya alınması kararının ardından, öğrencilerin en yakın olan Kozlukebir Azınlık Okulu'na gönderilmesi yerine,hiçbir sebep gösterilmeden  Müdürlük tarafından daha uzak mesafede bulunanKurcalı Azınlık okulunagönderilmiştirler.

Benzer sorunlar İskeçe'deki dört Azınlık Okulunun da faaliyetinin durdurulması ile yaşanmıştır (Eski Sinikova, Kurthasanlar, Karagözlü ve Eski Taraşmanlı Azınlık İlköğretim Okulları) . Özellikle Kurthasanlı Azınlık İlkokulu ile alakalı olarak büyük bir anlaşmazlık yaşanmıştır, İskeçe Eğitim Müdürlüğü 7 öğrenci olduğunu idda ederken, Okul Encümen Heyetinin listelerinde 9 öğrenci bulunmakta idi en önemlisi de sözkonusu okula beş yeni öğrencinin yeni  kayıt yaptırması kabul edilmemiştir.Buna göre, bu okulun faaliyetinin durdurulması kararı alınan haksız bir karardır.

Bu duruma velilerin gösterdiği tepkiler sonrasında, hem Eğitim Bölge Müdürü hem de İskeçe İlköğretim Müdürü, gelecek yıl en az on öğrencinin Azınlık İlkokulu'ndaki eğitimlerine devam etme niyetlerini beyan etmeleri halinde, okulların faaliyetlerine devam edeceğini belirtmişlerdir. Ancak, bu tür sorunlara sonradan çözüm getirmek yerine, öğrencilerin okuldan okula taşınmalarının önüne geçmek için,kalıcı ve en önemlisi de erken bir tarihte çözüm getirilmelidir. Alınan bu kararlar bir güvensizlik ortamı yaratmaktadır,öğrencilerin ihtiyaç duyduğu düzgün ve düzenli eğitim süreciyle bağdaşmamakla birlikte öğrencilerin duygusal gelişimini ve sosyal olgunluğunu olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu nedenlerden dolayı,

Okullar bir yerleşim bölgesinin bütünlüğünü oluşturduğundan ve okulların faaliyetinin durdurulması yerleşim bölgelerinin nüfus göçüne neden olacağından.

Zira, anlaşıldığı üzere, Azınlık Okullarının faaliyetinin durdurulmasına kararι kriterler karıştırıldığından.

Okul ortamında herhangi bir değişiklik olması durumunda Okul Encümen Heyetleri ve öğrenci velilerinin görüşlerinin dikkate alınmaması mümkün olmadığından.

Bir okulun faaliyetinin durdurulması durumunda öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına en yakın okul alternatif olarak seçilmesi gerektiğinden.

Sayın Bakana Sorulur?

1. Rodop bölgesinde bulunan Eşekçili Azınlık ilkokulu ve İskeçe bölgesinde bulunan  Kurthasanlar Azınlık İlkokulu'nun faaliyetinin durdurulması kararı hangi kriterlere göre alınmıştır?

2. İlgili Okul Encümen Heyetlerinin ve öğrenci velilerinin görüşleri yanı sıra yazılı beyanları dikkate alındı ​​mı?

3. Işıklar Azınlık İlkokulunun  öğrencileri neden en yakın Kozlukebir Azınlık İlkokulu yerine Kurcalı Azınlık İlkokulu'na gönderilmektedirler?

4. Bu şartlarda Kurthasanlar Azınlık İlkokulu'nun faaliyetinin askıya alınmasını kararını kaldırmayı düşünüyor musunuz? Önümüzdeki eğitim ve  öğretim yılı ile ilgili olarak  bu okulla alakalı plan ve programınız nedir?

5. Azınlık okullarının kapatılması konusu  artık ciddi bir sorun olduğundan ve faaliyetleri durdurulan okulların  kriterlerinin karıştırıldığından,en önemlisi de  Azınlık Okullarında eğitim görmek isteyen öğrencilerin bu hakkını korumak adına okulların sağlıklı bir şekilde işleyişini nasıl desteklemeyi düşünüyorsunuz?

 

                                            İskeçe SYRİZA Milletvekili 

                                                Hüseyin Zeybek 

Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr