Milletvekili Zeybek’ten Azınlık okulları ile ilgili soru önergesi

İskeçe milletvekili Hüseyin Zeybek Eğitim ve Dinişleri Bakanlığı’na hitaben, daha önce işlevleri askıya alınan bazı azınlık okullarının, öğrenci sayısının artma

Batı Trakya 7 Ağustos 2013
Milletvekili Zeybek’ten Azınlık okulları ile ilgili soru önergesi

İskeçe milletvekili Hüseyin Zeybek Eğitim ve Dinişleri Bakanlığı’na hitaben, daha önce işlevleri askıya alınan bazı azınlık okullarının, öğrenci sayısının artması nedeniyle tekrar açılabilme ihtimalinin olup olmadığını içeren bir soru önergesi sundu.

Soru önergesinin tam metni şöyle:

SORU ÖNERGESİ

Eğitim ve Dinişleri Bakanlığına

Konu: 12 Azınlık okullunun işlevlerinin askıya alınması

25 Şubat 2013 FEK 305 B de yayınlanan ΑΣ85/11809/Ζ1 sayılı ve Αzınlık ilk ve orta eğitim Koordinatörünün Φ.8.1/2007/12/11/2012 sayılı kararları ile 12 azınlık okulunun işlevleri askıya alınmıştır.Bu okullardan yedisi İskeçe ilindedir. Veliler ve yerel yetkililer  bu okullarda 2012 -2013 eğitim yılında  öğrenci sayısı arttığından dolayı bu okulların eğitim vermesini istemektedirler. Azınlık Okulları Koordinatörlüğünün Φ.8.1/1094/01.07.2013 belgesine dayanarak Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı kararı tekrar gözden geçirmeyeceğini açıkladı. Bakanlığın bu kararı, öğrenci sayısını matematiksel bir mantık ile gördüğünü ve okulları bilginin ve uygarlığın öğretildiği bir yer olarak görmediğini ortaya çıkarmaktadır. Özellikle İskeçe ve Gümülcine’deki uzak köylerdeki okulların verdiği eğitim Batı Trakya Azınlığı için çok önemlidir.

Bu okulların işlevlerinin askıya alınmasının yüzlerce öğrencinin ve velinin günlük hayatını zorlaştıracağından,

Okulların işlevlerinin askıya alınması kararının hangi kriterlere dayanarak alındığı  belirtilmediğinden,

Bakana Sorulur:

Hangi kriterlere dayanarak bu azınlık okullarının işlevleri askıya alınmıştır? Bu okulların tekrar işleve girmesi için bu kararın tekrar gözden geçme olasılığı var mıdır? Eğer okulların tekrar işleve girmesi önerisi rededilirse öğrencilerin diğer okullara zamanında yerleştirilmesini ve taşınmasını,velilere ekonomik yük teşkil etmiyecek bir şekilde  sağlıyacakmısınız? İşlevleri askıya alınan okullarda çalışan Yunanca ve Türkçe öğretmenlerinin başka okullara yerleştirmeyi ön gördünüz mü?

Belge Sunma Başvurusu

Yukarıda değindiğimiz Azınlık Okulları Koordinatörlüğünün Φ.8.1/2007/12/11/2012 ve  Φ.8.1/1094/01.07.2013 sayılı kararları ve 13 azınlık okullunun işlevlerini askıya alan Bakanlığın  karar belgesinin verilmesini arz ederiz.

SORAN HÜSEYİN ZEYBEK İSKEÇE SYRİZA MİLLETVEKİLİ

Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr