Kurban Yardim 2024 Kurban Yardim 2024

PASOK İskeçe Milletvekili Adayı İhsan Ahmet Kâhya: DOĞRU, İSABETLİ ve TAM bir temsil olmadan sorunlar yaşamaya devam edeceğiz

25 Ocak Pazar günü yapılacak erken genel seçim öncesi milletvekili adayları seçmenlere mesajlarını iletmeye devam ediyor. PASOK Partisi İskeçe milletvekili aday

Batı Trakya 19 Ocak 2015
PASOK İskeçe Milletvekili Adayı İhsan Ahmet Kâhya: DOĞRU, İSABETLİ ve TAM bir temsil olmadan sorunlar yaşamaya devam edeceğiz

25 Ocak Pazar günü yapılacak erken genel seçim öncesi milletvekili adayları seçmenlere mesajlarını iletmeye devam ediyor. PASOK Partisi İskeçe milletvekili adayı İhsan Ahmet Kâhya’da gazetemiz aracılığıyla seçmenlere mesajını iletti.

İhsan AHMET KÂHYA’nın seçmene mesajı şöyle:

Değerli soydaşlarım,

25 Ocak Pazar günü sandık başında giderek Batı Trakya Türklüğünün bugünü ve yarını için ulvi bir görev icra etmekle mükellefiz!

Bizler, bildiğin gibi, 1923 tarihinde Anavatanımız ile Vatanımız arasında Lozan  antlaşması ile Yunan vatandaşı olarak Batı Trakya bölgesinde yaşamaya bırakıldık.

Bu antlaşma ile bizlere, bazı özel haklar tanındı. Başta dinini icra etmek ve dini otoritelerini belirlemek ve idare etmek, özellikle de eğitim meselesini otonom bir şekilde azınlığın kendisi tarafından icra edilmesi hususunda teminatlar verildi. Ne yazık ki azınlık olarak yaşamaya başladığımız andan itibaren ve özellikle de bu haklar söz konusu olunca, devamlı surette sorunlar yaşanmaya başlanmış ve bugün de dahil, devamlı olarak sorunlar yaşanmaktadır.

Onun için değerli soydaşlarım temsil çok önemlidir. Bunu hafife almamak lâzım. Çünkü devletin kafasını çelen şer güçler vardır ve Azınlık olarak Lozan Antlaşması ile bize verilen hakların kullanılabilmesi için DOĞRU, İSABETLİ ve TAM bir temsil olmadan sorunlar yaşamaya devam edeceğiz.

Peki sizce temsil nedir?

Milletvekili olmaya meraklı olan birini milletvekili yapmak mı?

Yoksa maddi sorunlarını halletmek isteyen birine maddi imkânlar sağlamak mı?

Ya da işsiz birine iş imkânı veya yandaş birine rant ve tımar sağlamak mı?

Bunlardan hiç biri değildir ve asla olamaz!

Bence temsil, milletin ta kendisiymiş gibi davranmaktır ve milletvekili seçmek demek, âdetâ, kendini Millet Meclisine göndermek demektir.

Asıl olan, Batı Trakya Türk Milletini doğru bir şekilde algılayan, Batı Trakyayı iyi bilen, siyasi ve hukuki bilgisi ve tecrübesi yüksek olan, keza, siyasi manevra kabiliyeti olan birinin, millet adına Yunanistan Parlamentosuna gönderilmesidir. Temsilin en doğrusu, en faydalısı ve en isabetlisi budur.

Onun için değerli seçmenlerim, yüz yıla yakın bir süreyi türlü türlü baskılarla geçiren Batı Trakya Türklerini temsil etmek, öyle, her babayiğidin harcı olmasa gerek.

Batı Trakya Türk Milleti’nin temsiline niyet etmiş olanlardan biri de benim.

Değerli sodaşlarım. Bu vesileyle biraz kendimden bahsetmek istiyorum.

1962 yılında İskeçemizin en büyük köylerden biri olan Paşevik köyünde dünyaya geldim.
İlkokulu bu köyde okudum. Bir sene köyün eski imamı dedem merhum Hacı Hafız Salih Efendi huzurunda Kur’an-ı Kerimi hıfzettim. Hafızlığı tamamlamadan, o zaman bizim bölge için nâmı yüksek olan Şahin Medresesi’nde tahsile gittim. Oradan Tekirdağ İmam Hatip Lisesi’ne devam ettim ve ardından Tekirdağ Namık Kemal Lisesi’nden mezun oldum.
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Fizik okudum. Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı Rehberlik Okulunu bitirdim ve 10 sene Türkiye Ülkesel Profesyonel Turizm rehberliği yaptım. Bu arada buna paralel olarak, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine devam ettim ve Selânik Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olarak, İskeçe’de 1992 yılından itibaren aktif bir şekilde avukatlık yapmaktayım. Sennur Hasan ile evli ve Kübra ile Simar adında iki çocuk babasıyım.

Bidayet mahkemeleri avukatlığı mertebesinden sırasıyla, İstinaf Mahkemeleri avukatlığı ve 2000 yılından itibaren Yüksek Yargı avukatı olarak hukuki hizmete devam etmekteyim. Bu süreçte, Batı Trakya Türk Azınlığı’nı ilgilendiren çok önemli davaları yürüttüm.

Bunlardan en önemlileri Türk Basınına başlatılan ve yıllardır uygulanan Türk Basınını susturma hareketi ile mücadele etmek babında, azınlığımızda önemli yeri olan, MİLLET ve GÜNDEM gazetelerinin dava avukatlığını yapmaktayım.

1994 yılından itibaren 2004 yılına kadar aktif olarak siyaset ile uğraştım. İl Melclis üyeliği, İl Meclis Başkan yardımcılığı, milletvekili adaylığı, Yüksek Tahsiller Derneği Başkanlığı gibi görevlerde bulundum. Kanaatim odur ki Batı Trakya Türklerini temsil edebilmek için bu kadar olmasa bile, buna yakın bir tecrübe ve yetenek gerekmektedir.

O cesaret ile ve de geçmişin bana yüklediği sorumluluk duygusu ile görevden kaçmayarak, bilâkis zorlu bir mücadeleye girme pahasına ben bugün karşınızdayım ve 25 Ocak 2015 tarihinde sandık başına gittiğinizde, sizlerden, var olan Türk adayları arasında, en doğru bir şekilde sizleri kimin temsil edeceğini düşünerek oy kullanmanızı istiyorum ve yukarıda arzettiğim tüm sebeplerden ötürü öncelikle beni tecrih etmenizi temenni ediyorum.

Seçildiğim takdirde öncelikli olarak hedeflerim şunlardır:

Azınlığımızın temel eğitim haklarını sağlamak. Bunun için özel statülü azınlık eğitim ocaklarında anaokulundan başlayarak lise son sınıfa gelene dek azınlık velisine bu imkanı tanımakla azınlık kurumlarının insiyatifine verilmek suretiyle icra edilmesini sağlamak.

Laiklik ilkesi çerçevesinde, dinimizin, devlet vesayetinden kurtularak tamamen Batı Trakya Türk Azınlığı’nın kurumu haline getirmek ve bu manada müftülerin Batı Trakya Türkleri‘nin seçtiği kişiler olmasını ve bunun devlet tarafından kabulünü sağlamak.

Ata yadigârı vakıflarımız başta olmak üzere, dini ve kültürel varlıklarımızın korunması anlamında, her türlü kurum ve teşekkül oluşturmak ve kurmak, bunları idare etmek meselelerini, tamamıyle azınlığın insiyatifine vermek. Bu bağlamda azınlık vakıf mallarının, keyfi idare nedeniyle maruz kaldıkları her türlü zayi ve zararının tespit edilip tazminini sağlamak. Bunun yanısıra Yunanistan’ın her köşesinde var olan Türk – İslâm kültür mirasını korumak ve ihya etmek için gerekli her türlü çare ve tedbirleri aramak ve almak.

Vatandaşlıktan ıskat edilmiş soydaşlarımızın tamamına ve fürularına, diledikleri takdirde uyruklarının iadesini sağlamak.

Batı Trakya Türkleri olarak, malûmunuz, neredeyse yüz yıllık baskı rejimi (kimi zaman yoğun kimi zaman hafif) süresince memlekette gelir düzeyi en düşük seviyede ve halen krizden dolayı en fazla mağdur olan vatandaşlarız. Bu manada Batı Trakya’da iş imkanlarının artırılması konusunda büyük çaba sarfedeceğim.

Değerli kardeşlerim, asıl maksadım bunlardan ve benzeri olanlardan ibarettir.

Son olarak şunu vurgulamak isterim ki, Batı Trakya Türkleri‘nin baskıya maruz kalmaları parti meselesi değil, devlet meselesidir. Bu yüzden bizler için partinin önemi ikinci derecededir. Asıl olan gerçek manada temsil edilmemizdir.

Bundan emin olunuz ki sizin reyinizle seçildiğim takdirde size en iyi şekilde layık olarak hizmet sunacağım. Düşündüğünüz ve arzu ettiğiniz gibi bir temsilciniz olacağım.

Son olarak, 25 Ocak Pazar günü yaapılcak seçimlerin ülkemiz ve azınlığımız için hayırlı neticeler getirmesini temenni ediyorum.

Saygı ve selâmlarımla.

Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr