Yangroup logo Yangroup logo
Hisarturizm Hisarturizm

Şahin Türk Azınlık İlkokulu’ndaki kayıt sorunu dünyanın gündeminde

Uluslararası Sınır Tanımayan İnsan Hakları Örgütü Şahin Türk Azınlık İlkokulu’ndaki kayıt sorununu gündeme taşıdı. Uluslararası Sınır Tanımayan İnsan Hakları (H

Batı Trakya 27 Ekim 2012
Şahin Türk Azınlık İlkokulu’ndaki kayıt sorunu dünyanın gündeminde

Uluslararası Sınır Tanımayan İnsan Hakları Örgütü Şahin Türk Azınlık İlkokulu’ndaki kayıt sorununu gündeme taşıdı.

Uluslararası Sınır Tanımayan İnsan Hakları (Human Rights Without Frontiers International - HRWF) Örgütü, Şahin Türk Azınlıkİlkokulu’nda kayıt sorunu ile patlak veren iki dilli azınlık anaokulları sorunu konusunda bir basın açıklaması yayımladı. 16-20 Ekim 2012 tarihlerinde Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF)’nun daveti üzerine AP Milletvekili François Alfonsi, Avrupa Halkları Federal Birliği(FUEN) Başkanı Hans Heinrich Hansen ile birlikte Batı Trakya Türk Azınlığı’nın sorunlarını incelemek üzere Yunanistan’a keşif ziyaretinde bulunan HRWF Direktörü Willy Fautre, bölgede iki dilde eğitim veren azınlık anaokullarıolmadığı için çocuklarını yalnızca Yunanca eğitim veren devlet anaokullarına göndermeyen yirmi çocuğun anneleri ile konuştu.

Şahin’de 20 anne, iki dilli azınlık anaokulu olmadığı için çocuklarını devlet anaokuluna göndermedi

Fautre, Şahin’de Batı Trakya Türk Azınlığı’na üye yirmi annenin Yunan makamlarının iki dilli azınlık anaokulları talebini ısrarla reddettiği için 5 yaşını tamamlayan tüm çocuklara anaokula gitme zorunluluğu getiren 3518/2006 sayı ve tarihli yasaya karşı çıktıklarını yazdı. Fautre, yirmi annenin tek bir ağızdan çocuklarının dillerini kaybetmelerini ve diğer bir kültür tarafından asimile olmalarını istemediklerini söyledi, annelerin çocuklarına Yunanca konuşulan anaokullarına gitmeleri halinde sınıf arkadaşları ile birlikte olmak için Yunan devlet okuluna gitmek isteyeceklerini, böylelikle dillerini ve kültürlerini kaybedeceklerini belirttiğini ifade etti. Fautre, annelerin Yunan kültürünü reddetmediklerini ancak önceliklerinin ana dillerini korumak olduğunu söyledikleri söyledi.

1923 Lozan Barış Antlaşması ile Batı Trakya Türk Azınlığı’nın kendi okullarını kurma ve yönetme hakkına sahip olduğunu söyleyen Fautre, iki dilli azınlık okullarının azınlık okul sistemine dahil edilmesi konusunun azınlık için önemli bir konu olduğunu belirtti. Bazı ailelerin dilsel ve kültürel kimliklerini kaybetme riskine rağmen çocuklarınıYunanca konuşulan devlet anaokullarına gönderdiğini söyleyen Fautre, Şahin köyündeki ailelerinin çocuklarını devlet anaokullarına göndermeyi reddettiklerini belirtti.

Çocukları derse alan Okul Müdürü Hasan Kurak görevden alındı

Şahin’de 15 yıldır öğretmenlik yapan okul müdürü Hasan Kurak’ın görevinden alındığını söyleyen Fautre, Hasan Kurak’ın çocukların geleceği için çocukları okula kabul etme kararı aldığını, ancak bunun için müdürlük görevinden alındığını,hatta ısrar ederse emeklilik maaşını kaybetmekle tehdit edildiğini söylediğini ifade etti. Annelerin ve öğretmenlerinin bu yirmi çocuğun geleceğinden endişe duyduklarını söyleyen Fautre, annelerin çocuklarının sınavlara girmesine veya devlet onaylı diploma almalarına izin verilmemesinden korktuklarını ifade ettiklerini belirtti.

Hisarturizm
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr