Yangroup logo Yangroup logo
Hisarturizm Hisarturizm

Tarım - Hayvancılık Araştırma Enstitüsü yönetimi yıllık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi

Tarım – Hayvancılık Araştırma Enstitüsü yönetimi 15 Mart 2017 Çarşamba akşamı basına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Enstitü yöneticileri, topl

Batı Trakya 17 Mart 2017
Tarım - Hayvancılık Araştırma Enstitüsü yönetimi yıllık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi

Tarım – Hayvancılık Araştırma Enstitüsü yönetimi 15 Mart 2017 Çarşamba akşamı basına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Enstitü yöneticileri, toplantıda ilk olarak enstitünün kuruluş aşamalarında Nisan-Ağustos dönemi ile Eylül-Aralık dönemi arasında yapılan çalışmalardan bahsettiler.

Yapılan çalışmalar sonunda enstitü, 23 Aralık 2015 tarihinde resmiyete kavuşmuş oldu. Enstitü 8 ziraat mühendisi, 2 zooteknist, 3 veteriner hekim olmak üzere toplam 13 üyeden oluştu.

Enstitüye kısa süre önce yeni bir üye daha dahil olmuş, İşkeçe ilinden ise 5 kişi üyelik için başvuruda bulunmuş. 5 kişiden oluşan enstitü yönetiminin görev süresi 2 yıldır.

Yöneticiler enstitünün kuruluşu ve yönetimi hakkında bilgi verdikten sonra 2016 yılında yapılan çalışmalardan bahsettiler. Geçen yıl yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren enstitü yönetimi, 2017 yılı hedeflerini de anlattılar.

Tarım – Hayvancılık Araştırma Enstitüsü’nün 2015 ve 2016 yıllarında yaptığı çalışmalar ve 2017 yılı içerisinde Batı Trakya’da yapacağı çalışmalar şu şekildedir;

OLUŞUM AŞAMALARI ve ÇALIŞMALAR

2015 Nisan – Ağustos dönemi

- Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin Tarım-Hayvancılık Kolu ekibinin açılımı

- Azınlık köylerinde üreticilerle bilgilendirme toplantısı

- Türkiye’de üretim bölgelerine ziyaretler

- Yapılması kararlaştırılan çalışmalar ve projelerin planı ve bunları gerçekleştirecek ayrı ve sadece bilime dayalı bir kuruluşun kurulması

- Enstitünün kurumsallığının oluşturulması (logo, web, vizyon-misyon, tüzük)

- Ağustos sonunda oluşturulan Tüzük ile resmileşmek için başvuru

2015 Eylül – Aralık dönemi

- Ankara’da TAGEM’e (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) ve enstitülere ziyaretler, tanıtımlar, toplantılar

- Türkiye’deki enstitülerde ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerin eğitimleri

- Çalışmalar

- Kiraz üreticilerine yönelik hazırlanan kirazda yıllık bakım broşürü

- Kiraz veri tabanının oluşturulması için kiraz üreticilerine anket uygulaması

23 Aralık 2015:  Tarım-Hayvancılık Araştırma Enstitüsünün resmiyete kavuşması

KURUMSALLIΚ                                                                                                                           

- Koin.S.Ep. – Sosyal Kooperatif İşletmesi  (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση)

- 13 kurucu üye (8 ziraat mühendisi, 2 zooteknist, 3 veteriner hekim)

- Azınlıktaki bütün ziraat mühendisi ve veteriner hekimlere açılım sonucunda

- 5 kişilik yönetim kurulu – 2 yılda bir genel kurul toplantısı

- Bütün üyelerin gönüllülük ilkesiyle çalışmalara katkı vermesi

- Sadece Yönetimin değil bütün üyelerin çalışmalara aktif katılımı ve görev dağılımlarına göre sorumlulukları

- Yeni üyelik kabulü

- Sadece ziraat ve veteriner fakülteleri mezunu kişilerin başvurularının kabulü

- Her yeni üyelik başvurusunda Enstitü’ye yönelik bilimsel proje sunma şartı

Tarım-Hayvancılık Araştırma Enstitüsü’nün VİZYONU,

- Tarım ve Hayvancılık ile uğraşan bütün bölge üreticilerine,

- Araştırma-geliştirme çalışmaları yapıp,

- Bilimsel ve teknik katkılar vererek,

- Üretimlerindeki verimliliği arttıracak faaliyetlere imza atmaktır.

Tarım-Hayvancılık Araştırma Enstitüsü’nün MİSYONU,

Tarım ve Hayvancılık ile uğraşan bütün bölge üreticilerine,

- Eğitim ve bilgilendirme seminerleri gerçekleştirmek

- Teknik-Takip sistemleri yatırımlarıyla tarımsal-hayvansal ürünleri hastalık ve zararlılardan korumak

- Problemleri tespit edip çözümler üretmek

- Kalite ve verimliliği arttırıcı yeni teknikler sunmak

- Yeni ve verimli deneysel üretim alanları (pilot bahçe) oluşturmak-geliştirmek

- Bölge ürünlerini yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak

- Üreticileri yeni yatırımlara yönlendirmek ve bunlara destek vermek

- Üreticilerin maliyetlerini düşürecek ve gelirlerini arttıracak çalışmalar yapmak

THAE 2016 ÇALIŞMALARI                                                                                                        

- 2016 Ocak – Nisan dönemi: 38 farklı köyde panel gerçekleştirildi, 1400 üreticiye ulaşıldı

- 32 köyde tarım –22 köyde hayvancılık hakkında

- İşlenen konular: Toprak & Gübreleme, İlaçlama, Tütün, Pamuk, Kiraz, Ceviz, Nar, Zeytin, Kivi, Biber, Bamya, Patates, Aromatik Bitkiler, Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvanların Yönetimi, Hastalıkları ve tedavi yöntemleri, Beslenmesi, Barınakları

9-10 Ocak 2016: Tarım-Hayvancılık Araştırma Enstitüsünün resmi tanıtımı

20 Ocak 2016: Batı Trakya’daki Tarım-Hayvancılık sektörlerinin meseleleri ve sorunlara önerileri içeren Tarım Kalkınma & Gıda Bakanına yazının teslim edilmesi

30 Ocak 2016: SelanikAgrotica Tarım Fuarına ziyaret için üreticilere otobüs organizasyonu

5-7 Şubat 2016: MÜSİAD YK üyesi Dr. Halim Aydın’ın Batı Trakya ziyareti

21-23 Nisan 2016: «Tarım - Gıda - Hayvancılık - Ambalaj Sektörel Buluşması» organizasyonu

- İkili görüşmelere (B2B) Türkiye, Bulgaristan, Karadağ, Rodos-İstanköy ve Almanya’dan gelen 120 civarında iş adamı ve bölgemizden 40 civarında iş adamı ve üretici katıldı ve bu sayede önemli girişimlerde bulundular, ürünlerini pazarlama ve yurtdışıyla işbirlikleri yapma imkanı buldular

26 Nisan 2016: Almanya’dan Türk İş Adamlarının bölgemize ziyareti

24-25 Mayıs 2016: Tütün üreticilerine destek için Brüksel’de Tarım Komiseri ile görüşme

26-29 Mayıs 2016: İtalya’da Güney Tirol bölgesine ziyaret ve meyvecilik üzerine yetkililerle görüşmeler

31 Mayıs 2016: Türkiye’den üreticilerin Gümülcine ziyareti

10 Ağustos 2016: Kiraz anketleri sonuçlarının açıklanması

20-23 Ağustos 2016: Tütün üreticilerinin 2014-2020 döneminde çevre programlarına dahil edilmesi için milletvekillerine program önerisi sunumu

5-9 Eylül 2016: Veteriner hekimlere ve zooteknistlereLalahan’da eğitim

12 Ekim 2016: Kiraz Seminerine aktif katılımla üreticilere sunum

9-13 Kasım 2016: MÜSİAD Expo Fuarında Enstitü standında yerel ürünlerin tanıtımı

22-30 Kasım 2016: Ziraat mühendislerine Eğirdir ve Antalya’da eğitim

16 Aralık 2016: Kozlukebir belediyesinin 2000 dönümlük tarla arazisinin tarımsal değerlendirilmesi

- 12 farklı noktadan alınan 24 toprak (0-30, 30-60) analizi sonuçları değerlendirildi ve toprak haritası üzerinden tarım yol haritası belirlendi

- Belediye yönetimine ve ilgili üreticilere sunum gerçekleştirildi

- Bütün proje ücretsiz yapıldı

THAE 2017 ÇALIŞMALARI (yürürlükte olanlar ve planlananlar)                                          

Batı Trakya Toprak ve Tarım Yol Haritası projesi

- 350 civarında toprak numunesi alınıp analiz ettirilecek

- Bölgeye göre uygun ürünlerin belirlenmesi, ürüne göre gübreleme ve genel bakım takviminin oluşturulması ve belirli bölgelerde pilot bahçe kurulması hedefleniyor

- Projeden gelir hedeflenmemektedir, sadece bir Ar-Ge çalışmasıdır

2017 Ocak – Nisan dönemi:

- 40 civarında köyde panel gerçekleştiriliyor

- Babaeski Ticaret Borsası ile Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programının «Tarım ve Bağlantılı Sektörlerde Sınır Ötesi Ticaret İmkanlarının ve Modernizasyonun Arttırılması» projesinde işbirliği

- Batı Trakya’nın barajlardan sulanan haritasının çıkarılması

- Entomolojik popülasyon takibi cihazlarının kurulumu ve üreticilere hizmeti

- Batı Trakya ürün envanterinin oluşturulması

- Üreticileri örgütleme ve kooperatif kurulumu danışmanlığı

- Türkiye’den kiraz, zeytin, ceviz, elma uzmanlarının Batı Trakya ziyareti

- Batı Trakya arıcılarına yönelik eğitim panelleri ve arıcılık veri tabanının oluşturulması

- Azınlık yazılı basınında Enstitü köşesi ve Azınlık radyolarında Enstitü programı

- Hayvancılık primleri hakkında broşür hazırlanması

- Üreticilere peynir üretimi seminerinin düzenlenmesi & broşür hazırlanıp dağıtılması

- Üreticilere faydalanabilecekleri AB programlarının tanıtımı & broşür hazırlanıp dağıtılması

Hisarturizm
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr