Kurban Yardim 2024 Kurban Yardim 2024

Toplanan imzalar SÖPA’yı Olağan Üstü Genel Kurul’a götürüyor

Rodop-Meriç İlleri SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği’nin bazı üyelerinin yönetimin bazı faaliyetlerinden rahatsız olmaları neticesinde başlatmış oldukları imza ka

Batı Trakya 26 Nisan 2013
Toplanan imzalar SÖPA’yı Olağan Üstü Genel Kurul’a götürüyor

Rodop-Meriç İlleri SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği’nin bazı üyelerinin yönetimin bazı faaliyetlerinden rahatsız olmaları neticesinde başlatmış oldukları imza kampanyası sonuç verdi. Toplanan imzalar neticesinde yönetim kurulu Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapılmasını kararlaştırdı. Kurul, 29 Nisan 2013 Pazartesi günü Gümülcine Chris& Eve Hoteli’nde 09:00 ile 12:00 saatleri arasında yapılacak.

Rodop-Meriç İlleri SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği’nin üye sayısı 200’ün üzerindedir. Derneğin Olağanüstü Genel Kurul’a gitmesini 85 üye imzaları ile talep etti. Toplanan imzalar dernek tüzüğünün de ön gördüğü sayının üzerindedir.

Yönetimin Olağanüstü Genel Kurul kararı almasını isteyen üyeler imza topladıkları yazılı metninde şu bilgilere vermiştir;

“Sayın dernek başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, biz aşağıda imzası bulunan SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği üyeleri olarak;

a- Dernek başkanı Mehmet Derdiman’ın bakanlık yetkilileri ile yaptığı son görüşmede Müdürlük Yasası ile ilgili dernek Genel Kurul kararlarının aksine bir talepte bulunmasını yanlış bulduğumuzdan,

b- Derneğimizin düzenleyeceği yılsonu etkinliğinin arkadaşlar arasında huzursuzluğa yol açtığını görmekteyiz. Bunun açık örneği sırf bu yüzden istifaların olması ve aidatını ödemeyen veya ödeyemeyen birçok üye arkadaşın varlığıdır. Bu durum, derneğimizin istikbali açısından hiç de göz ardı edilecek bir vaziyet değildir. Zamanla oynanan ve etkinlik ücretinin üyelik aidatına dahil edilip birlikte ödenmesini ön gören bir Genel Kurul kararını tepkilere rağmen uygulanmaya çalışılması yanlıştır. Yanlıştır çünkü burada bir dayatma söz konusudur. Ekonomi ile alâkalı ve gönüllüğü gerektiren bir mevzuda başka birinin adına zorlayıcı bir karar alınmaktadır.  Kanımızca etkinlik ücreti yıllık aidattan ayrı tutulmalı ve etkinliğe katılmayacak olan arkadaşların kesinlikle yıllık aidat dışında bir ücret ödemekten muaf tutmalıdır. Aksi takdirde bu antidemokratik hareket kafamızı ağrıtmaya devam edecek ve yakın gelecekte aramızda bölünmelere yol açacaktır. Dolayısıyla bu maddenin yeniden gözden geçirilmesinin şart olduğuna,

c- Başkan Mehmet Derdiman’ın açığa alınma konusunun dernek Genel Kurul toplantısında görüşülmesi gerektiğine inandığımızdan hiç vakit kaybetmeden Olağanüstü Genel Kurul’a gidilmesinde talep ediyoruz.”  

Yazılı metinde yer alan üç maddeyi dernek üyelerinden 85 tanesi destekledi ve imzaladı. Toplanan bu imzaların ardından Yönetim Kurulu yaptığı toplantı neticesinde dernek tüzüğünün 20. maddesinde de öngörüldüğü gibi Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasını kararlaştırdı.

Yönetim Kurulu aldığı Olağanüstü Genel Kurul kararı ile ilgili yazısında şu bilgilere yer verdi;

“Öğretmenler Derneği Yönetim Kurulu, 16-04- 2013 tarihli ve 16 numaralı tutanakla, Olağanüstü Gelen Kurul toplantısının 29 Nisan 2013 Pazartesi günü Gümülcine Cris&Eve Hoteli’nde yapılması kararı alınmıştır.

Dernek üyesi meslektaşların sundukları imzalı dilekçe ile, denek tüzüğünüzün 20. maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul olacaktır. Genel Kurul, saat 09:00’da başlayıp, saat 12:00’de bitecektir. Bütün üyelerimizin Genel Kurul toplantısına katılmaları önemle rica olunur.

Talep edilen gündem maddeleri:

-Azınlık okullarındaki müdürlerinin tayin şekli,
-Genel Kurul’un yıllık aidat hakkında aldığı karara değişiklik istemi,
-Dernek başkanının açığa alınması konusu.”

Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr