Kurban Yardim 2024 Kurban Yardim 2024

TÜTÜNCÜLER KOOPERATİFİ İSİM DEĞİŞTİRDİ FAALİYET ALANINI GENİŞLETTİ

Yeni isim TRAKYA TÜTÜN ÜRETİCİLERİ KOOPERATİFİ olurken kooperatife artık İSKEÇELİ üreticiler de üye olabilecek. Rodop Tütüncüler Kooperatifi 23 Ocak 2012 Pazar

Batı Trakya 24 Ocak 2012
TÜTÜNCÜLER KOOPERATİFİ İSİM DEĞİŞTİRDİ FAALİYET ALANINI GENİŞLETTİ

Yeni isim TRAKYA TÜTÜN ÜRETİCİLERİ KOOPERATİFİ olurken kooperatife artık İSKEÇELİ üreticiler de üye olabilecek.

Rodop Tütüncüler Kooperatifi 23 Ocak 2012 Pazartesi akşamı acil bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Tarım Bakanlığı tarafından çıkarılan 4015/2011 yasanın kooperatif tüzüğünde zorunlu kıldığı değişiklikler değerledirildi ve delegelerin oylamasına sunuldu.

Gümülcine’de Filia otelinde yapılan acil toplantının gündemini Tarım Bakanlığı tarafından 2011 yılında hazırlanan ve kooperatiflerin işleyiş tarzını düzenleyen, yetkilerini değiştiren 4015 nolu yasa oluşturdu. Çıkan yeni  yasa halk arasında Skandalidis yasası olarak da biliniyor. Yasa, Yunanistan genelinde faaliyet gösteren 2’ci dereceli kooperatiflerin 1’ci dereceli kooperatiflere dönüştürülmesini öngürüyor. 

2’ci dereceli kooperatifler yasaya uygun şekilde tüzüklerinde değişiklik yapmaları gerekiyor. Rodop-Meriç Tütüncüler Kooperatifi 2’ci dereceli kooperatifler  arasında yer alıyordu. Bundan dolayı kooperatifin tüzüğünde değişiklik yapılmak zorundaydı. Kooperatifin Hukuk Danışmanı Av. Ercan Ahmet tarafından yasanın öngördüğü şekilde hazırlanan yeni tüzük Pazartesi akşamı acil toplanda görüşüldü. Toplantıda kooperatifin danışmanları Av. Ercan Ahmet ve Ekonomist Mustafa Mustafa tarafından yeni çıkan 4025/2011 nolu ve tarihli Skandalidis yasasıyla birlikte kooperatifin tüzüğünde meydana gelen değişiklikler konusunda delegeleri bilgilendirdiler.

Yasa, kooperatif isminin değiştirilmesini öngörüyor. Dikkat çeken yeniliklerden biri de kurulacak yeni kooperatifin çatısı altında bir anonim şirketin kurulacak olmasıdır. Bununla birlikte yasa, yönetim seçimi usülünü de değiştiriyor ve çarşaf liste usülü ile seçimlerin yapılmasını öngörüyor. Yeni kooperatifte yönetimi delegeler değil bütün üyeler seçecek. Bununla birlikte hazırlanan yeni tüzük doğrultusunda kooperatifin faaliyet alanı da değişti. Yeni kooperatif sacede Meriç ve Rodop bölgelerini değil, artık İskeçe bölgesini de kapsıyor. Yani İskeçe’nin herhangi bir köyünde tütün üretimi yapan bir üretici de yeni kooperatife rahatlıkla üye olabilecek.
 
Kooperatif tüzüğünde yapılan değişiklikler danışmanlar tarafından delegelere aktarıldıktan sonra yeni tüzük ve yeni kooperatife İskeçe’nin de dahil edilmesi için oylamaya geçildi. Bütün delegeler değişiklikleri ve İskeçe bölgesinin de dahil edilmesini oybirliği ile kabul ettiler. Kabul edilen yeni tüzük hukuk danışmanı tarafından mahkemeye sunulacak ve onay alınacak. Onay alınmasının ardından kurulacak yeni kooperatiften sonra kooperatif çatısı altında faaliyet gösterecek bir anonim şirket kurulacak.

Toplantı sonrasında Hukuk Danışmanı Av. Ercan Ahmet ve Muhasebe Danışmanı Ekonomist Mustafa Mustafa ile yeni yasa ve yeni tüzük hakkında görüşme yaptık.

Av. Ercan Ahmet sorduğumuz soru üzerine çıkan yeni yasa konusunda şunları belirtti:
“Toplantıda bahsettiğimiz 4015 sayılı yasa 2011 yılında çıktı. Bu yasa Skandalidis yasası olarak da biliniyor. Bu yasa kooperatiflerin işleyişini, çalışmayan kooperatifleri ve sadece mühür ve imza kullanan ancak başka konularda aktif olmayan kooperatiflerin kapanmasını ve kooperatifleri çalışır hale getirmesini öngörüyor. Bu yasanın temel amacı budur. Bu yasa koopratifleri güçlendiriyor ancak 2’ci dereceli olan bizim gibi kooperatifileri ilga ediyor. Dolayısıyla bu yasanın öngördüğü şekilde biz de bu akşam Genel Kurul toplantısı yaptık ve kurul yasanın öngördüğü değişiklikleri oybirliği ile onayladı. Çıkan kararın ardından kooperatifin daha önceden Rodop- Meriç Tütün Üreticileri Kooperatifi ismi değişti ve Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi oldu. Şu anda merkezi Gümülcine’de olan ve yaklaşık 6 bin üyesi olan büyük bir kuruluşumuz kurulmuş oldu. Bunun ikinci adımı ise mahkemeye başvurarak yeni tüzüğümüzü onaylatmaktır.”

Yeni çıkan yasanın kooperatif açısından ne tür değişiklikleri meydana getirdiği konusunda Ercan Ahmet “Öncelikle seçim sistemi değişiyor. Önceden kurulan ve mevcut kooperatife bağlanan bölgesel kooperatifler temsilci seçiyordu ve bu temsilciler de kooperatifin yönetim kurulunu belirliyordu. Yeni yasayla birlikte kooperatifin yönetimi temsilciler tarafından değil, bütün üyeler tarafından seçilecek. Aynı zamanda yönetim kurulu seçilirken PASAGES’teki temsilciler ve Genel Kurullarda bulunan temsilciler de yönetim kurulu ile birlikte aynı anda seçilecek. Ayrıca daha önceki 2810 sayılı yasada kooperatiflerde Denetim Kurulu yoktu. Yeni yasayla birlikte artık kooperatiflerde de Denetim Kurulu olacak. Şimdiye kadar faaliyetler konusunda kontrol mekanizmasını Genel Kurul yapıyordu. Mali konularını ise yeminli müşavirler yapıyordu. Mali denetimi yine bu müşaviler yapacak ama bu kez Denetim Kurulu da olacak.”

Yasa yeni kooperatiflere anonim veya limited şirket kurma yetkisini verdiği yönündeki sorumuza cevap veren Muhasebe Danışmanı Ekonomist Mustafa Mustafa şunları belirtti. “Öncelikle şimdiye kadar olan faaliyetten bahsetmekte yarar var. Avukatın da dile getirdiği gibi önceden bölgesel kooperatifler vardı. Bu bölge kooperatifleri hiç bir ekonomik faaliyette bulunmuyordu. Sadece üye kaydediyor ve üyelikten ayrılanların kayıtlarını siliyordu. Tütün alım satımında bütün faaliyeti bu bölge kooperatiflerinin oluşturduğu Rodop-Meriç Tütün Üreticileri Kooperatifi yapıyordu. Tütün alım satımı bu kooperatif üzerinden yapılıyordu. Bundan sonra tütün alım satımı yeni kooperatif üzerinden yapılacak. Ancak tütün işleme konusuna gelince bizim Tarım Kooperatifi olarak ve aynı zamanda Üretici Birliği olarak tütünü işleme hakkımız yok. Bu, kooperatifler konusunda AB yasalarının öngördüğü bir uygulamadır. Biz eğer tütün işlemek istiyorsak tütün işlemek üzere bir şirket kurmak zorundayız. Yeni yasa bu şirketi de öngörüyor. Bu şirket anonim şirket düzeyindedir. Bütün bu dönüşüm aşamaları tamamlandıktan sonra bu şirket kurulacak. Bu şirket değişik faaliyetlerde bulunabilir. Bu faaliyetlere tütün işleme de dahildir.”

Yeni tütüzükte yapılan değişiklikler doğrultusunda hangi üyeler kooperatiften ihraç edilir konusunda Av. Ercan Ahmet “Kooperatifin çıkarlarına aykırı hareket eden, kooperatife üye olmasına rağmen kooperatifle rekabete giren üyeler üyelikten ihrac edilecek” dedi.

Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr