‘Yunanistan Yargıtayı İTB davasında AİHM kararlarını dikkate almadı’

AK Uluslararası STK’lar Konferansı, Batı Trakya Türklerinin derneklerine ilişkin AİHM kararlarının Yunanistan tarafından uygulanmaması konusunda mektup gönderdi

Batı Trakya 5 Eylül 2021
 ‘Yunanistan Yargıtayı İTB davasında AİHM kararlarını dikkate almadı’

Avrupa Konseyi Uluslararası STK’lar Konferansı, Türk azınlık dernekleri davalarıyla ilgili olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne mektup yazarak, Türk azınlık dernekleriyle ilgili dava grubu dosyasını gündemde tutmasını ve sıkı bir inceleme süreci yürütmesini istedi.

Avrupa Konseyi Uluslararası STK’lar Konferansı, 14-16 Eylül 2021 tarihinde “Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu” olarak bilinen İskeçe Türk Birliği, Rodop ili Türk Kadınları Kültür Derneği ve Meriç ili Azınlık Gençlik Derneği davalarını inceleyecek olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin toplantısı öncesinde dava grubunda yer alan Batı Trakya Türk toplumunun derneklerine ilişkin AİHM kararlarının Yunanistan tarafından uygulanmaması konusunda Bakanlar Komitesi’ne mektup gönderdi.

24 Ağustos 2021 tarihli mektubunda Uluslararası STK’lar Konferansı’na bağlı STK Hukuku Uzmanlar Konseyi, İskeçe Türk Birliği’nin temyiz başvurusunu Yunanistan Yargıtayı‘nın reddetmesine ilişkin olumsuz gelişmeyi eleştirdi, bu kararda Yargıtay’ın İskeçe Türk Birliği’nin amacı ve faaliyetlerinin demokratik ilkeler ile bağdaşmadığı yönündeki iddiayı reddeden AİHM kararını dikkate almadığını söyledi. Uzmanlar Konseyi, Yargıtay’ın bu kararının Bakanlar Komitesi’nin 2014 ve 2021’de aldığı ara kararları görmezden geldiği anlamına geldiğini ifade etmekle birlikte Yargıtay’ın gerekçeli kararında ileri sürdüğü iddialar incelendiğinde Yargıtay’ın dernek kurma özgürlüğü ile ilgili AİHS’nin 11. Maddesini tamamıyla yanlış anladığını belirtti.

İlaveten Uzmanlar Konseyi, Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ile Meriç İli Azınlık Gençlik Derneği’ne ilişkin AİHM kararlarının uygulanmaması konusunda gönderdikleri bir önceki mektuptan on ay sonra Yunanistan’da bu iki derneğin kayıt edilmesine ilişkin olarak yeni bir fırsat yaratılmamasını eleştirdi.

Bakanlar Komitesi’ne çağrıda bulunan Uzmanlar Konseyi, Komite’nin Yunanistan’dan “Bekir Usta ve Diğerleri” davasındaki mevcut açmaza son vermesini talep etmesini istedi. Uzmanlar Konseyi, İskeçe Türk Birliği’nin kapatılması kararının AİHM’nin İskeçe Türk Birliği hakkındaki kararı ile AİHS içtihat hukuku ile uyumlu bir şekilde gözden geçirilmesi konusunda Bakanlar Komitesi’nin Yunanistan’a çağrıda bulunmasını talep etti. İçtihat hukuna ilişkin olarak Yunanistan’daki hakimlerin eğitilmesini de isteyen Uzmanlar Konseyi, Bakanlar Komitesi’nin bu dava grubunu her toplantıda gündemine almasını, böylelikle dava grubuna ilişkin sıkı bir inceleme süreci yürütmesini istedi.

Konuya ilişkin olarak Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu şunları kaydetti: “14 – 16 Eylül 2021 tarihli Bakanlar Komitesi incelemesi öncesinde ‘Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu’na ilişkin gelişmeleri dava temsilcileri, ABTTF ile Yunan Helsinki Gözlem Evi Bakanlar Komitesi’ne yazdıkları mektuplarla Bakanlar Komitesi’ne bildirdiler. Avrupa Konseyi Uluslararası STK’lar Konferansı’nın sürece müdahil olarak Bakanlar Komitesi’ne bir mektup göndermesini çok önemli buluyoruz. Zira bir sonraki incelemede 45 ayrı davayı inceleyecek Bakanlar Komitesi’ne Bekir Usta ve Diğerleri dava grubuna ilişkin olarak Uluslararası STK’lar Konferansı’nın bir mektup göndermesi bu dava grubuna olan ilgiyi artırmakla birlikte toplumumuzun dernek kurma özgürlüğünün gasp edildiğinin ilgili tüm çevrelerce görüldüğü, anlaşıldığı ve bu haksızlığın giderilmesi için müdahale etme ihtiyacı duyduğunu göstermektedir.”

Uluslararası STK’lar Konferansı’nın Bakanlar Komitesi’ne gönderdiği mektuba https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680a39776 linkinden ulaşabilirsiniz.

Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr