Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü

Kısa adı UNESCO olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu, 25 Ekim-10  Kasım 2011 tarihleri arasında gerçekleşen 36. Genel Konferansı’nda Bilgi ve

Dünya 13 Şubat 2021
Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü

Kısa adı UNESCO olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu, 25 Ekim-10  Kasım 2011 tarihleri arasında gerçekleşen 36. Genel Konferansı’nda Bilgi ve İletişim  Komisyonu tarafından kabul edilen bir öneriyle 13 Şubat’ı Dünya Radyo Günü ilan etmiştir.

Bilgi ve İletişim Komisyonu’nun 6. Seansında görüşülen öneri hakkında 34 devlet, 1 Hükümetlerarası Kuruluş ve 1 Sivil Toplum Kuruluşu söz alıp lehte görüş bildirerek  Dünya Radyo Günü İlanı’nın Genel Konferansa tavsiye edilmesine karar vermiş, öneri  Komisyondan geldiği şekilde Genel Konferans tarafından kabul edilmiştir.

Buna göre Genel Konferans:

Yürütme Kurulu’nun 187 EX/13 nolu kararı ve 36 C/63 belgeyi inceleyerek Birleşmiş  Milletler Radyosu’nun kuruluş günü olan 13 Şubat’ın Dünya Radyo Günü olarak  kutlanmasına karar vermiştir.

Kararda yayıncılar arasında uluslararası işbirliği ve yardımlaşma ağı kurulmasına ve medya kuruluşları ile halk arasında radyonun önemine yönelik duyarlılığın artırılmasına vurgu yapılmıştır.

Kararda UNESCO Üyesi devletlerin bu günü yerel, ulusal düzeyde Milli Komisyonların, Sivil Toplum Kuruluşlarının ve geniş halk kitlelerinin yanı sıra farklı kuruluşların (okullar,  üniversiteler, belediyeler, şehirler, yayıncılar, basın, dernek ve vakıflar, müzeler ve kültürel  organizasyonlar vb.) katkı ve katılımlarıyla kutlamaları istenmektedir.

Kararda ayrıca Dünya Radyo Günü’nün başarıyla kutlanması için ulusal, bölgesel veya uluslararası radyo birlik ve örgütleriyle diğer medya kuruluşlarının eğitim ve kültürel  etkinliklerinde bu günü öne çıkarmaları istenmiştir.

Kararda ayrıca UNESCO Genel Müdürü’nün Genel Konferansın bu Kararını Eylül 2012’de gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler 67. Oturumuna sunması istenmiştir.

UNESCO Dünya Radyo Günü’nü Kutlamaya Davet Ediyor

Radyo, günümüzde gezegenin nüfusunun %95’ine ulaşabilme yetisiyle, dünyanın en yaygın kullanılan kitle iletişim aracıdır. Eğitimin, toplumsal tartışmanın, düşünce özgürlüğünün taşıyıcısı ve aynı şekilde, doğal afet zamanlarda bilginin hayati kaynağı olarak, radyoyu kutlamak amacı ile UNESCO, 13 Şubat'ı Dünya Radyo Günü ilan etmiştir. UNESCO dünyanın her yerindeki yayımcıları Radyo Günü’nün ilk kutlamaya davet etmektedir.

Teknolojik olarak nispeten basit ve masrafsız olan radyo, merkezden uzak ve dışlanmış topluluklara ulaşabilmektedir. İnternet ve mobil uygulamalar, radyonun etki alanını ve potansiyelini daha da artırmıştır.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne göre, dünyadaki evlerin %75’i radyo sahibidir. Ayrıca, haberlerle ulaşmak ve iletişim kurmak için geniş bant bağlantı kullananların sayısı her geçen gün artmaktadır.

Dünya Radyo Günü için yayınlanan mesajında Genel Direktör İrina Bokova; “Radyo toplumumuzun dışlanmış grupları başta olmak üzere, en geniş kitlelere ulaşabilen kitle iletişim aracıdır. Özgür, bağımsız ve çoğulcu radyo, sağlıklı toplumlar için zaruri, insan hakları ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi için hayatidir.” demektedir.

UNESCO; kamusal, özel radyo ve topluluk radyosu yayıncılarını Dünya Radyo Günü’nü kutlamaya teşvik etmek için, farklı dillerde sesli mesajlar ve topluluk radyosu kitapçıkları içeren bir internet sitesi yaratmıştır. Bu site, kamunun aralarında Pablo Neruda, Jean-Paul Sartre, Jorge Luis Borges, André Malraux, Pablo Picasso, Charles de Gaulle, Yuri Gagarin, Nikolay Nikolaevich Semenov, Nelson Mandela, Frederik de Klerk ve Harry Belafonte’nin bulunduğu kişilerin sesleriyle UNESCO’nun ses arşivinden ücretsiz yararlanmalarını sağlamaktadır.

Altmış yılı aşkın süredir UNESCO başta topluluk radyosu alanı ve radyonun insani yardımda kullanılması konusu olmak üzere, basın alanında birtakım girişimlere de öncülük etmektedir. Radyonun insani yardımda kullanılması için UNESCO “radio-in-a-box’u” geliştirmiştir.

13 Şubat aynı zamanda 1946’da kurulan Birleşmiş Milletler Radyosu’nun yıldönümünü işaret eder.


Kaynak: Unesco

Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr