B-Health
B-Health

Batı Trakya’da bir gönül hizmeti: Çınar FM

Yunanistan’da birçok zorluğa rağmen mazlum gönlünü ortaya koyarak var olmaya çalışan Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın sesi, kâr amacı gütmeden kamu yararı

Köşe Yazıları 27 Ocak 2020
Batı Trakya’da bir gönül hizmeti: Çınar FM

Yunanistan’da birçok zorluğa rağmen mazlum gönlünü ortaya koyarak var olmaya çalışan Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın sesi, kâr amacı gütmeden kamu yararına çalışan tek azınlık radyosu Çınar FM’dir.

Balkanlarda ve özellikle Batı Trakya’da Osmanlı bakiyesi Evlad-ı Fâtihan olarak kendi inanç ve kültür değerleriyle mevcudiyetini devam ettirebilmek bile başlı başına bir gönüllülüktür. Aslında bu anlamda hayatın tümü gönüllü bir çabadan ibarettir diyebiliriz. Çünkü bu hayatta ayakta kalmak, inancınızla değerlerinizi muhafaza edebilmek için her işi gönlünüzü ortaya koyarak yapmalısınız. Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde gönüllere seslenen azınlık radyosu Çınar FM de böyle bir çabanın ürünüdür.

Yunanistan’da Türkçe Radyo Yayıncılığı

Osmanlı tarafından 1364 yılında fethedilen Batı Trakya, 1913 yılına kadar Türk egemenliğinde kalmıştır. Batı Trakya Yunanistan’ın kuzeydoğusunda yer almaktadır ve Gümülcine (Komotini), İskeçe (Xanthi) ve Dedeağaç (Alexandroupolis) illerini kapsamaktadır. Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan Mübadele sözleşmesi uyarınca, Batı Trakya’daki Türk nüfus ile; İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada’daki Rum Ortodoks nüfusu mübadele dışı kalmış ve yerlerinde bırakılmıştır. 1923 Lozan Barış Antlaşmasıyla Batı Trakya Türk toplumuna “azınlık” statüsü tanınmış, antlaşmanın 45. maddesinde, Türkiye’nin Müslüman olmayan Azınlıklara tanıdığı hakların Yunanistan tarafından da, topraklarında bulunan Müslüman Azınlığa tanındığını belirtilmiştir. Bu maddeyle Batı Trakya Türkleri birçok hakkın yanısıra  kendi eğitim kurumlarını ve gazeteleri (medyasını) kurma hakkını kazanmıştır.

Günümüzde Batı Trakya'da yaklaşık 150 bin Türk yaşamaktadır ve Türk azınlık Batı Trakya nüfusunun % 30'unu oluşturmaktadır. 1990'lı yıllarda Avrupa ülkelerinde yayıncılık alanında devlet tekelleri yıkılmaya başladıktan sonra, Batı Trakya'nın Gümülcine ve İskeçe kentlerinde yaşayan Türk azınlık mensupları Balkanların ilk özel Türkçe radyo istasyonlarını kurmuşlar ve günümüze dek ulaşan güçlü bir radyoculuk geleneği yaratmışlardır.

Yunanistan'da Ortodoks Kilisesi’ne, meslek gruplarına ait sendika radyoları ve ayrıca kendi soydaşı saydığı milli politikalar gereği desteklediği Pontus’lulara ait çok sayıda dernek radyoları var. Ama onun dışında AB mevzuatı gereği özellikle diğer etnisite ve kültürlere ve özellikle tek resmi azınlık olan Batı Trakya Türklerine ait  azınlık radyosu kurmakla ilgili prosedür ve mevzuat yok. Aslında Lozan Antlaşması Batı Trakya Türklerine böyle bir mevzuatın varlığını gerekli kılmaktadır. Çünkü Lozan’ın, Azınlıkların Korunmasına İlişkin bölümünde (md. 37-45) Batı Trakya Türk Azınlığının kendi kurumlarını (vakıf, okul, dernek, müftülük, basın ve medya organları vs) kurmak ve yönetmek ve bu kurumlarda da kendi dilini kullanmak hakkına sahiptir. Ancak Yunanistan, milli kaygılar ve azınlıklara şüpheyle yaklaşması nedeniyle bu konularda isteksiz davranmakta ve genellikle engellemeler getirmektedir.

1990'ların başında Batı Trakya'da Türk köylerinden korsan olarak başlayan Türkçe radyo yayınlarının 2000’li yıllardan sonra daha profesyonel bir yayıncılığa doğru adım atmaya başlamışlardır. Bunlardan biri de Batı Trakya Türk Azınlığının ilk ve tek haber radyosu Çınar FM’dir.

Batı Trakya’da gönüllü yayın ve gönül radyosu Çınar FM

Yunanistan’ın Kuzeydoğu bölgesinde yer alan Batı Trakya’nın Rodop ilinin merkezi Gümülcine şehrinden ve 91.8 FM frekansından yayın yapan Çınar radyo, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın haber lisanlı ilk ve tek azınlık/topluluk/dernek radyosudur.

Çınar FM’in geçmişi 1993 yılında kurulmuş Işık FM’e dayanmaktadır. 2010 yılında Çınar Derneği tarafından satın alındı. O günden sonra yayın hayatına Çınar FM olarak devam etmektedir. Çınar FM, Çınar Derneği üyelerinin ve gönüllü program yapımcılarının büyük fedakârlıkları neticesinde amatör bir ruh ve heyecanla kaliteli ve profesyonel radyo hizmeti sunmaya yönelik büyük azimle ilerliyor.

Çınar FM, Batı Trakya'da Müslüman Türk Azınlık mensupları tarafından 2008 yılında kurulan Çınar Derneği'nin gönüllülük esasına göre yayın hayatını sürdürmeye çalışan bir kültür hizmetidir. Radyo, dernek üyelerinin fedakârca çalışmaları ve hayırsever soydaşların destekleriyle Türkçenin ve Türk Azınlık insanının, mazlumların ve barış sesinin daha güçlü bir şekilde duyurulmasına katkıda bulunmaktadır.

Çınar FM, özel radyolardan farklı olarak iki temel özelliğe sahiptir: 1’nci özelliği, Türk Azınlığa ait dernek (topluluk) radyosu olmasıdır. 2’nci özelliği ise, Türk Azınlığa ait tek haber lisanlı radyo olmasıdır. Dernek radyosu olması, Çınar FM’in en önemli özelliğidir. Bu özelliğinden dolayı kar amacı gütmeyen ve tamamen halkın yararına yönelik çalışan, Türk azınlık mensubu şahıslara bağlı tüzel kişiliğe sahip bir sivil toplum hizmetidir.

Haber lisanslı radyo kanalı, 30 Nisan 2010'da Çınar Derneği tarafından satın alındı. Bu tarihten itibaren baştan sona yenilenerek, yepyeni ve farklı bir anlayışla Çınar FM olarak yayın hayatına devam etmektedir. Bu yayın anlayışında, toplumun inanç ve kültür değerlerinin yaşatılması, doğru haber ve bilgi ile kültür ve medeniyet şuurunun yükseltilmesi ve bunlarla sevgi, barış ve huzur kavramlarının gerçek anlamlarıyla dünyaya hakim olmasına katkıda bulunmak temel hedeftir.  

Çınar FM’in kurucuları, Çınar Derneği'nin kurucu üyeleridir. Radyo, Çınar Derneği’nin 5 kişilik yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Radyonun kanun önünde sorumlusu ve temsilcisi, derneğin yönetim kurulu başkanıdır.

Gümülcine merkezli yayın yapan radyo, Gümülcine ilinin tümünde ve Batı Trakya bölgesinin diğer iki ili olan komşu Dedeağaç ve İskeçe illerinin de önemli bir bölümünde, ayrıca Kavala iline bağlı Taşözü adasında, Bulgaristan'ın Kırcaali bölgesinde ve Türkiye'de Edirne ilinin Keşan ve İpsala ilçelerinde dinlenebilmektedir. Buna göre karasal olarak yaklaşık yüz binleri kapsayan çok büyük bir alana hitap etmektedir. İnternet (www.cinarfm.gr) üzerinden de 7/24 yayın yapan radyo, dünyanın her yerinden dinlenmektedir. Bu sayede Balkanlar, Avrupa, Türkiye, Orta Asya, Ortadoğu ve Amerika’da dinleyici kitlesine kavuşmuş ve dünyada en çok dinlenen Türk Azınlık radyosu haline gelmiştir.  

Çınar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı radyonun genel sorumlusudur. Radyonun her sorunuyla ilgilenmekte ve ayrıca haber programları da hazırlayıp sunmaktadır. Program yapımcıları ve sunucuları gönüllü olarak çalışmaktadır.

Çınar FM’in bütçesi, sponsor-reklam gelirleri ve Çınar Derneği’nin topladığı bağışlardan oluşmaktadır. Devlet desteği yoktur. Radyo, özellikle Yunanistan’daki ekonomik krizle birlikte çok zor bir süreçle karşı karşıya kaldı. Gelirleri son derece azaldı. Bu sebeple bütün radyolar gibi Çınar FM de finansal krizi aşmak için çareler aramakta ve gönüllü destekçilerinin sayısını çoğaltmaya çalışmaktadır.

Çınar FM’in yayın akışında, hafta içi her gün 08.00 - 18.00 arasında canlı yayın haber, yorum, kültür ve eğlence programları yer almaktadır. Türk halk müziği, sanat müziği, ayrıca Türk kültürü ile ilgili arkası yarın, sesli tiyatro gibi kültürel ve tarihi biligiler içeren programlar, mübarek gün ve geceler ile Ramazan ayı boyunca bu günlere mahsus programlar sunulmaktadır.

Çınar FM yayınlarının büyük bir bölümü canlı programlarla gerçekleştirilmektedir. Bu sayede dinleyici ile interaktif bir yayın ile hem daha dinlenilir olmayı sağlayabiliyor hem de halkın canlı yayın yoluyla bağlanarak sesinin duyurulmasına katkı sağlanmış oluyor. Canlı yayınların en büyük katkısı sponsorları arttırmasıdır. Bu hem radyoya maddi katkı hem de genel olarak ekonominin canlanmasına katkı sağlamaktadır. Radyoların doğru yayınlar sayesinde toplumlara maddi ve manevi açıdan çok büyük katkılar sağladığı bu şekilde anlaşılmaktadır.

(Devam edecek…)
Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr