Kurban Yardim 2024 Kurban Yardim 2024

Çağrı

Nurculara, Erbakancılara, Fethullahçılara, Mehmet Efendi, Mahmut Efendi, Sami Efendi, Raşid Efendi... ve Hilmi Işık Efendicilere çağrı... Hemen ilk önce şunu s

Köşe Yazıları 19 Temmuz 2012
Çağrı

Nurculara, Erbakancılara, Fethullahçılara, Mehmet Efendi, Mahmut Efendi, Sami Efendi, Raşid Efendi... ve Hilmi Işık Efendicilere çağrı...

Hemen ilk önce şunu söylemek isterim ki, ben sizlerden, siz de bendensiniz. Ben bu cümleyi 28 şubat 1997 sonrası ilk Ramazan ayında Denizli Delikliçınar Camisinin kürsüsünden cemaate söyledim. Dinleyenler, şahidimdir. Biz, bununla sizlere biz sizin yanınızdayız, asla ve kesinlikle size karşı değiliz, demek istiyoruz.

Ancak bugün Türkiye ve dünya şartlarına göre inanıyoruz, samimi Müslüman’ız, Allah rabbimiz ve Hz. Muhammed de peygamberimiz diye özümüzden inanarak ve söyleyerek işe başlamamız ve bizim öncülerimiz olan sahabeler, tabiin, ondan sonra gelenler ve mezhep imamlarımız kendi çağlarına göre ne yapmışlarsa biz de bugün kendi çağımıza ve şartlarımıza göre onu yapmalıyız, derim.

Bir defa Kur’an’ın derlenmesinden, toplanmasından, çoğaltılıp beldelere gönderilmesinden tutun da İran ve Bizans kültürü Müslümanların içine girince, sarsılan alabora olan İslâm dünyası "hüden lil-müttekin" olan Kur’an’a sarıldı ve onu dil kuralları ile bilimsel bir şekilde anlayıp yepyeni zaman ve çağa uygun çözümler ürettiler. Bunlardan tutun da hatta onların bugüne kadar yaşayan fikirlerinin ve ortaya koydukları hükümlerin önünde saygıyla eğiliyoruz, diyebilirim.

Fakat zaman değişmiş, çağ başkalaşmış, tarım toplumu sona ermiş, batı dünyasının fizik medeniyeti başlamış; böylece insanı ve toplumu sadece bedensel tarafını ele alıp inceleyen ve sadece onu bulan ve yaşayan bu Rönesans kültürü, insanı mutlu edememiş ve ona huzur verememiştir. Hatta bugün tüm insanlığın yaşamakta olduğu siyasi, iktisadi ve ailevi krizler bugünün dünyasını bunalımdan bunalıma sürüklemektedir.

Buna göre tarih, tüm Müslümanların üzerine bir görev yüklemektedir. Geçmişte nasıl bu ümmet mezhepler adı altında çağa bir kurtuluş reçetesi, fıkhî ve kelamî görüşleri ortaya koyup yazarak bunları âleme sunma görevini yüklediyse, bugün bilim ve teknoloji, tüm dünyayı bütünleştirdi ve bir köy haline getirdi. Onun için de dünyanın Doğu’sunda olan bir olay Batı’sına, Batı’da meydana gelen bir olay da Kuzey’ine ve Güney’ine etki yapıyor.

Fakat dünyanın dört bucağında tüm insanlar anormal bir davranış içerisindedirler. Aralarında barışık yaşamadıkları için ortak noktaları ve ortak kültürleri yoktur. Bu durumda yapılacak tek şey hem din ve hem de düzen olan İslâm’ın düzen tarafını Kur’an ve Sünnet’ten çıkarıp bularak tüm insanlığa bizim hayat anlayışımız işte budur, dememiz üzerimize hem dinî, hem insanî ve hem de ilmî bir vecibemizdir. Din işi tüm Müslümanların ortak alanı olduğu için diyanet ve ilahiyat mensuplarının çoğunun bu işin altında ezildiğini söyleyebiliriz. Onun için mesela barışa, birleşmeye ve güç birliği etmeye ve tüm dünyaya hizmet etmeye vesile olacak bir, sivil toplum kuruluşları olarak bir kongre veya şura toplayabilirsiniz.

Netice olarak eğer Müslümanlar, bu 3. YOL DÜZENİNİ veya 3. YOL MEDENİYETİNİ ortaya koymazlarsa, önümüzdeki 10-20 yıl içinde Arap ülkelerinde dolaşan baharın, bir gün dünyanın başına sosyal-siyasal ve iktisadi olarak geleceğinden asla şüphe etmesinler. Bu konuda bize ne görev verilirse günde 24 saat emre amade olduğumu arz eder Cenabı Hak’tan insanlığı korumasını niyaz ederim.

İlânen herkese duyurulur.

Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr