Kurban Yardim 2024 Kurban Yardim 2024

İslâm’da herkese yer var...

İslâm Peygamberi, Mekke’de kendi toplumunu kuramayıp Medine’ye göç etmek mecburiyetinde kalınca hicret etti ve Medine’de İslâm Devleti’ni kurdu. Fakat onun kurd

Köşe Yazıları 5 Nisan 2012
İslâm’da herkese yer var...

İslâm Peygamberi, Mekke’de kendi toplumunu kuramayıp Medine’ye göç etmek mecburiyetinde kalınca hicret etti ve Medine’de İslâm Devleti’ni kurdu. Fakat onun kurduğu bu devlet sadece ve yalnız Müslümanların devleti değil, Yahudi, Hırsitiyan, müşrik-ateist ve Müslüman olan herkesin ve herkesin devleti olmuştur.

Onun için bence insanlar özgür bir şekilde kendisini yaşamak istiyorsa, her zaman ve her yerde İslâm ve İslâm düzeni demelidirler. Zira İslam düzeninde sosyalist, komünist, ateist, liberal, putperest, kim olursa olsun herkese yetecek kadar yer vardır. Yeter ki, verdiği sözleşmelere uysun ve tebliğleri engellemesin...

İslam’ın en güzel tarafllarından birisi de tüm vatandaşları kardeş yapmasıdır. İslam düzeninde asla dincilik, ırkçılık, cinsiyet ayrımcılığı, toplumsal, ekonomik ya da siyasi ayrımcılık yapılmaz ve yapılamaz.

Çağın tüm problemlerine ve her türlü meselelerine ve dertlerine tek çare ve tek reçete İslam düzeni olduğuna inanıyor ve bu konuda soru soran herkese de bunu ispat edebileceğimi de iddia ediyorum. Evet, 8 milyar insanın mutluluğu İslâmi düzendedir. Böyle biliyor ve böyle inanıyorum. Çünkü İslâm insan, insan da İslâm demektir. Kim olursa olsun ve ne olursa olsun.

İKİLİ SİTEME DAYANIYOR TEORİMİZ, "HERŞEYİ ÇİFT YARATTIK" BUYURUYOR RABBİMİZ

Sevgili kardeşlerimiz, düş olmadan iş olmaz, nazariye bulunmadan tatbikat, teori olmadan da pratik olmaz. Eğer insanlığın gelmiş olduğu bu noktada bu 8 milyar iki ayaklı kardeşlerimize bir şeyler söylemek ve böylece yardımcı olmak istiyorsak, önce bir kendimize göre teorimiz olması gerekiyor. İşte bu sebeple biz, "Öğüt almanız için her şeyi çiftler halinde yarattık." (Zariyat 51/ 49) ayetine dayanarak, teorimizi ikili sistem üzerine kurduk. Öyleyse her şey eşleşmeli, bir bileşeni var ve bileşkeli, asla yalnız değil ve tek değil. Zira teklik sadece Allah'a mahsustur.

Bu ikli sitem sayesinde çağımızın bir çok promlemleri çözüldüğü gibi, geçmişteki ihtilafları bile halletmek mümkün olmaktadır.

Meselâ zamanımızda bireycilik ve toplumculuk gibi iki türlü akım var. Halbuki bunlardan biri olmadan diğeri olur mu? Öylese birey-toplum, fert ve devlet dengesine ve bileşkesine ihtiyaç vardır. Diğer taraftan da insan-kainat veya Kuran-kainat demekte zorunluluk vardır bize göre, eğer biz çözüm üretmek istiyorsak çağa ve insanlığa...

Onun için biz 55 yıldır İslam düzenini arayıp bulmaya çalışırken ve Enfâl sitesindeki ürünleri üretirken hep bu dengeler ve eşleşmeler nazarı itibara alınarak bilgi ürettik. O sebeple biz, din-dünya, din-devlet zıtlıkları veya yanlış eşleşmeler zararlıdır, diyoruz. Bizim temel teorimiz ve ilk esasımız şöyledir:

Halik-Mahluk
Din-Bilim
Dünya-Ahiret
Birey-Toplum
Fert-Devlet
Yöre-Küre
Bölge-Evren
Sosyal Bilimler-Fen bilimleri
Planlama-Serbestlik
Ruh-Beden
Biyolojik Bünye-Soyal Bünye
Fizik-Metafizk

Madde ve mana bu zincir böyle devam eder gider. Bir zamanlar bir profesör sanıyorum biyolog, ben inanmış bir adama ilim adamı demem, demişti. İşte biz de şimdi, ahirete inanmayan bir adamın sosyal bilimlerde insan için bir esas fikir getirmez diyoruz dünya için. Çünkü bir kimse dünya için bir şey diyecekse elinde ahiret dengesi olmadan, yani terazinin bir kefesi bulunmadan o zat ölçemez ve biçemez.

İşte bugün biz her şeyi, ama her şeyi yeniden düşünmek mecburiyetindeyiz. Mesela Eş’arî ile Mâtüridî kadın peygamber geldi mi, konusunda ihtilaf etmiş. Kadın erkek eşleşmiş, halbuki biri olmadan diğeri olmaz. Kadın bireyselde çalışır, erkek ise toplumsal alanda, yani birisi içişleri, diğeri ise dışişleri görevlisi.. Acaba peygamberlik görevi hangisinin... İşte peygamberlik kamusal alana ait bir iş olduğu için Mâtüridî’ler gibi kadın peygamber yoktur diyoruz.

Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr