Yangroup logo Yangroup logo
Hisarturizm Hisarturizm

Mukteda bih, uyulup arkasından gidilen ve itaat edilen kimdir?

Aslında uyulacak, tâbi olunacak ve emri dinlenip sözü tutulacak tek varlık Allah'tır. Bu anlamda milletimizin çok güzel bir sözü vardır: Yanılmaz, yenilmez ve ş

Köşe Yazıları 14 Mart 2012
Mukteda bih, uyulup arkasından gidilen ve itaat edilen kimdir?

Aslında uyulacak, tâbi olunacak ve emri dinlenip sözü tutulacak tek varlık Allah'tır. Bu anlamda milletimizin çok güzel bir sözü vardır: Yanılmaz, yenilmez ve şaşmaz bir Allah'tır, bir Allah.

Onun için Kur’an’a baktığımız zaman mutlak itaatin, sadece ve yalnız Allah'a ait olduğu açık seçik bir şekilde görülür. O kadar ki, enbiya ve resullere bile bu mutlak itaat ve tâbi olmak, yoktur; hatta onlar bazen şaşırıp yanıldıkları zaman Allah tarafından uyarılmışlardır. Çünkü insan, özelliğidir onun, hata ve nisyan. Böyle olunca insan, peygamberlerin dışında bulunmaz, sözü tutulup kendisine uyulan. Bu konuda, "Hâlika isyan olan bir şeyde mahluka itaat yoktur.", denilir.

Peygamberler böyle olurken, şeyhler, liderler ve önderlerin sözü mü edilir. İslam düzeninde develete itaat vardır, asla isyan da yoktur. Fakat, bu itaat da devlet doğruyu söyleyip emrettiği zaman böyledir. Onun için İslam düzeninde devletin dışında kimseye uyulmaz, tâbi olunmaz ve arkasından da gidilmez.

Bu konuda cami ve namaz örneği çok mükemmel bir şekilde bize ışık tutmaktadır. İmam yanıldığı zaman cemaat ona uymaz, hatta ikaz edip uyarır, süphanellah, der namazda..Bunun manası şudur: Ey imam yani devlet, sen yanıldın, onun için biz sana uymuyoruz. Oturacaksan otur, kıyama kalkacaksan kalk ama doğrusunu yap demek olur.

O sebeple değil, şeyhler, liderler, önderler, şunlar ve bunlar, sahabilere bile uyma mecburiyeti yoktur. İsteyen uyar, ama bu İslâm’da bir mecburiyet değildir. Bundan dolayıdır ki, İslam hukukunda bir tek erkeğin şahitlik yaptığı ve bu şahitliğe göre hüküm verildiği tek bir yer ve tek bir mesele yoktur. Ama çocukların ve bebeklerin kime ait olduğu hususunda bir tek kadının şahitliği geçerli olur.

İşte ey müslüman kardeşlerim hizip ve meşrep sahibi olan sevgili dostlarım düşünelim, öğrenelim ve ona göre hareket edelim, derim. Bu konuda Kur’an’da çok dikkat çekici bir ayet vardır: "Öyle insanlar vardır ki, Allah’tan başkasını Allah’a denk tutar, tıpkı Allah’ı severcesine onları severler." (Bakara 2/ 165)

Bu ayetin tefsirini Elmalı’dan okumanızı isterim. Yazır üstadımız, "Başkanlarını ve büyüklerini, Allah'ı sever gibi sevenler ve onların, Allah'ın emrine uymayan emirlerine itaat ederek Allah'a isyan edenler, bunları Allah'a eş ve ortak edinmiş olurlar ki, bütün putperestliğin esası, bu tarz muhabbet beslemektedir. Allah'ın birliğine karşı böyle yapan birtakım insanlar vardır. Bunlar, başkanlarını, kendilerine uydukları kimseleri Allah için değil, Allah gibi severler. Halbuki mü’min olanların Allah'a sevgisi, Allah için sevmesi, her şeyden çok ve o müşriklerin tapındıkları eş ve benzerlere ve hatta varsa Allah'a sevgilerinden daha çok ve daha kuvvetlidir. Çünkü mü’minler, ancak Allah'a yalvarırlar. Müşrikler ise pek sıkıştıkları ve muhtaç oldukları zaman Allah'ı hatırlarlar, ihtiyaçları kalmayınca da edindikleri eşlere uyarlar." demiştir.

Zaten İslam'da din adamı (ruhbanlık) da olmadığı için bugün, bazı yapılanmaların daha önceki, yani İslam'dan evvelki dinlerin geleneklerinin İslam'a sokulmasından ve İslam kültüründe onların devamından başka bir şey olmadıklarını söyleyebiliriz. Çünkü ahlâk yaratılışlardaki farklılıklar anlamına geldiği için ve farklılıklar da kodifike edilip kanunlaştırılamayacağı için, İslâm düzeninde bu gibi oluşumların aynı israfta olduğu gibi, bir statüsü yoktur ve olamaz. Zira bu kişiden kişiye değişir.

Son olarak Muhammed ümmetinde hiçbir kimse ama hiçbir kimsenin peygamberinden başka hiçbir şahsa tâbi olmaya hak ve salahiyeti yoktur. Zaten bundan dolayı merhum Ömer Nasuhi Bilmen eserinde, “Muayyen bir müçtehide ittibaın vücubu için bir delil yoktur.” demiştir. (Ö. N. Bilmen Hukuk-ı İslamiyye, I, 17)

Hisarturizm
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr