B-Healthy B-Healthy

Mütewatirler (Twitter kullanıcıları), şiirsizler ve şuursuzlar

Bu sıradan bile olamamış dille konuşmaya devam ettiğimiz sürece adaletsizliğe karşı müdahalemiz bir Alman kurdunun müdahalesinden fazla olamayacaktır.

Köşe Yazıları 14 Eylül 2021
Mütewatirler (Twitter kullanıcıları), şiirsizler ve şuursuzlar

Enformasyon çağının kamusal mekânı olarak Twitter, kamusallığı modern zamanların cafe’lerinden akıllı cihazlara taşımayı başardı. Aydınlanma sosyetesini (toplumunu) oluşturan da bu cafe’lerdi. Dönemin gündem kapsamında sayılan konuları bu cafe’lerde tartışılırdı, bugün Twitter’da tartışıldığı gibi. Fakat Aydınlanma düşüncesine her ne kadar karşı olsam da veya Derrida’nın deyişiyle bu muhalefetim Aydınlanma’nın ethos’una değil logos’una karşı ise de dönemin cafe’lerinde bulunan insanların Aydınlanma’nın insanları olduğunu söylemek gerekir. Peki Twitter’dakiler kim? Yani biz kimiz? Biz, temeli Aydınlanma’da atılmış sosyetenin ya da kamuda, aydınlandığı için söz sahibi olmuş halkın artık söz sahibi olması için aydınlanmış olmasına gerek kalmadığı varisleriyiz. 

Kısacası Twitter ahalisi mütewatir bir ahali. Mütevatirler sözlük anlamıyla bir haberin doğru bir şekilde aktarılması için güvenilir kişilerdir. Mütewatirler ise haberin aktarılması için güvenilir olmak zorunda olmayan kimselerdir. Mütewatir kelimesini, evet ben türettim. Mütewatir kelimesi mütevatir kelimesi gibi tevatür, ondan önce de vetar’dan türemiş olmasa da onu ben Twitter’dan türettim. Tevettür (t,v,t,r,) mütevatir olabiliyorsa Twitter (t,w,t,r,) da pek ala mütewatir olabilir.

Şiirsellik ve şuursallığı (dileyen laf cambazlığı da diyebilir) bir kenara bırakıp şiirsizlik ve şuursuzluktan bahsetmeye devam edelim. Daha fazla argümana boğmadan demek istediğim şudur: Mütevatirlerin aksine mütewatirlerin haberin aktarılması için güvenilir olmak zorunda olmamalarının sebebi şiirsiz ve şuursuz olmalarıdır. Buradaki şiirsizliğimiz kendi dilimizi inşa edemememizden geliyor. Herhangi bir sanat biçiminde olduğu gibi şiirde de sokaktan geçen birinin kullanacağı unsurları göremezsiniz. Şiirde sıradanlıktan uzaklaşırken gereksiz süslemeler de göremezsiniz. Şiirde mümkün olan en sade yolla en muhteşem hikayeler dışa vurur. Bir sanatkâr olan Mimar Sinan’ın ustalık eseri olarak tanımladığı Selimiye’sinin kalfalık eseri Süleymaniye’den, Süleymaniye’nin de çıraklık eseri Şehzadebaşı Camii’nden daha sade olması bu camileri şiir yazar gibi tasarlamış olmasındandır. Şiir, öyle ki, meydana gelmek için şuur gerektirir. Şiir veya şuur aynı kökten gelir zaten. Şiir şuurlu olanın meydana getirme (yaratma) faaliyetidir. Şiirin İngilizcesi olan poem ya da Yunancası ποίημα (poema [piima]) da yaratmaktan türemiştir. Dolayısıyla şiir yazan kişi kendinin şuuruna vararak kendinden bir şeyler yaratır.

Twitter ise şiirin tam karşısında durur. Mütewatirler kendilerine bir dil üretir ve o dili konuşurlar. Gördükleri her Tweet’te “Dewamke”, “sizce ben bilmem ne yapmış mıyımdır?”, “TC kızı yorma be” gibi şiirden tamamen uzak, hatta sıradan olmayı bile başaramamış ifadeleri yapıştırırlar, üstelik bir ömrü de bu şekilde bir Alman kurdunun sahip olduğundan daha az kelime haznesiyle geçirebilirler. Oysaki en azından Türkler dünyada Türk olarak tanınmaya başlayalı beri şair bir millet olmuşlardır. Şiir okuyandan çok şiir yazan vardır Türklerde. Aziz Nesin’in meşhur ironisiyle Türklerde her üç kişiden dördü şairdir. Bir millet kendisini bu yönüyle var ediyor, hakikat bildiği konularda dünyayı dönüştürebiliyordu. Dilimin sınırları dünyamın sınırları diyordu zaten Wittgenstein; bugünkü dünyamızın sınırları ise Alman kurdunun dünyasının sınırlarından küçük.

İşin daha da ürkütücü tarafına geldiğimizde meselenin adeta kurumsallaşmaya kadar gittiğini görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan bu videonun (https://www.youtube.com/watch?v=GeCcWsLoVIk) özellikle öğretmenler tarafından beğenilmesi ve komik bulunması, bu öğretmenlerin ne kadar şiirsiz ve şuursuz bir nesil yetiştireceğini görmemiz için yeter de atar.

Dünyası küçük mütewatirler de cinsiyet şiddeti, çevre felaketleri, ifade kısıtlaması, ırkçılık gibi meselelerde birilerinin ürettiği dilde konuşuyor, attıkları Tweetler bu sorunları çözmek yerine birilerinin çarkının dönmesi için su taşıyor. Kendi hakikatlerini esas alarak dünyayı dönüştürmüyor, birilerinin hakikatleri doğrultusunda kendileri dönüşüyor. Çünkü onların dilini konuşuyor. İster inanın ister inanmayın, bu sıradan bile olamamış dille konuşmaya devam ettiğimiz sürece adaletsizliğe karşı müdahalemiz bir Alman kurdunun müdahalesinden fazla olamayacaktır.

Millet gazetesi logo
© 2022 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr