Kurban Yardim 2024 Kurban Yardim 2024

Obsesif Kompulsif Bozukluk – Vesvese/Takıntı

Bir önceki yazımızda sizlerle psikolojik bozukluğun ne olduğunu konuşmuştuk. Bugün ise psikolojik bozuklukları özel olarak ele almaya başlayacağız.

Köşe Yazıları 14 Kasım 2022
Obsesif Kompulsif Bozukluk – Vesvese/Takıntı

Bir önceki yazımızda sizlerle psikolojik bozukluğun ne olduğunu konuşmuştuk. Bugün ise sizlerle birlikte psikolojik bozuklukları özel olarak ele almaya başlayacağız. İlk olarak konuşacağımız rahatsızlık obsesif kompulsif bozukluk (OKB) olarak adlandırdığımız durum olacak. 

Günlük hayatımızda kimi zaman hepimizin aklına gelen istenmeyen düşünceler, vesveseler ya da farklı davranışlar olabilmektedir. OKB ise bu tür durumların bir nevi yoğun şekilde hatta takıntı denecek düzeyinde yaşandığı, kişinin hayatını önemli ölçüde etkileyebilen ve içeriğine göre farklı durumlara sebebiyet verebilen psikolojik bir rahatsızlıktır.

OKB’nin ne olduğunu psikoloji literatürü çervesinde tanımlayacak olursak; Aslında tam olarak adı üstünde olduğunu görmekteyiz. Obsesyon dediğimizde zihnimize biz istemeden gelen ve bizi rahatsız eden düşünce, dürtü, istek ya da görüntüleri kastetmekteyiz. Kompulsiyon dediğimizde ise bireyin belli bir sıra ya da düzenle yapmazsa rahatsız olduğu bir takım davranışlar veya zihinsel işlevlerdir. Kompulsiyonlar tek başlarına da ortaya çıkabiliyor olsalar da aslında çoğu zaman obsesyonların telafisi için yapılan davranışlardır.

Birçok insanın aklına OKB denildiğinde; bir şeyleri sürekli temizleme ihtiyacı hisseden, sürekli ellerini yıkayan, düzen takıntıları olan ya da kaldırımların arasına basamamak gibi davranışlarda bulunan insanlar gelmektedir. Esasında bu tür OKB’ler epeyce filme malzeme olmuş ve bir şekilde insanların ilgisini çekmiştirler. Konuyu biraz basitleştirmek ve akılda kalmasını kolaylaştırmak için bir şekilde film ile dizilerde görerek ya da birilerinden duyarak hepimizin aşina olduğu bu tür örnekler faydalı olabilirler ama OKB ile ilgili durumlar bunlardan ibaret değildir. Aslında OKB ile ilgili olarak alanda çalışanlarının 9 alt başlıklandırması vardır ama her birine burada değinmek yerine genel yanları üzerinden konuşmamız daha akılda kalıcı olacaktır.

OKB ile ilgili olarak en büyük sorunlardan bir tanesi OKB’li bireylerin genellikle durumlarına dair çok ileri aşamaya gelmeden önce bir rahatsızlık duymuyor olmalarından gelmektedir. Örneğin bizlere başvuran OKB rahatsızlığı olan kişilerde ilk belirtilerin ortaya çıktığı dönemlere baktığımızda genellikle 8-10 yıl öncesine kadar gittiğini ancak geçen bu süre zarfında kişilerin durumları ile bir şekilde kendi başlarına mücadele etmeye çalıştıklarını görmekteyiz. 

Bunun temel sebeplerinden biri OKB ile ilgili durumların kişilerin tüm yaşantısını etkileyecek noktaya gelmedikçe kişilerin içinde bulundukları durumu bir şekilde normal kabul edebilmelerinden ya da tolere edebilmelerinden ileri gelmektedir. 

Hatta pek çok durumda kişinin OKB ile ilgili davranışlarından çevresindeki insanlar şikayetçi olabilmekte ve tedavi sürecine başvurmaları da çevresinin yönlendirmesi ile olabilmektedir. Örneğin; Bulaşma/kirlenme obsesyonları ve buna eşlik eden temizlik kompulsiyonları ya da halk dili ile temizlik takıntıları olan birisi bu durumun çok aşırı düzeylerinde bile rahatsızlık duymayabilir ama aynı kişinin eşi veya yakınındakiler için bu durumun son derece zorlayıcı bir süreç olduğu kesindir.  Bu ve benzeri durumlarda OKB kişinin yaşantısına olduğu kadar ilişkilerine de zarar verebilmektedir.

Bazı bireylerin geç dönemde tedavi arayışında bulunmalarının sebepleri arasında ise OKB türlerinden kaynaklanabilmektedir. Örneğin cinsel ya da dini konularda OKB rahatsızlığı olan birisi genellikle yargılanacığından çekinerek ve yaşadığı duruma dair utancından dolayı yaşadıklarını birilerine anlatmak ve tedavi sürecine gelmek bir yana kendisini toplumdan bile soyutlayabilmektedir. Bu durumu yaşayan bireylerde OKB’nin yanı sıra durumlarının düzelmeyeciğine dair derin bir inanış da oluşabilmektedir. Fakat, bugün psikoloji biliminin OKB ile ilgili olarak kesin şekilde bildiği noktalardan biri yüksek oranda tedavi edilebilir bir rahatsızlık olduğudur.

OKB’nin kişiyi ittiği bu durumlar düşünüldüğünde eğer günlük hayatınızı yoğun şekilde etkileyen (örneğin günde 1 saatinizi alan) zihninize siz istemeden gelen ve sizi rahatsız eden düşünceler, istekler/dürtüler ve görüntüler ya da kendinizi yapmaktan alıkoymakta zorlandığınız davranışlar baş göstermeye başladıysa veyahut bir süredir bu tür durumlar hayatınızı etkiliyorsa bir uzman ile durumunuzu değerlendirilmek üzere görüşmeniz sizin için faydalı olabilir.

OKB rahatsızlığı ile bizlere başvuran kişilerin tedavi sürecinde genellikle ana tedavi aracı olarak psikoterapiyi ve destekleyici tedavi olarak da SSRI türü ilaçların kullanımını kişinin durumuna göre önerebilmekteyiz. Ayrıca yapılan çalışmalar göstermiştir ki OKB’de sadece ilaç tedavisi uygulanması durumunda ilacın kullanıldığı dönemde semptomlarda azalma yani rahatsızlıkta gerilemeler olsa da ilacın bırakılmasının ardından durum tekrar ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebi ise OKB ile ilgili durumların genelliklle kişinin düşünce sisteminden kaynaklanmasından ileri gelmektedir. İlaçlar semptomları gidermeye katkı sağlayabiliyor olsalar da kişinin düşünce sisteminde değişikliğe sebebiyet vermediklerinden dolayı kalıcı bir tedavi de sadece ilaç kullanımı ile ortaya çıkamamaktadır.

Tüm bu nedenlerle OKB rahatsızlığının tedavi sürecinde ağırlıklı olarak psikoterapi bilhassa da davranışçı ağırlıklı olmak üzere bilişsel davranışçı terapi yaklaşımının uygulanması genellikle daha çok tercih edilmekte ve olumlu sonuçlar vermektedir.

İletişim; 

WhatsApp: https://wa.me/message/CLOF6UPHM7R4G1

E-posta: onuribram@outlook.com

Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr