Süt Sığırlarının Beslenmesi - 2

Değerli okurlar, geçen hafta süt sığırlarının beslenmesi hakkında sizlere bazı önemli bilgiler vermeye çalışmıştım. Süt sığırlarının beslenmesi konusu epey karm

Köşe Yazıları 3 Nisan 2016
Süt Sığırlarının Beslenmesi - 2

Değerli okurlar, geçen hafta süt sığırlarının beslenmesi hakkında sizlere bazı önemli bilgiler vermeye çalışmıştım. Süt sığırlarının beslenmesi konusu epey karmaşık ve derinlemesine bilgi isteyen bir konu olduğu için bu haftaki yazım geçen haftaki yazımın devamı niteliğinde olacaktır.

Süt inekleri doğumla birlikte ağız sütüyle başlayarak 300 gün sürecek laktasyon adı verilen süt verimi dönemine girerler.

Laktasyonun başındaki ineklerin süt verimlerinin ilk haftalarda devamlı olarak arttığını geçen hafta da belirtmiştim. Bu dönemde hayvanların besin madde gereksinimleri de oldukça yüksek olduğu için yemlemede yapılan hatalar ciddi sorunlara yol açmaktadır. Çünkü genetik olarak yüksek süt verimine sahip sığırların kaliteli ve enerji ve protein içeriği yüksek olan yemlerle beslenmesi gerekir.

Süt inekleri buzağılamadan sonraki 8 ila 10 hafta boyunca zayıflamaktadır. Zayıflamalarının sebebi de bu dönemde iştahsız oluşlarıyla birlikte besin maddelerinden aldıkları enerjiden daha fazlasını sarfederek süt verimini karşılamaya çalışmalarıdır.

Yem tüketimleri ancak 12 ile 15 hafta sonra en yüksek seviyeye ulaşır.

Burada geçen hafta bahsettiğim konulara tekrar vurgu yapmamın sebebi, konunun iyice idrak edilmesini istememle birlikte üreticilerimizin sık karşılaştığı ve bilinçsizlikten kaynaklanan sorunların neticesinde oluşan ekonomik kayıpların önüne geçebilmektir.

İneklerin doğum yaptıktan sonraki dönemin ilk üç haftasında enerji yetersizliği açığa çıkmaktadır. Oluşan enerji yetersizliği ilk kızgınlık ve ovulasyonu (yumurtalık içinde yumurtacıkların oluşumu) bir veya iki ay ertelemektedir. Suni veya doğal yolla döllenecek olan ineklerin hemen kızgınlığa gelmemesi ve kızgınlığın bir-iki ay ertelenmesi de süt veriminde bir-iki ay kayıp anlamını taşımaktadır. Bu sebeple ilk haftalarda rasyonların hazırlanmasına dikkat edilmelidir.

Laktasyonun başında yetersiz yem tüketiminin yol açabileceği başlıca rahatsızlıklar sadece bununla sınırlı kalmıyor.

Yetersiz beslenmeyle birlikte bağışıklık sistemi zayıflamaktadır. Bağışıklık sistemi, bir canlıyı hastalıklardan koruyan mekanizmadır. Bağışıklık sistemi, organizmaya tehdit oluşturan patojenleri ve tümor hücrelerini tanıyıp, onları yok eden bir doğal işleyiş sistemidir. Bu sistem sayesinde canlılar, vucütlarına giren veya vücütla temasta bulunan her yabancı maddeye karşı onları sağlıklı tutmaya yarayan eşsiz bir savunma mekanizmasına, bir doğal kalkana sahiptirler. Böylesine önemli bir mekanizmanın sekteye uğraması işletmede sağlık sorunlarının baş göstermesine sebep olmaktadır.

Bu sağlık sorunlarından bazıları süt ineklerinde birçok üreticinin de tahmin edebileceği gibi en sık karşılaşılan sorunlardan olan mastitis ve uterus (rahim, dölyatağı) yangısıdır.

Mastitis memelilerde görülen bir meme iltihabıdır. Doğumdan sonra ortaya çıkan meme iltihaplanmasına meme ucundan kirli altlıklarla temas sonucunda bulaşan bakteriler sebep olmaktadır. Erken teşhis ve müdahale olmazsa memede geri dönüşümü mümkün olmayan hasar meydana gelmektedir. Ekonomik kayıp da hayli büyük olmaktadır.

Uterus iltihaplanması da sığır işletmelerinde sıkça karşılaşılan problemlerden biridir. Doğum sonrasında uterus iltihaplanması görülen ineklerin ilerleyen tohumlama dönemlerinde gebe kalma oranı düşük seyretmektedir.

Doğumdan sonraki ilk haftalarda ineklerin büyük bir kısmının rahminde bakteriler bulunmakta, yani bu dönemde ineklerin enfekte olmaya meyillilik göstermesi muhtemeldir. Tabi rahmin iltihaplanmasında sadece beslenme faktörleri ve bağışıklık sisteminin zayıflaması değil, çevre koşulları, doğum esnasındaki uygulamalar, doğum sonrası uygulanan ilaçlar ve hatalı kızgınlık tespiti gibi daha birçok etken bulunmaktadır. Rahim iltihaplanması da veteriner müdahalesi gerektirdiğinden ekonomik kaybın kayda değer olduğu söylenebilir.

Rahim iltihaplasından besleme konusundaki uygulamalarımızla olabildiğince kaçınmak için, doğum öncesinde inekleri aşırı yağlandırmaktan kaçınmalı aynı zamanda aşırı zayıflamalarına da engen olmalıyız. Çünkü aşırı yağlanmış ineklerde doğum esnasında zayıf rahim kasılmaları, doğum sırasında erken yorulma ve güç doğum oranının arttığı gözlemlenir.

Bu durumdan olabildiğince korunmak için vitamin ve mineral açısından ineklerin dengeli beslenmesi olmazsa olmazdır. Kalsiyum, rahim kaslarının uygun kasılması için önemlidir.
Kandaki düşük kalsiyum seviyesi rahimden son'un atılamaması vakalarına yol açarak iltihaplanmaya sebebiyet verebilir. Ayrıca A vitamini de organ ve vücut yüzeyini saran doku tabakasının yenilenmesi ve onarılmasında etkili olduğu için hayvanlar tarafından yeterli düzeyde alınmasına dikkat etmeliyiz.

Laktasyonun başlangıç döneminde yetersiz yem tüketiminin yol açabileceği diğer rahatsızlıklar ise, az yem tüketimi sonucu tam dolmayan işkembenin şirdenin (geviş getiren hayvanların dördüncü mide bölümü) kaymasına (yer-yön değiştirme) neden olması, embriyonun rahime tutunmasında sorunların artması ve süt hummasıdır.

Bir sonraki yazımda kaldığımız yerden devam etmek üzere sağlıcakla kalın.

Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr