Tüm Cihana Hoşgörü Saçan Bir İmparatorluk

Bilhassa İber yarım adasında (İspanya ve Portekiz) tarihin en ihtişamlı medeniyeti olan Endülüs’ün Batı alemi tarafından yok edildiği 1492 yılında Museviler de

Köşe Yazıları 7 Şubat 2016
Tüm Cihana Hoşgörü Saçan Bir İmparatorluk

Bilhassa İber yarım adasında (İspanya ve Portekiz) tarihin en ihtişamlı medeniyeti olan Endülüs’ün Batı alemi tarafından yok edildiği 1492 yılında Museviler de kendileri için barınabilecekleri güvenli bir liman arayışına girmişlerdir. Avrupa’nın engizisyon zulmünden kaçan Museviler barınabilecekleri limanları Osmanlı imparatorluğunda bulmuşlardır. Zira Osmanlı imparatorluğunun en kıdemli ve ihtişamlı şehri hatta başkent olan İstanbul Musevilerin aradığı hoşgörü limanı olmuştur. Çünkü Osmanlı imparatorluğu mağdur ve mazlum vaziyette olan Musevilere hoşgörü meşalesini yakarak İstanbul’da istedikleri müddetçe barınabileceklerini beyan etmiştir. Nitekim İspanya'da Katoliklerin zulmünden İstanbul’a sığınan Musevi Abraham Galanti tarihte ilk defa "siz muhacirsiniz, safa getirdiniz" diye karşılandığından dolayı Osmanlı imparatorluğunun tüm Museviler için Darul Eman (Barış yurdu) olduğunu söylemiştir. Fakat günümüzde İsrail devleti Osmanlı imparatorluğunun kendilerine gösterdiği tüm bu müsamahayı unutmuşçasına Türkiye devletine ve İslam alemine karşı kin duymakta ve fitne tohumları ekmektedir.

Nitekim 1492 yılında Katolik zulmünden İstanbul’a sığınan Abraham Galanti tanık olduğu Osmanlı hoşgörüsünü yazdığı bu şiirinde açıkça ifade etmiştir:

Gidin Beni İsrail, ben size yardım ediyorum
Orada Şarkta galip bir memleket var
Oranın seması latif, toprağı münbit
Orayı idare edenin kalbinde ismim var

Orada herkesin, mütevazının, zayıfın aydınlıkta yeri vardır
Orada iyi ve doğru olan daima galip gelir
Saraya doğru gidiniz, kulübeye doğru gidiniz
Eğer Allah namına ise kabul olunacaktır

İşte işte Şark parlıyor
İşte liman: uzakta görünen İstanbul gülgün renktedir
Kudretle şehre doğru İsrail yürüyor
Ve şükran neşideleri tanin-endaz oluyor

Ve dün lanetler altında kalan kimseler
Sefil ve çıplak olarak İstanbul’a girdiler
İlk defa olarak işitilebilindi
: Siz muhacirsiniz Safa getirdiniz

Mısralarıyla o andaki hislerini anlatmaktadır. Bu Şiir Osmanlı imparatorluğunun büyüklüğünün ve ihtişamının göstergesidir. Osmanlı imparatorluğu ve varisi olan Türkiye asırlarca yalnız Museviler için değil, Katolik zulmünden kaçan Protestanlar, Alman baskısından firar eden Macarlar, Rus tazyikinden el aman diyen Lehler, Ukraynalılar, Kırım Türkleri, Çerkez’ler, Boşnaklar, Arnavutlar, Balkanların değişik devletlerinde yasayan Müslüman Türk topluluğu ve bütün Kafkasyalılar için de bir Darül Eman olarak kabul edilmiştir. Bunlar da tıpkı Yahudiler gibi bir tanrı misafiri olarak kabul edilmişlerdir. Günümüzde Osmanlı imparatorluğunun varisi sayılan Türkiye Cumhuriyeti de tüm mazlumlar ve mağdurlar için bir Darul Eman'dır. Tarih tekerrürden ibarettir sözü boşuna değildir. Bilhassa dün dünde kalmayarak bugüne de ışık tutmaktadır. Zira nasıl ki Osmanlı imparatorluğu bir zamanlar Musevilere siz muhacirsiniz safa getirdiniz deyimini kullanıp mazlumlara kucak açmış ve dolayısıyla Museviler indinde Darul Eman olarak addedilmişse, bugün de Türkiye Suriye’deki Şer ittifakı olan Baass–Rusya- İran zulmünden kaçan Suriyelilere siz muhacirsiniz safa getirdiniz deyimini söyleyerek Suriyelilere kucak açmaktadır ve bundan dolayı Suriyeliler gözünde Türkiye bir Darul Eman'dır. Lakin bu hususta değinilmesi gereken mühim konu da İslam dinidir. Çünkü İslam medeniyeti Osmanlı imparatorluğu ve devamı olarak nitelendirilen Türkiye’nin hoşgörü anlayışının İlham kaynağı olmuş ve olmaya devam etmektedir. Zira İslam dünyanın en büyük Hoşgörü limanıdır. Adeta tüm mazlum ve mağdur olan gemilere kucak açacak kadar geniş ve bütün bu gemileri muhafaza edecek kadar büyüktür. Zaten tarihin her dönemine bakıldığında İslam limanının parlayan fenerini görmüş olan mağdur ve mazlum gemiler de (insanlar) artık zulüm zincirinden kurtulduklarını fark ederek artık güvenli ve huzurlu bir limanda süresiz ve rahatça demirleyebileceklerinin kanısına varmanın sevincine nail olmuşlardır.

Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr