Kurban Yardim 2024 Kurban Yardim 2024

VELİ ÖĞRETMEN İLETİŞİMİ

Olumsuz davranışlar, öğretmenler ve velilerin konunun üzerine birlikte gitmeleri ya da ortak reçete hazırlamaları ile önlenebilir. Bu konuda öğretmenler ve anne

Köşe Yazıları 15 Şubat 2013
VELİ ÖĞRETMEN İLETİŞİMİ

Olumsuz davranışlar, öğretmenler ve velilerin konunun üzerine birlikte gitmeleri ya da ortak reçete hazırlamaları ile önlenebilir. Bu konuda öğretmenler ve anne-babalar aynı düşünce ve tutum içinde
olmalıdır.

Çocuk farklı önerilerle karşılaştığında hangisine uyacağına karar vermekte kaygıya düşer. Ayrıca öğrenci okulda olanı eve, evde olanı da okula taşır. Anlatımdan, anlatmadan ya da algılamadan yanlış ifadeler, katılamayacağımız düşünceler aktarılmaktadır. Böylece durumlarda hem velinin hem de öğretmenin, öğrencinin önünde eleştiride bulunmadan konuyla ilgili olarak bir araya gelmeleri ve tartışmaları gerekir. Çocuğun huzurunda <bu doğru doğru değildir, hatalıdır> biçimde söylendiği zaman, çocukta hem öğretmenlere hem de anne-babalara karşı güvensizlik duygusu oluşmaktadır. Bu tutumla iletişimde gerilimli bir ortama giriliyor.

Veliler, açıklıkla öğrenciye, öğretmenlerle eş değer davranış, düşünce ve duygu içinde olduklarını, onlara katıldıklarını benimsetmek için çaba göstermelidirler. Öğretmenler de öğrencinin buna dayalı karşıt davranışlarını hoşgörü içinde karşılamalı, durumu anne ve babayla özel olarak görüşmelidir.

Anne-babalar çocuklarının başarısının değerlendirilmesinde baz olarak üstün başarılı öğrencilerin düzeyini temel ilke olarak almamalıdır. Çocuğun yeteneğini, zeka düzeyini, ilgisini, öğrenme çabasını, bireysel farklılığını göz önüne alarak değerlendirmelidir. Çocuğun kendi becerisine, yeteneğine göre çalışmasını teşvik etmesi gerekir. Daha fazla çaba gösterirse üst düzeye ulaşacağı telkin edilmelidir. Öğretmene de istek ve şikayetlerini bu ilkelere dayalı olarak yapmalı ve ilişkiyi geliştirmelidir. Çocuğu kendisinden üst düzeydekilerle karşılaştırarak iletişimin amacından uzaklaşmamalıdır.

Sonuç olarak,veli-öğretmen-okul iletişiminde temel konu öğrencidir. Öyleyse, karşılıklı sevgi ve saygı ortamında, birbirimizi yargılamadan sahip olduğumuz farklı düşünce ve değerleri öğrencinin öğrenme ve çalışma isteğini geliştirecek biçimde birleştirmeli, bir araya gelmeliyiz. Çabalarımızı çocuğun sorunları üzerinde yoğunlaştırmalıyız. Eksikliklerini hoşgörü içinde, anlayışla karşılayarak veli-öğretmen-okul iletişimini sağlıklı olarak geliştirmek ve düzenlemekte özlediğimiz güzel amaçlara, umutlu sonuca ulaşabiliriz.Yeter ki temel konudan uzaklaşmadan "ego"yu etkisiz hale
getirelim.

Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr