Kurban Yardim 2024 Kurban Yardim 2024

Kültür-Tarih Sayfası

Bir Ünlü - Lagari Hasan Çelebi Lagari Hasan Çelebi (17. yüzyıl), Ünlü gezgin Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi başta olmak üzere tarihi kaynaklara göre roketle di

Tarih 13 Şubat 2015
Kültür-Tarih Sayfası

Bir Ünlü - Lagari Hasan Çelebi

Lagari Hasan Çelebi (17. yüzyıl), Ünlü gezgin Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi başta olmak üzere tarihi kaynaklara göre roketle dikey uçuşu başarıyla gerçekleştirmiş ilk insan olduğu kabul edilen bilgin.
Füzeciliğin atası olan ünlü Türk bilim adamı Lagari Hasan Çelebi, 17. yy’ın başlarında barut dolu haznesi bulunan bir basit hava roketi ile ilk kez havalanmayı başarmıştır.

Uçuş 1633 yılında dönemin Osmanlı padişahı IV. Murat'ın kızının doğum günü kutlamalarında sergilenmiştir. Lagari Hasan Çelebi'nin yaklaşık 300 metre kadar havalandığı ve 20 saniye boyunca havada kaldığı ölçülmüştür. Kendisine bağlı bulunan kanatlar sayesinde boğaza oldukça yumuşak bir iniş yapmıştır.
İlk önceleri sultan tarafından da desteklenen Hasan Çelebi, daha sonra siyasî nedenlerden dolayı yargılanmış ve Kırım'a sürgüne gönderilmiştir.

İlginçtir ki modern anlamda ilk roket çalışmaları da geçen yıla kadar Kırım'ın içinde bulunduğu Ukrayna'da başlamıştır.

--- -- ---

Bir Kavram – Intellectual’s despotisme

Aydın despotizmi: Bir toplumu denetimlerinde tutmak ve kendi egemenliklerinin devamını garantilemek isteyen entelektüel sınıfın, her türlü alternatif düşünce ve muhalif oluşuma karşı takındıkları baskıcı, hoşgörüsüz ve acımasız tutum.

--- -- ---

Bir Ayet – Bir Hadis

Ayet: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Andolsun sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Kimdir sözü Allah'ınkinden daha doğru olan?
(NİSA, 87. Ayet)

Hadis: Nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.
(Tirmizî, Birr, 55)

--- -- ---

Bir Hatırlatma - Millî Birlik

Millî Birlik, milletin bütün olması, bu bütünlük içinde ayırıcı ve bölücü unsurlara asla yer verilmemesi demektir. Batı Trakya’da yaşayan Müslüman Türk Azınlık’ın en hassas olduğu noktalardan bir de budur. Azınlık’ın yaşaması, yücelmesi, gelişmesi, kalkınması söz konusu ettiğimiz bu millî birliğe bağlıdır. Millî birliği sağladığımız ölçüde Azınlık olarak varlığımız devam edecektir. Millî birliğin sağlanmasında milletin ortak inançlara, değerlere, kültüre sahip olması, ortak ahlâka sahip olması, ortak duyguya sahip olması; bunların sezgisi ve akıl gücüyle hareket edilmesi önemlidir. Batı Trakya’da karanlık güç odakları tarafından yürütülen Pomak, Türk, Çingene bölücülük propagandası bu birliği bozmaya yönelik bir gayrettir.

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın millî birliği, Azınlık olarak bırakıldığı Yunanistan’da hayatiyetini sürdürmesi açısından önemlidir. Çünkü Azınlık, uluslararası anlaşmalarla resmi statüye sahiptir. Azınlığın bu millî birliği, yaşadığı ülke ve vatanı olan Yunanistan’a halel getirmez. Azınlık, aynı zamanda yaşadığı ülkenin millî bütünlüğünün de farkındadır ve bu birlik için geçmişte savaşlara katılmış ve şehitler vermiştir. Azınlık kendi hayatiyetini sürdürmesi için Azınlık olarak millî kimlik ve birliğine sahipken, diğer yandan da vatandaşı olduğu ülkenin milli bütünlüğüne saygılı bir şekilde bilinçli Yunan vatandaşı kimliğine sahiptir ve bu kimlikle ülkesine bağlıdır.

--- -- ---

Bir Bilgi – Coğrafî Keşifler

Coğrafî Keşifler, 15. yüzyıl ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının bulunması amacıyla başlattıkları ve yeni okyanusların ve kıtaların bulunmasıyla gerçekleşmiş olan keşifleri ifade eder. Bilimsel bir merak ve yeni ufukların keşfedilmesi duygusu söz konusu olmakla birlikte temelde bu keşifler özellikle 15.yüzyıldan itibaren açık bir şekilde ekonomik nedenlerden kaynaklanmıştır. İlk keşif denemeleri, Atlantik Okyanusu ve Afrika kıyılarına doğru, 14. yüzyılın başlarında Fransız ve Cenevizli gemiciler tarafından yapılmıştır.

--- -- ---

Bir Atasözü – “Körler sağırlar birbirini ağırlar”

Aynı nitelikte insan bulmak çok zor olmasa gerek. Şu dünyada kötü insanların çokça yer ettiği mekânlar veya toplanma yerleri bulmakta çok kolaydır. Kötü nitelikteki kişi grupları için söylenmiş olan bu atasözü, nankörlük, riyakârlık, hırsızlık, yalan konuşma, ırz düşmanlığı, fesatlık gibi konularda insanların yüz karalığını yaşayan kişiler, bunları yapan ve yaşayan diğer kişilerle iyi anlaşırlar. Çünkü onların bekledikleri de, yaptıkları da bundan ibarettir. Birbirlerine kızmazlar, gücenmezler. Ruhları kör olanlar görmemiş gibi davranır, manevi kişilikleri sağır olanlar duymamış gibi davranır, birbirlerini idare ederler.

--- --- ---

TARİHTE BU AY

1 Şubat 1991: Atina’ya acı sürpriz. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Yıllık İnsan Hakları Raporu’nda Yunanistan’a eleştiri. Raporda Atina daha çok vatandaşlık konusunda ayrımcılık yapmakla ve vatandaşlıktan çıkarılanlara temyiz hakkı tanımamakla suçlandı.
 
2 Şubat 1877: Sancak Bosna’dan ayrıldı. Bosna eyalet yönetiminden ayrılan Sancak,  Kosova vilayetinin bir parçası oldu. 1878 Berlin Anlaşması hükümleri uyarınca Avusturya-Macaristan bölgenin önemli şehirlerini işgal etti. 5 Ekim 1908’de topraklarına kattı. Eylül 1912’de kesin olarak Osmanlı topraklarından ayrılan Sancak, günümüzde Sırbistan ve Karadağ arasında paylaşılmış bulunulmaktadır. 

3 Şubat 1830: Londra Protokolü imzalandı. İngiltere, Rusya ve Fransa imzaladıkları protokol ile Yunanistan’ın bağımsızlığını ilan ettiler. Osmanlı Devleti de bu devletlerin baskısıyla 1832'de Yunanistan’ın bağımsızlığını tanımak zorunda kaldı. 

3 Şubat 1934: ''Balkan Paktı'' imzalandı. Atina’da imzalanan anlaşmanın taraflarını Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya oluşturdu.  Revizyonist politikalar izleyen Bulgaristan, anlaşmanın dışında kaldı.

4 Şubat 1902: Osmanlının her tarafından parçalanma seslerinin geldiği bir dönemde Paris'te Birinci Jön Türk Kongresi yapıldı. Böylece Türk tarihine damgasını vuracak önemli bir sayfa açılmış oldu.

4 Şubat 1991: Yunanistan’da 24 Aralık 1990’da kabul edilen "Batı Trakya’da Müftülük Müessesesi ve İlahiyat Okulu Kurulmasına İlişkin Esasları Düzenleyen Kanun Hükmünde Kararname" yayımlanarak yürürlüğe girdi. Fakat Batı Trakya Türklerini Müslüman Yunanlılar haline getirmeyi amaçlayan bu yasa, yürürlükte olmasına karşın gösterilen tepkiler üzerine uygulamaya konulamadı.

5 Şubat 1987: Yunanistan’dan basın özgürlüğüne darbe. Azınlığın sorunlarının gündeme getirilmesini istemeyen Atina, basına azınlıklar konusunda sansür getirdi. Bir başka deyişle devletin azınlık politikasına aykırı yayınlar yasaklandı.

5 Şubat 1994: Bosna’da katliam. Saraybosna’da Sırp milisler tarafından pazaryerine atılan havan mermisinin patlaması sonucu 68 kişi öldü, 200’e yakın kişi de yaralandı.

07 Şubat 1919: Batı Trakya’da özgürlük mücadelesi. Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi’nin İstanbul delegeleri, Batı Trakya’nın bağımsızlık mücadelesi için harekete geçti. Bu konuda kendilerine önderlik etmesi amacıyla Mustafa Kemal Paşa’ya teklif götürdü. Paşa, öncelikli görevin Anadolu üzerinde var olan tehlikenin ortadan kaldırılması olduğunu belirtti.

07 Şubat 2005: İskeçe Türk Birliği kapatıldı. Yunanistan’da 1984 yılından bu yana devam eden İskeçe Türk Birliği’nin kapatma davası derneğin aleyhine sonuçlandı. Yunanistan Yargıtay Genel Kurulu da İskeçe Türk Birliği’nin adındaki Türk kelimesi nedeniyle kapatılması kararını onadı. Fakat daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürülen karar, 27 Mart 2008 tarihinde İskeçe Türk Birliği’nin lehine sonuçlandı.

12 Şubat 1821: Mora’da Yunan özgürlük mücadelesi. Patras’ta ayrılıkçı Yunanlar, Başpiskopos Germanos’un öncülüğünde isyan ettiler. Büyük güçlerin de desteklediği isyan, tedbirsizlik nedeniyle kısa sürede Mora’nın tamamına yayıldı. İsyancıların ilk hedefi bölgede yaşayan Türkler oldu. Saldırılardan çok azı sağ kurtulabildi. Bazı Yunan kaynaklarına göre bölgedeki 30 bin Türkten sadece 4-5 bini hayatta kalabildi.

Hazırlayan: MGAE

Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr