Yangroup logo Yangroup logo

Tarihte Bu Hafta: 1-7 Ekim

Batı Trakya, Balkanlar, Yunanistan, Türkiye ve dünya tarihinde meydana gelen önemli olayların derlendiği bu sayfa Millet editörleri tarafından hazırlanmaktadır.

Tarih 5 Ekim 2021
Tarihte Bu Hafta: 1-7 Ekim

1 Ekim 1827 - Rus ordusu Azerbaycan Türklerinin tarihi kenti olan Erivan'a girdi ve buradaki yüzyıllık Müslüman Türk yönetime son verdi. Daha sonra Ermenilere terk edilerek Ermenistan’ın başkenti yapıldı.

2 Ekim 1187 - Haçlılar Hz. Ömer zamanından beri Müslümanların elinde olan Kudüs’ü 1099 yılında ele geçirdiler. Bu durum İslam dünyasında büyük üzüntüye neden olmuştu. Sonunda Selahaddin Eyyubi Hıttin Savaşında haçlıları mağlup etti. Arkasından 2 Ekim 1187’de haçlılardan Kudüs’ü teslim alarak Müslümanların da kalbini teslim almış oldu. Haçlılar şehri geri almak istedilerse de başarılı olamadılar.

2 Ekim 1989 - ABD başkanı (baba) George Bush’un imzaladığı 26. Ulusal Güvenlik Talimatında şöyle denilmekteydi: "Basra körfezindeki petrole ulaşılması ve bölgedeki dost ülkelerin güvenliği, ABD’nin ulusal güvenliği açısından hayati öneme sahiptir.’’

3 Ekim 1922 - Türk, Yunan, İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinin katılımıyla açılan konferans Mudanya’da başladı. 11 Ekim 1922'de imzalanan ve tarihe Mudanya Konferansı olarak geçen anlaşma ile Türk- Yunan çatışması durdurulmuş ve Yunanistan’ın Anadolu’da gerçekleştirdiği işgal resmen son bulmuş oldu.

3 Ekim 1929 - Sırp-Hırvat-Sloven Krallığının ismi “Yugoslavya Krallığı” olarak değiştirildi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Tito yönetiminde sosyalist rejimle yönetilen Yugoslavya, 1991’de Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Bosna-Hersek’in bağımsızlıklarını ilan etmesiyle dağılma sürecine girdi.

4 Ekim 1898 - Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere dönemin büyük devletleri Girit’i işgal etti. Ada’da yaşanan karışıklıklardan Osmanlı Devleti’ni sorumlu tutan ülkelerin talebi adada reform yapılmasıdır. Yani Rumlara verilen hakların artırılmasıdır. Kısaca istenen, Girit’te adım adım Osmanlı egemenliğinin sona erdirilmesidir.

4 Ekim 1913 - Batı Trakya Müstakil Hükümeti ordu mevcudunu 30 bine çıkardı. Ordunun en seçkin birlikleri tehdidin en fazla algılandığı başta Kırcaali, Darıdere yani Zlatograd olmak üzere ülkenin kuzey sınırına yerleştirildi.

4 Ekim 1933 - Garbi Trakya Müslüman-Türk Muallimler Birliği İskeçe’de kuruldu. Bu dernek, Batı Trakya’da ilk kurulan muallimler derneği idi.

5 Ekim 1908 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Bosna-Hersek'i topraklarına kattığını ilan etti. Böylece Bosna-Hersek Osmanlı ülkesinin bir parçası olmaktan çıktı.

5 Ekim 1908 - Bulgaristan Prensliği, bağımsızlığını ilan etti. Böylece Bulgaristan, Osmanlı ülkesinin bir parçası olmaktan çıktı.

5 Ekim 1908 - Girit Meclisi, adanın Yunanistan'a bağlandığını ilan etti. Böylece Girit, Osmanlı ülkesinin bir parçası olmaktan çıkmış oldu.

5 Ekim 1948 - Ses-Işık adlı gazete Sofya’da yayınlanmaya başladı. Gazetenin amacı, Bulgaristan’da Türklerin hak ve hukukunu korumaktan çok, yeni rejime toplumsal taban oluşturmak ve destek sağlamaktır.

6 Ekim 1867 - Osmanlı Devleti, büyük güçlerin baskısıyla onların istekleri doğrultusunda egemenliğini kısıtlayan reformları açıkladı. Aslında bu, ada üzerinde Osmanlı Devleti’nin egemenliğini kısıtlayan, Rumların bağımsızlık mücadelesine destek veren gelişmeden başka bir şey değildir.

6 Ekim 1912 - Karadağ ile Sırbistan ittifak anlaşması imzaladı. Böylece Çarlık Rusyası’nın aracılığıyla gerçekleşen ittifakların son halkası da böylece tamamlanmış oldu. Ufukta Osmanlı Devleti ve Türkler için zor günler görünmektedir.

6 Ekim 1930 - I. Balkan Konferansı Atina'da toplandı. Balkanlarda dostluk ve barışı tesis etmek amacıyla toplanan konferanslar dizisi 9 Şubat 1934’te Bulgaristan ve Arnavutluk dışındaki ülkelerin katılımıyla Balkan Antantı’nın imzalanmasıyla noktalanmıştır.

7 Ekim 1990 - Bulgaristan’da Türklerin yani Müslümanların kültürel, sosyal, eğitim, sanat ve ekonomik alandaki hak ve özgürlüklerini korumak, geliştirmek amacıyla kültür ve eğitim örgütü ALEV kuruldu.

Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr