Tarihte Bu Hafta: 1-7 Şubat

1 Şubat 630: (Şevval, 8. H) Huneyn Gazvesi gerçekleşti. Kur'ân-ı Kerîm'de adına yer verilen iki gazveden (Hz. Muhammed'in İslam Ordusu'nun başında bizzat katıld

Tarih 2 Şubat 2021
Tarihte Bu Hafta: 1-7 Şubat

1 Şubat 630: (Şevval, 8. H) Huneyn Gazvesi gerçekleşti. Kur'ân-ı Kerîm'de adına yer verilen iki gazveden (Hz. Muhammed'in İslam Ordusu'nun başında bizzat katıldığı askerî harekât) biridir (diğeri Bedir). Adını meydana geldiği mahalden alır. Huneyn Savaşı, Hicretin sekizinci yılında, miladi 630 yılında İslam ordusu ile Taif bölgesinde bulunan zalim putperest düzeni geri getirmek isteyen Havazin ve Sakif kabileleri arasında gerçekleşmiş ve Müslümanların zaferiyle sonuçlanmıştır. Savaşın sonunda Arap yarımadası şirkten temizlendi. Bu sayede tevhidin hakim olması yolunda önemli bir adım atıldı.

1 Şubat 1991:
 ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Yıllık İnsan Hakları Raporu’nda Yunanistan eleştirildi. Raporda Atina daha çok vatandaşlık konusunda ayrımcılık yapmakla ve vatandaşlıktan çıkarılanlara temyiz hakkı tanımamakla suçlandı.

2 Şubat 1943 - II. Dünya Savaşı Stalingrat çarpışmasının ardından son Alman birlikleri de Ruslara teslim oldu.

3 Şubat 1451: 
Fâtih Sultan Mehmed tahta geçti. Sultan 2. Mehmet, İstanbul'u fethetmesinden sonra "Fatih" lakabıyla anıldı. İstanbul'un fethi, Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olmuştur. Bundan dolayı Fatih, "Çağ açan hükümdar" olarak da tanınır. 

3 Şubat 1830:
 Londra Protokolü imzalandı. İngiltere, Rusya ve Fransa imzaladıkları protokol ile Yunanistan’ın bağımsızlığını ilan ettiler. Osmanlı Devleti de bu devletlerin baskısıyla 1832'de Yunanistan’ın bağımsızlığını tanımak zorunda kaldı.

3 Şubat 1934: ''Balkan Paktı'' imzalandı. Atina’da imzalanan anlaşmanın taraflarını Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya oluşturdu. Revizyonist politikalar izleyen Bulgaristan, anlaşmanın dışında kaldı.

4 Şubat 1991: Yunanistan’da 24 Aralık 1990’da kabul edilen "Batı Trakya’da Müftülük Müessesesi ve İlahiyat Okulu Kurulmasına İlişkin Esasları Düzenleyen Kanun Hükmünde Kararname" yayımlanarak yürürlüğe girdi. Fakat Batı Trakya Türklerini Müslüman Yunanlılar haline getirmeyi amaçlayan bu yasa, yürürlükte olmasına karşın gösterilen tepkiler üzerine tam olarak uygulamaya konulamadıysa da yönetim bu amaca ulaşmak için sinsi oyunlarından vazgeçmedi.

5 Şubat 1987: Yunanistan’dan basın özgürlüğüne darbe yapıldı. Azınlığın sorunlarının gündeme getirilmesini istemeyen Atina, basına azınlıklar konusunda sansür getirdi. Bir başka deyişle devletin azınlık politikasına aykırı yayınlar yasaklandı.

5 Şubat 1994: Bosna’da katliam. Saraybosna’da Sırp milisler tarafından pazaryerine atılan havan mermisinin patlaması sonucu 68 kişi öldü, 200’e yakın kişi de yaralandı.

6 Şubat 1695:  II. Ahmed (25 Şubat 1643 – 6 Şubat 1695), 21. Osmanlı Padişahı ve 100. İslam Halifesidir. 21 Haziran 1691'de tahta çıktığı zaman 48 yaşındaydı. 51 yaşında Edirne’de vefat etti.

6 Şubat 1897:
 Girit’te ayrılıkçı Rumlar, isyan çıkararak adanın Yunanistan’la birleştiğini açıkladı. Büyük güçlerin karşı çıkması nedeniyle adaya asker gönderemeyen İstanbul, ayaklanmayı bastıramadı. Osmanlı Devleti’nin artık eli kolu bağlıdır ve adadaki egemenliği sadece sözdedir.

7 Şubat 1919: Batı Trakya’da özgürlük mücadelesi başladı. Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi’nin İstanbul delegeleri, Batı Trakya’nın bağımsızlık mücadelesi için harekete geçti. Bu konuda kendilerine önderlik etmesi amacıyla Mustafa Kemal Paşa’ya teklif götürdü. Paşa, öncelikli görevin Anadolu üzerinde var olan tehlikenin ortadan kaldırılması olduğunu belirtti.

7 Şubat 2005: Yunanistan’da 1984 yılından bu yana devam eden İskeçe Türk Birliği’nin kapatma davası derneğin aleyhine sonuçlandı. Yunanistan Yargıtay Genel Kurulu da İskeçe Türk Birliği’nin adındaki Türk kelimesi nedeniyle kapatılması kararını onadı. Fakat daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürülen karar, 27 Mart 2008 tarihinde İskeçe Türk Birliği’nin lehine sonuçlandı. Yunanistan'ın AİHM kararını uygulamaya reddetmesi üzerine İTB ikinci kez AİHM'ye başvurdu ve Yunanistan 2013 yılında tekrar mahkum edildi. Yunanistan bu kararı da tanımamakta ısrarlı olunca Avrupa Konseyi İzleme Komitesi tarafından uyarıldı. Türk Birliği'nin tanınma mücadelesi adli makamlar nezdinde sürüyor. Yunanistan bu konuda isteksiz davranıyor ve oyalama taktiği sürdürüyor. 

Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr