Απάντηση της Επιτροπής της ΕΕ σχετικά με την επιβολή εκπαίδευσης με βάρδιες στο Τουρκικό Μειονοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο της Ξάνθης

Απάντηση της Επιτροπής της ΕΕ στην κοινοβουλευτική ερώτηση σχετικά με την επιβολή εκπαίδευσης με βάρδιες στο Τουρκικό Μειονοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο της Ξάνθης

Απάντηση της Επιτροπής της ΕΕ σχετικά με την επιβολή εκπαίδευσης με βάρδιες στο Τουρκικό Μειονοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο της Ξάνθης

Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) απάντησε στη γραπτή κοινοβουλευτική ερώτηση με τίτλο «Εκπαίδευση με διπλή βάρδια στη Δυτική Θράκη» που υπέβαλαν οι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) François Alfonsi (Γαλλία, Πράσινοι/EFA), Loránt Vincze (Ρουμανία, ΕΛΚ), Herbert Dorfmann (Ιταλία, ΕΛΚ) και Yana Toom (Εσθονία, Ανανέωση) στις 14 Νοεμβρίου 2023.

Στην απάντηση που υποβλήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2024 από την Iliana Ivanova, Επίτροπο για την καινοτομία, την έρευνα, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία εξ ονόματος της Επιτροπής της ΕΕ, αναφέρεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, τα κράτη μέλη είναι πλήρως υπεύθυνα για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων, καθώς και για την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία τους.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κοινό νομικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ που να παρέχει ένα γενικό δικαίωμα στην εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα στα σχολεία των κρατών μελών, η επιλογή της γλώσσας διδασκαλίας σε μια συγκεκριμένη περιοχή είναι θέμα των κρατών μελών, δήλωσε η Ivanova,  προσθέτοντας ότι η Επιτροπή της ΕΕ δεν έχει καμία αρμοδιότητα όσον αφορά την αναγνώριση των μειονοτήτων ή τη χρήση μειονοτικών γλωσσών, καθώς αυτά αποτελούν αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους και, ως εκ τούτου, είναι ευθύνη των κρατών μελών να διασφαλίζουν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των μειονοτήτων γίνονται σεβαστά σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες και την εσωτερική νομοθεσία.

Η Ivanova επεσήμανε ότι η Επιτροπή της ΕΕ ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ στους τομείς της προσχολικής εκπαίδευσης, να μειώσουν την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και να επενδύσουν στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη δια βίου μάθηση και ότι τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, σημειώνοντας ότι στο πλαίσιο του περιφερειακού προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-2027» 29,75 εκατ. € θα επενδυθούν στη δημιουργία και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών.

Στην κοινοβουλευτική ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικής Θράκης (ABTTF) με την κοινή υπογραφή τεσσάρων ευρωβουλευτών, τονίζεται ότι το Τουρκικό Μειονοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ξάνθης παρέχει εκπαίδευσε με βάρδιες εδώ και πολλά χρόνια λόγω έλλειψης επαρκών αιθουσών διδασκαλίας. Ωστόσο τονίζεται η αντίθεση των μαθητών καθώς και των γονέων προς εκπαίδευση με βάρδιες με αποτέλεσμα να έχουν διαμαρτυρηθεί μεταξύ 18 και 28 Σεπτεμβρίου 2023 απαιτώντας τον τερματισμό της εκπαίδευσης με βάρδιες και ένα νέο σχολικό κτίριο, οι οποίες έμειναν αναπάντητες από τις αρχές.

Στην κοινοβουλευτική τους ερώτηση, οι Alfonsi, Vincze, Dorfmann και Toom είχαν ρωτήσει πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ που ανήκουν σε μια εθνική μειονότητα, να διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση σε αυτό το τμήμα της Ελλάδας και να διατηρήσει τη γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία.

Οι τέσσερις ευρωβουλευτές ρώτησαν επίσης ποια μέτρα θα μπορούσε να λάβει η Επιτροπή της ΕΕ για την προστασία των μελών της αυτόχθονης Τουρκικής κοινότητας, των οποίων τα δικαιώματα που εγγυώνται οι διεθνείς συνθήκες δεν γίνονται σεβαστά και των οποίων η ύπαρξη και η ταυτότητα απειλούνται.

Benzer Haberler
Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr