Yangroup logo Yangroup logo
Hisarturizm Hisarturizm

ABTTF azınlığın görüşüne başvurulmadan hazırlanan eğitim yasasının iptalini istedi

BM İnsan Hakları Konseyi 28. Oturumu’na sunduğu yazılı bildiride ABTTF azınlığın görüşüne başvurulmadan hazırlanan yasanın iptalini istedi. Avrupa Batı Trakya T

Batı Trakya 2 Mart 2015
ABTTF azınlığın görüşüne başvurulmadan hazırlanan eğitim yasasının iptalini istedi

BM İnsan Hakları Konseyi 28. Oturumu’na sunduğu yazılı bildiride ABTTF azınlığın görüşüne başvurulmadan hazırlanan yasanın iptalini istedi.
 
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF), 2-27 Mart 2015 tarihlerinde Cenevre’deki BM Evi’nde düzenlenen İnsan Hakları Konseyi 28. Oturumu’na Batı Trakya Türk Azınlığı’nın eğitim alanındaki özerk yapısına darbe olarak nitelendirilen yasa ile ilgili yazılı bir bildiri sundu. ABTTF, Batı Trakya Türk Azınlığı’na danışılmadan hazırlanan bu yasanın iptal edilmesini talep ederek Yunan Hükümeti’nde azınlık ile resmi bir diyalog mekanizması oluşturmasını istedi.
 
Lozan Barış Antlaşması ile Batı Trakya Türk Azınlığı’nın eğitim alanında özerk olduğunun altını çizen ABTTF bir dizi yönetmelik ve uygulamalar neticesinde bu özerk yapının tahrip edildiğini kaydetti. 2012 yılında Batı Trakya’ya düzenlenen keşif ziyaretinde yer alan Uluslararası Sınır Tanımayan İnsan Hakları (Human Rights Without Frontiers Int’l) Direktörü Will Fautre’nin Yunan Hükümeti’nin Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı aracılığı ile azınlık okullarının her düzeyinde geniş kapsamlı kontrole sahip olduğunu ifade ettiğini hatırlatan ABTTF, Kasım 2014 sonunda parlamentodan geçen yeni yasanın eğitimdeki özerk yapıya yeni bir müdahale olduğunu kaydetti. 
 
Yeni yasa ile Azınlık İlköğretim ve Ortaöğretim Koordinatörlüğü’nün ilga edilerek yerine Azınlık Eğitimi Bürosu’nun kurulduğunu aktaran ABTTF, Azınlık Eğitimi Bürosu’nun Doğu Makedonya- Trakya Eyalet Eğitim Müdürlüğü’ne dahil edildiğini kaydetti. Yasa ile getirilen diğer idari değişiklikleri aktaran ABTTF, idari değişikliklerin mevcut sorunları ortadan kaldırmak yerine devletin azınlık okul sistemindeki kontrolü ve yetkisini artırdığını belirtti.
 
4310/2014 sayı ve tarihli yeni yasa ile Dedeağaç’ta Trakya Dimokritios Üniversitesi’ne bağlı Azınlık Programı Öğretmen Okulu’nun kurulacağını belirten ABTTF, bu programda öğrenim görme hakkının yalnızca Yunanistan’daki ilköğretim pedagoji bölümlerinden mezun olmuş azınlık üyelerine verilmesinin doğru olmadığını kaydetti. Avrupa ve diğer ülkelerdeki ilgili bölümlerden mezun olan ve diploma denkliği alan azınlık mensuplarının da bu programda öğrenim görmesine izin verilmesi gerektiğini kaydeden ABTTF, yükseklisans niteliğindeki bu program ile verilecek bir yıllık eğitimin azınlık okullarında yüksek kalitede Türkçe müfredat eğitimi için yeterli olmayacağını belirtti. ABTTF, azınlık okullarında Türkçe müfredatta görev yapacak olanlar için Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün açılmasını tavsiye etti.
 
ABTTF, yasa metninde “Yunanca programı” ifadesi kullanılırken Türkçe müfredat için “Azınlık programı” kullanılmasına dikkat çekerek bu durumun Batı Trakya Türk Azınlığı’na kendisini “Türk” olarak tanımlama ve içinde “Türk” kelimesi geçen dernek kurma izni verilmemesinden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca ABTTF, yasadaki azınlık ilkokullarındaki Yunanca müfredatta bundan böyle azınlık mensuplarının görev yapmaması hükmünün anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundu.

İlköğretim ve ortaöğretimdeki azınlık okullarında görev yapmak üzere iki okul danışmanı kadrosu oluşturulduğunu kaydeden ABTTF, ayrıca Müslüman medreseleri ile 4115/2013 sayı ve tarihli yasa ile devlet okullarında din dersi veren eğitimciler için bir okul danışmanı kadrosu oluşturulduğunu belirtti. ABTTF, Adı geçen 4115/2013 sayı ve tarihli yasanın Batı Trakya Türk Azınlığı’nın görüşü alınmadan hazırlandığını hatırlatarak adı geçen yasanın azınlığın din alanındaki özerk yapısına zarar verdiğini, yasayla devletin din aracılığıyla azınlık üzerindeki kontrolünü artırmanın amaçlandığını kaydetti.
 
4310/2014 sayı ve tarihli yasanın azınlık okul sistemindeki bir dizi soruna çözüm bulmak amacıyla getirildiğini iddia eden Yunan Hükümetine karşılık ABTTF, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın pekçok kez dile getirdiği iki dilli azınlık anaokulları sorununa bu yasada yer verilmemesini eleştirdi. İki dilli azınlık sorunları konusunu aktaran ABTTF, BM Eski Bağımsız Azınlıklar Uzmanı Gay McDougall’ın 2008 yılındaki Yunanistan ziyaretinin ardından iki dili anaokulların Türkçe ve Yunancanın öğrenilmesi açısından daha iyi olacağını kaydettiğini belirtti.
 
ABTTF, Yunan Hükümeti’nden Lozan Antlaşması’na uyarak azınlığın eğitim alanındaki özerk yapısının güçlendirilmesine yönelik önlemler almasını istedi, Yunan Hükümeti’ni Yunanistan’ın Lozan ve taraf olduğu diğer antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

Hisarturizm
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr