B-Healthy B-Healthy

BTTÖB: Cuma namazı yasağı bir hak gaspıdır

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği, yaptığı açıklamayla Azınlık öğrencilerin Cuma namazına gitmesini engelleyen genelgenin bir hak gaspı olduğunu belirtti.

Batı Trakya 23 Eylül 2021
BTTÖB: Cuma namazı yasağı bir hak gaspıdır

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) yaptığı yazılı açıklamayla Doğu Makedonya Trakya Eğitim Müdürü Kostantinos Bandikos’un Rodop bölgesinde faaliyet gösteren Azınlık İlkokullarında eğitim gören öğrencilerin Cuma namazını camilerde giderek kılmaları imkanını ellerinden alan genelgenin bir hak gaspı olduğunu belirtti.

BTTÖB tarafından konu hakkında yapılan açıklama şu şekildedir:

AÇIKLAMA

Azınlık eğitimi ve okulları ile ilgili yöneticilerin aldığı kararlar ne yazık ki, zamana, kişiye ve siyasi konjonktüre göre değişkenlik gösteriyor. Artık bunu anlamlandırmakta güçlük çekiyoruz. Azınlık eğitimi üzerinde azınlığın görüşü alınmadan tek taraflı çıkartılan yasa ve genelgelerde azınlık eğitiminin özerk yapısı alınacak karara göre istenirse hatırlanıyor, istenmediği takdirde dikkate bile alınmıyor. Bu riyakâr tutum ve anlayışa ivedilikle bir son verilmeli.

Yakın bir tarihte çıkartılan yasaya göre devlet okullarına getirilen bazı imkânlar azınlık okullarından esirgendi. Düzenlemeye göre azınlık okullarının başka kurumlar ve dernekler ile işbirliği yapması yasaklanmakta, azınlık okullarının bağışlar veya hibe yoluyla gelir elde etmeleri engellenmekte, kapatılmış olan azınlık okullarının binalarına belediye meclis üyeleri kararıyla kullanım yasağı getirilmesinin önü açılmakta ki böylece bu binalarda azınlık eğitimi kapsamında herhangi bir faaliyet yapılması engellenmektedir.

Bu düzenlemeler ile anayasanın kanun önünde eşitlik ilkesi açıkça ihlal edildiği gibi söz konusu düzenlemeler ile okullarımızın sosyal gelişimine büyük darbe indirilmektedir. Böyle durumlarda Lozan’a göre okullarımızın özel ve özerk yapısı akıllara gelmekte. Ancak kapatılma söz konusu olduğunda veya gerekli çocuk bulunduğunda eğitimi geçici olarak askıya alınmış okulu tekrar faaliyete geçirmek gerektiğinde, Lozan’daki eğitim haklarını kimse dikkate almamakta. Artık aklımızla dalga geçilmesini içimize sindiremediğimizi herkes bilsin.

Egemen kültür içerisinde kendi kültürünü yaşatmaya ve genç nesillere taşımaya çalışan azınlıklar için okullarının özerk yapısı kıymetlidir. Okullarımızı kurmakta, yönetmekte ve denetlemekte özgür olmamız gerekirken, bugün gelinen noktada mevcut okullarımızı yaşatmak için çırpınıyoruz. Bu özerk eğitim içerisinde kültürümüzü yaşatmak adına çocuklarımıza öğreteceğimiz dil ve din bilgileri hayati öneme haizdir.

Bu sebeple Doğu Makedonya Trakya Eğitim Müdürlüğü’nün, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlık okullarında, azınlık çocuklarının hakkı olan Cuma günleri Cuma namazına gitme konusunda almış olduğu karar bizler tarafından kabul edilemez.

Rodop ve Evros illerindeki azınlık ilkokullarında yıllardır herhangi bir sorun yaşanmadan uygulanan sistemin durduk yerde değiştirilmek istenmesini anlamlandırmak geçekten güç. Cuma namazına gitmeyi adeta izne tabi tutmak, öğrenciler arasında ders bakımından eşitsizlik yaratan bir uygulamayı, iyi bir uygulama olarak sunmak, iyi niyetten uzak bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz.

Bölge Eğitim Müdürlüğünce Rodop İlindeki Azınlık Okullarına gönderilen genelge hakikaten Din ve Vicdan Özgürlüğünü kısıtlayan, haksız okul kapatmalarından sonra azınlığın eğitim statüsüne vurulmuş başka bir darbe ve hak gaspıdır.

Toplumumuzun huzuru için bu yanlışlıktan ivedilikle dönülmesi ve Rodop ve Evros illerindeki azınlık ilkokullarında yıllardır herhangi bir sorun yaşanmadan uygulanan sistemin, tüm azınlık ilkokullarında uygulanması elzemdir.

Saygıyla kamuoyuna duyururuz…

BTTÖB YÖNETİM KURULU

Millet gazetesi logo
© 2022 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr