Kurban
Kurban
CNB
CNB
Arda tours
Arda tours

Danışma Kurulu'ndan, din ve vicdan özgürlüğümüzü ayaklar altına alan kararnameye tepki

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu yayınladığı açıklama ile müftülük kurumlarımızın özerkliğini ortadan kaldıran, din ve vicdan özgürlüğümüzü ayaklar altı

Batı Trakya 22 Haziran 2019
Danışma Kurulu'ndan, din ve vicdan özgürlüğümüzü ayaklar altına alan kararnameye tepki

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu yayınladığı açıklama ile müftülük kurumlarımızın özerkliğini ortadan kaldıran, din ve vicdan özgürlüğümüzü ayaklar altına alan cumhurbaşkanlığı kararnamesine tepki gösterdi.

Geçtiğimiz yıl açıklanan ve yapılan bazı küçük değişikliklerle azınlığın tepkisini hiçe sayarak 11 Haziran 2019 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren cumhurbaşkanlığı kararnamesi  Gümülcine, İskeçe ve Dimetoka müftülüklerinin yeniden yapılandırılmasını öngörüyor.

Müftülükleri tamamen Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir birim haline getiren ve azınlığın büyük tepkisini çeken söz konusu kararname 2018 yılında ilk açıklandığında, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu ve azınlık milletvekilleriyle, azınlık dernekleri tepki göstermiş ve kararnamenin değiştirilmesi talebi dile getirilmişti.

Müftülükleri ele alan ve yeniden yapılandıran cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, müftülüklerin resmi belgelerde kullanacağı mühürde olması öngörülen haç işaretinin çıkartılmasının yanı sıra müftülüklerde görüşülecek davalarda sadece Yunanca dilinin kullanılma zorunluluğu (tarafların talep etmesi halinde kendi dillerini de konuşabileceği öngörülüyor) ve Eğitim Bakanlığı tarafından müftülüklere atanacak memurların Yunanistan’daki yüksek öğretim kurumlarından mezun olma mecburiyeti kaldırılıyor.

Azınlığın tepki gösterdiği ve müftülükleri bakanlığa bağlı bir birim haline getiren kararnamede yapılan değişikliklerin sadece üç maddeyle sınırlandırılması ve azınlığın beklentilerine cevap verecek somut konulara girmemesi azınlıkta yeni bir hayal kırıklığı yarattı. Azınlık kamuoyu bu durumu din ve vicdan özgürlüğüne vurulan büyük darbe olarak niteledi.

“Müftünün Yargı Yetkileriyle İlgili Usul Kuralları, Müftülüklere Bağlı Müftünün Yargı Yetkileri Konuları Daire Başkanlığı’nın Oluşturulması ve Faaliyetleri” başlığını taşıyan cumhurbaşkanlığı kararnamesi, müftülükleri tamamen Eğitim Bakanlığı’na bağlamakla birlikte, müftülüklerde görev alacak kadronun bakanlık tarafından atanmasını da öngörüyor. Kararname ayrıca müftülerin yetkilerini de son derece sınırlandırıyor.

MÜFTÜLÜKLERİN İÇİNİ BOŞALTAN KARARNAMEYE DANIŞMA KURULUNDAN TEPKİ

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu 19 Haziran Çarşamba günü yaptığı toplantıda müftülüklerle ilgili yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesini ele alarak değerlendirmiş ve yayınladığı açıklama ile azınlığı hiçe sayarak atılmış bu adıma tepki gösterdi.

BTTADK tarafından yayınlanan açıklama şöyle:

19 Haziran Çarşamba günü  gerçekleşen Danışma Kurulu toplantısında, Müftülük hususunda hazırlanan ve 11 Haziran’da Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ele alınmıştır.

Müftülüğün yargısal yetkilerini ortadan kaldıran, organizasyon şemasını ve kadrolarını adeta baştan yapılandıran söz konusu kararnamenin Ağustos 2018’de kamuoyuyla paylaşılan taslak metninin kabul edilemez olduğu Kurulumuzca yapılan açıklamada esasen dile getirilmişti.

Bahse konu taslağın, bu kez metnin esasını değiştirmeyen bazı tali değişikliklerle yayınlanması, Azınlığın görüşlerinin mevcut Hükümet tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmadığını tescil etmektedir. Bu bağlamda üst düzey yetkililerin olabildiğince geniş çapta onay alabilmek için ellerinden geleni yaptıklarına dair bir radyo programında sarf edilen sözler de maalesef gerçeği yansıtmamaktadır. Bunun somut bir diğer göstergesi de, 2 Eylül 2018 tarihli açıklamamızda yetkili mercilerden milletvekilleri aracılığı ile randevu talep ettiğimiz belirtilmiş olmasına rağmen, bu talebimizin karşılanmamasıdır.

Azınlığın beklenti ve taleplerine cevap vermekten uzak bu yasal düzenlemenin içi boşaltılmış, kontrolü tamamıyla Din İşleri ve Eğitim Bakanlığına bağlı bir Müftülük kurumu yaratılması amacıyla yapıldığı ve iyi niyetli olarak tabir edilemeyecek nafile bir çabanın ürünü olduğu aşikârdır.

Azınlığın güzide bir kurumu olan Müftülüklerimizi 'modernleştirme kisvesi' altında hedef alan bu adımlara toplumumuzun destek vereceğini zannedenler büyük bir yanılgı içerisinde olduklarını bilmelidirler. Bilakis, bu haksız ve antidemokratik yaklaşımlar Azınlığımızın kendi kurumlarını daha da sahiplenmesini sağlamakta ve mücadelemizin haklılığını yeniden ortaya koymaktadır.

Bu yasal düzenleme girişiminin Lozan Antlaşması’nın yanı sıra din özgürlüğüne ilişkin modern uluslar arası hukuk düzenlemelerine de aykırı olduğunu, keza ülkemizin üyesi bulunduğu AB’nin din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin normlarını da ihlal ettiğini düşünüyoruz.

Kurulumuz bu çerçevede, Azınlığımızın ikili ve uluslar arası belgelerle garanti edilmiş müktesep haklarının ve hukukunun korunabilmesi için gerekli tüm girişimlerin yapılması gerektiği düşüncesindedir. Zira, empoze edilmeye çalışılan bu son kararnameyle müftülüklerin tamamen Azınlığımızın elinden alınması adeta sıradan bir devlet kurumu haline getirilmesi teşebbüsüne karşı tek ses tek vücut olmak ve birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz.

Sonuç olarak, Azınlığın tüm ısrarlarına rağmen yürürlüğe konan bahse konu Kararnameyi kabul etmediğimizi ilan ediyor, bu çerçevede Müftülük kurumuna ilişkin düzenlemelerin Azınlığımız için ve Azınlıkla birlikte karşılıklı diyalog ve istişare içinde ele alınması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz…

Kamuoyuna duyurulur
BTTADK
Saygılarımızla

Kurban
CNB
Arda tours
Benzer Haberler
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr