B-Healthy
B-Healthy

DEB Partisi Azınlık Eğitimi ile ilgili yapılan kanun değişikliğini değerlendirdi

DEB Partisi tarafından konu ile ilgili olarak yapılan basın açıklaması şu şekildedir: “Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi olarak, Batı Trakya’daki Azınlık Eğit

Batı Trakya 15 Kasım 2014
DEB Partisi Azınlık Eğitimi ile ilgili yapılan kanun değişikliğini değerlendirdi

DEB Partisi tarafından konu ile ilgili olarak yapılan basın açıklaması şu şekildedir:

“Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi olarak, Batı Trakya’daki Azınlık Eğitimi’nde önemli değişiklikler getiren kanun değişikliğiyle ilgili olarak çekincelerimizi dile getirmek isteriz.

Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve meclise sunulan kanun değişikliğinde, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın eğitim alanındaki bazı taleplerine cevap niteliği sayılabilecek düzenlemeler olmasıyla birlikte, azınlık toplumuyla yeterli ölçüde görüşülmeden ve somut diyalog yapılmadan hazırlanan kanun değişikliğinin getireceği değişikliklere temkinli bir şekilde yaklaşmaktayız.

DEB Partisi olarak sözkonusu kanun değişikliği konusundaki çekincelerimizi şu şekilde özetlemek isteriz:

Uluslararası anlaşmalarla azınlığa bir hak olarak tanınan Azınlık Eğitimi’nin özerk yapısı ve bu özelliği korunmalıdır. Kanun değişikliğinde azınlık eğitimiyle ilgili idari birimlerin kaldırılarak, devlet eğitimi birimlerine bağlanması konusunda çekincemizi kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Azınlık okulları Türkçe ve Yunanca müfredata sahip okullardır. Bu okullarda Türkçe öğretmeni olarak görev yapacak eğitimciler için ayrı bir eğitim kurumunun öngörülmesi olumlu karşılanmaktadır. Ancak, bu bölümün 4 yıllık bir fakülte yerine, 4 yıllık üniversite eğitiminden sonra lisansüstü eğitim verecek bir kurum olarak öngörülmesi yeniden gözden geçirilmelidir. Böyle bir uygulama Türkçe öğretmeni olarak görev yapacak öğretmen adaylarına hem uzun yıllar eğitim mecburiyeti, hem de ağır bir ekonomik külfet getirecektir. Azınlık okullarında Türkçe öğretmeni olarak eğitim verecek eğitimciler için dört yıllık bir üniversite bölümünün hayata geçirilmesi azınlığın talebi ve beklentisidir. Azınlık okullarında görev yapacak öğretmen adaylarının üniversite eğitimi sırasında Türkçe eğitim almaları gerekmektedir.

Azınlık eğitimiyle ilgili kanun değişikliğinde, azınlık okullarındaki eğitim programı dile getirilirken “Türkçe Müfredat” (Turkoglosso Programma) yerine “Azınlık Müfredatı” (Mionotiko Programma) kelimesinin kullanılmasının nedeni anlaşılamamıştır. Eğitim Bakanlığı’nın “Türkçe Müfredat” kelimesini kullanmaktan çekinmemesini bekliyoruz.

Kanun değişikliğinde öngörülen “Eğitim Danışmanı” ile azınlık okullarındaki eğitim kadrolarının görevlendirilmesiyle ilgili düzenlemenin genel hatlarıyla olumlu olduğu ve azınlığın beklentilerine yanıt verdiği söylenebilir.

Azınlık Eğitimi’yle ilgili yasal düzenlemeler yapılırken uluslararası ve ikili anlaşmaların dikkate alınmasını ve bu konuya hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini vurgulamak isteriz.

Sözkonusu kanun değişikliğinin azınlıkla yeterince görüşülmediğini, somut ve ayrıntılı bir diyalog yapılmadığını ve bu anlamda eksiklerin olduğunu belirtmek isteriz. Bu bağlamda kanun değişikliğinin azınlık kurumlarıyla yapılacak somut diyalog sonrasında yeniden şekillendirilmesinin ve azınlığın haklı ve demokratik beklentilerine yanıt verebilecek hale getirilmesinin şart olduğuna inanıyoruz.”

Millet gazetesi logo
© 2022 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr