Yangroup logo Yangroup logo

DEB Partisi'nden İslam karşıtı afişe kınama

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Dimetoka’da bulunan tarihi Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin karşısına İslam karşıtı afiş asılmasını kınadı.

Batı Trakya 1 Şubat 2022
DEB Partisi'nden İslam karşıtı afişe kınama

DEB Partisi'nden yapılan açıklamada, İslam karşıtı afişin asılmasının üzücü ve bölgede bulunan faşist görüşlerin bir göstergesi olduğu vurgulandı.

DEB Partisi’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Dimetoka kasabasında bulunan tarihi Çelebi Sultan Mehmed Camii karşısına Evros-Meriç’in İslamlaştırılması hemen durdurulsun’ yazılı İslamofobik bir yazının asılmış olması üzücü ve bölgemizde bulunan faşist görüşlerin bir göstergesidir.

Bu çirkin saldırıyı planlayan kimliği belirsiz kişiler bilinçli veya bilinçsiz şekilde, ülkemizde ırkı haksız yere inkar edilen Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın dinini de yok sayarak Azınlığımızı kendi bakış açılarına göre şekillendirme çabasındadırlar.

Bölgede insan, dil, din, ırk ayırmadan huzur içerisinde yaşamını sürdüren Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın bu konuda örnek alınması ve hakettiği muameleyi görmesi zaruridir. Bu ve bu tip faşist düşünceleri ve saldırıları şiddetle kınıyor ve bir an önce son bulmasını arzu ediyoruz.”

DİMETOKA ÇELEBİ SULTAN MEHMED CAMİİ- BEYAZID CAMİİ

Osmanlı’nın Avrupa topraklarındaki ilk ve en eski camilerindendir. Çelebi Sultan Mehmed ya da Beyazıd Camii öyle bir cami ki gerek tarihi ve gerekse de mimari yapısı açısından eşi benzeri yoktur! Cami Amerika’nın keşfinden 80 yıl önce ve İstanbul’un fethinden 33 yıl önce 1420 yılında İvaz Paşa’ya yaptırıldı ve ibadete açıldı.

Osmanlı’da “Mimar” kelimesi ilk defa bu caminin yapımını üstlenen İvaz Paşa için kullanıldı.

1957 tarihli Cumhuriyet gazetesi yayınladığı bir haberde Dimetoka Kaymakamının caminin anahtarlarını zorla alarak Yunanistan Ziraat Bankası’na buğday ambarı olarak kiraya verildiğini yazmıştır.

Yüksek Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi camiyi ziyaret etmiş, buğday ambarı olarak kullanıldığını belirtmiş ve mimari değerini şöyle yazmıştır:

“Mimari tarihimizdeki mevkii müstesnadır. Çünkü bu cihetten, yüksek duvarlarla mahdut murabbaî büyük bir sathı yalnız dört ayağa müstenid merkezi kubbeyle örtmek imkanlarını aramada ilk merhaleyi teşkil etmekte, diğer taraftan nisbetleri, pencere ve kapıların cephelere yerleştirme tarzı yeni bir uslûbun safahatını meydana koymaktadır. İnşâ tarihi olan 823 H. (1420 M.) de atılan bu adımların izi üzerinde zihin yorularak, ma’şerî vicdanın derinliklerine sindirilerek bir müddet tefekkür ve mütalâa edilmiş, bir taraftan alışılan şekle uygun, tûlânî mihver üstünde çift kubbeli Bursa ve Edirne Muradiye’leri 828 H. (1425 M.) ve 838 H. (1434 M.) de yapılmış ve ancak yirmi sene sonra bu cami’in tesiri Ü. Şerefeli’de geniş mikyasta görülmüş ve bu inşa tarzı kırk sene sonra Fatih Cami’inin yirmi altı metrelik büyük kubbesine müncer olmuştur.”

Müderris Abdurrahman Hibrî Efendi, Edirne Defterdarı Bâdî efendi, Evliya Çelebi v.d. tarihçi, gezgin ve yazarlar da Çelebi Sultan Mehmed Camii’nden bahsetmiştir.

Dimetoka’daki Çelebi Sultan Mehmed Camii en son 22.03.2017 gecesi saat 0:30 sıralarında yanmış ve tarihi özelliğini tamamen kaybetmiştir.

Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr