Dikta bunu da yaptı: Medreselerdeki encümen heyetlerine gayrimüslimler atadı

Yunanistan, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığına yönelik diktatörvari uygulamalarında sınır tanımıyor. Hükümet iyice raydan çıktı.

Batı Trakya 23 Şubat 2021
Dikta bunu da yaptı: Medreselerdeki encümen heyetlerine gayrimüslimler atadı

Yunan cuntası Uluslararası Hukuku, Batı Trakya Türk Azınlığın iradesini ve inancını çiğneyerek atadığı Gümülcine ve İskeçe “naip müftüleri”ni, şimdi de medreselere encümen heyeti başkanı olarak atadı. Bununla yetinmeyen dikta, Müslümanları daha da incitmek için encümen heyetlerinin genel sekreterliğine gayrımüslimleri atadı. 

Diktanın kararına göre Gümülcine Hayriye Medresesi Encümen Heyeti başkanlığına Gümülcine tayinli müftü naibi Cihat Halil, İskeçe Medresesi’ne ise İskeçe tayinli müftü naibi Bilal Kara Halil getirildi. Normalde Azınlık mensubu olması gereken encümen heyetlerindeki genel sekreterlik görevlerine de Hristiyan vatandaşlar atandı. Hükümetin Azınlığın statüsünü tamamen ortadan kaldırma konusunda gözünün kararmış olup hepten raydan çıktığı şeklindeki kamuoyu değerlendirmeleri tam da bu noktada başlıyor. Çünkü konunun uzmanlarına göre bu husus hem Lozan'a hem temel insan haklarına hem de İslam'a aykırılık arz eden önemli bir husustur. Zira her din ve ona bağlı kurumları o dinin mensupları tarafından kurulur ve yönetilir.  Lozan Antlaşması'ndaki ilgili maddeler de bu noktadan hareketle azınlıklara kendi kurumlarını kurma ve yönetme ve her türlü tasarrufta bulunma hakkı tanımıştır.

KİLİSE OKULUNA BENZER TAYİNLER YAPILSA TEPKİLER NE OLUR?

Uzmanlar bu noktanın anlaşılması için bir ortodoks kilise okulunun encümen heyetine veya yönetimine bir Müslüman kişinin tayininin gerçekleşmesi durumunda Kilise'nin ve inanalarının tepkisinin nasıl olacağını soruyor.  Onlara göre  tabii ki her zaman olduğu gibi Kilise isyan eder, ülke karışır ve o iktidar bunun bedelini öder. Kilise öncelikle kendi alanına hıristiyan hükümet de olsa dış mudahale kabul etmez. Bununla beraber bir Müslümanın kendi alanında nefes almasına dahi müsade etmez.

PATİRKHANE, TÜRKİYE'NİN MÜDAHALESİNE NEDEN KARŞI ÇIKIYOR? 

Aynı durum İstanbul'daki Patrikhane için de söz konusudur. Patrikhane kendi bünyesinde ve hiyerarşik yapısında bir Müslümanın yer almasına asla müsade etmez. Türkiye böyle bir tasarrufta bulunsa, Yunanistan, Avrupa ve ABD en üst perdeden olaya tepki gösterirdi. Patrikhane müdahale edilmediği halde, edildiğini ileri sürerek ABD ve Yunanistan Türkiye'yi topa tutmaktadırlar. Ruhban Okulunun açılmasını talep eden Patrikhane'ye Türkiye olumlu cevap vermiş, ama Patrikhane bunu kabul etmemiştir. Nedeni ise okulun Türk yasalarının ön gördüğü şekilde YÖK'e bağlı bir Yüksek Okul statüsünde olmasını etmemesidir. Patrikhane, Hristiyanlığa göre Ruhban Okulunun tamamen kendisine bağlı olması gerektiğini, aksi halde bunun kendi inanç ve gelenekleri açısından sakıncalı olacağını iddia ediyor. Patrikhane bu konuyu uluslararası alana taşıyarak Türkiye'ye baskı yapılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

DEVLET AZINLIĞI DİZE GETİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIR 

Kamuoyunda, kükümetin bu hukuk tanımayan son uygulamaları, devletin artık bundan sonra Azınlığı dize getirmek için hiçbir sınır tanımayacağının en son göstergesi olarak okundu.  

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığını tamamen kontrol altında tutmak için alındığı anlaşılan Medreslerdeki bu cuntavari kararlar, "İslan din değildir, Müslümanlar da savaşın insanlarıdır" diyerek aşağılayan Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un izinden gittiği anlaşılan Eğitim Bakanı Niki Kerameos tarafından açıklandı. 

8 Şubat 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan karara göre, Batı Trakya’daki iki medreseye atanan encümen heyetlerinde yer alan vatandaşların isimleri şöyle:

GÜMÜLCİNE MEDRESESİ ENCÜMEN HEYETİ

Başkan: Cihat Halil, Gümülcine Müftü Naibi.
Başkan Vekili: Memet Mustafa Yakup, din görevlisi.

DAİMİ ÜYELER:

1- Aptula Amet Ali 
2- Hasan Ali 
3- Sümeyya İmam 
4- Yakup Memet 

YEDEK ÜYELER:

1 -  Eray Kara Hasan
2 -  Fatme Halil İbram
3 -  Hüseyin Apturahman
4 -  İbram Hatip İsmail

Genel Sekreter: Hariklia Peropulou.

Yedek üye: Fani Kitsikudi

İSKEÇE MEDRESESİ ENCÜMEN HEYETİ

Başkan: Bilal Kara – İskeçe Müftü Naibi.
Başkan Vekili: Hacıoğlu Cihat

DAİMİ ÜYELER:

1- Kehagia Ergul
2- Çavuş Sali
3- Mecit Hasa Legusa
4- İmam Sümeyra

YEDEK ÜYELER:

1- Mehmet Ali İrfan
2- Darmon Adem
3- Korak Ridvan
4- Deli Amet Afuz Muharem

Genel Sekreter: Avgerinos Dimitriadis.

Yedek üye: Sultana Kapetanopulu.

Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr