Yangroup logo Yangroup logo
Hisarturizm Hisarturizm

Hacıosman’dan 3 Soru Önergesi

Rodop Milletvekili Ahmet Hacıosman, Tarım Kalkınma ve Gıda Bakanı Athanasios  Çaftaris’e hitaben, hayvan besiciliği ve tarım amaçlı kullanıma yönelik devlet ara

Batı Trakya 9 Kasım 2012
Hacıosman’dan 3 Soru Önergesi

Rodop Milletvekili Ahmet Hacıosman, Tarım Kalkınma ve Gıda Bakanı Athanasios  Çaftaris’e hitaben, hayvan besiciliği ve tarım amaçlı kullanıma yönelik devlet arazisi kiralama sözleşmelerinin imzalanmasında yaşanan gecikmeyi konu alan bir soru önergesi sundu.

Soru önergesinin tam metni: 

SAYIN: Tarım Kalkınma ve Gıda Bakanı KONU: Hayvan besiciliği ve tarım amaçlı kullanıma yönelik devlet arazisi kiralama sözleşmelerinin imzalanmasında yaşanan gecikme.

Rodop ilinde, hayvan besiciliği ve tarım amaçlı kullanıma yönelik devlet arazisi kiralama programına, bölge üreticileri ve tarım sektörüne ilgi duyan ve bu sektör ile  ilgilenmek isteyen işsiz gençler tarafından yoğun ilgi gösterildi.

İlgili programa, yapılan ilk başvuruların üzerinden bir yıllık bir süre geçmiş olmasına rağmen, programa dahil olma hakkı kazanan kişilere sözleşme imzalanması yönünde henüz hiç bir haber verilmedi. Yaşanan bu büyük gecikme, kişileri ekonomik açıdan olumsuz şekilde etkilemekte, aile bütçesine de derin bir darbe vurmaktadır.

Yukarıdakiler doğrultusunda,

SAYIN BAKANA SORULUR:

Rodop ilinde hayvan besiciliği ve tarım amaçlı kullanıma yönelik devlet arazisi kiralama sözleşmelerinin imzalanmasında yaşanan gecikmenin sebebi nedir? İlk sözleşmeler ne zaman imzalanacaktır?

----------

Rodop Milletvekili Ahmet Hacıosman, Tarım Kalkınma ve Gıda Bakanı Athanasios  Çaftaris’e sunduğu soru önergesinde, sürüncemede kalan ödemelerin, Rodop ili üreticilerine ne zaman yapılacağı hakkında bilgi istedi.

Soru önergesinin tam metni: 

SAYIN: Tarım Kalkınma ve Gıda Bakanı KONU: Rodop ili üreticilerine yapılacak ödemelerin sürüncemede kalması.

Büyük ekonomik darlığın içinde bulunduğumuz bu dönemde, Rodop ili üreticileri, kendilerine yapılması gereken ödemelerin gecikmesinden dolayı daha da zor günler geçirmektedirler. Bazı durumlarda bu gecikme, üç yılı dahi bulmaktadır ki bu sorun hiç bir şekilde üreticilerden kaynaklanmamaktadır. Bürokratik işlemler ve yapılan hatalar sonucu ödemenin gerçekleşme süresi uzamaktadır.

2009 yılında, uydudan görüntüleme sürecinde, bildirilen kişisel bilgilerin ya da arazinin kayıtlara yanlış geçmiş olması gibi hataların yapılmış olması, büyük karışıklığa sebep olmuş,  üreticileri büyük eziyete maruz bırakmış ve 2009 yılı primlerini alamamalarına sebep olmuştur.

Rodop ilinde, önemli sayıda üretici ve hayvan besicisi organik tarım ve hayvancılık programına dahil olmuştur. Fakat yine OPEKEPE merkez sisteminde bilgilerin değerdirilme sürecinde yapılan hatalardan dolayı, programa dahil olan üretici ve hayvan besicilerine, 2010 yılı için hiç bir ödeme yapılmamıştır.  

Yukarıdakiler doğrultusunda,

SAYIN BAKANA SORULUR:

2009 yılı uydu görüntüleme hatalarından dolayı primlerini alamamış üreticilere ne zaman ödeme yapılacaktır? Organik tarım ve hayvancılık programını ilgilendiren düzeltmeler OPEKEPE merkez sistemi tarafında ne zaman yapılacak ve hak sahipleri 2010 yılı için ne zaman ödenecektir?

----------

Rodop Milletvekili Ahmet Hacıosman, Kalkınma, Rekabetçilik, Altyapı, Ulaştırma ve Ağlar Bakanı ile Ekonomi Bakanına hitaben soru önergesi sundu.  Rodop Milletvekili, ilgili soru önergesi metninde, Hemetli ve Mehrikoz bölgeleri için Özel Ev Vergisi Katkı Payı’nın düşürülmesini istedi.

Soru önergesinin tam metni:

SAYIN: 1. Kalkınma, Rekabetçilik, Altyapı, Ulaştırma ve Ağlar Bakanı              2. Ekonomi Bakanı KONU: Rodop ili balkan bölgesi yerleşim birimleri için, Özel Ev Vergisi katkı payının yeniden uyarlanması.

Kısa süre önce, Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemleri Müsteşarlığı tarafından yayınlanan,  2010 yılında elde edilen gelir için, 2011 yılında yapılan vergi beyannamelerini ilgilendiren bilgiler gündeme geldi.

Bu bilgiler doğrultusunda, ülke genelinde en yoksul vergi mükelleflerinin Rodop ili Hemetli ( Organi) bölgesinde olduğu ortaya çıktı. Bu balkan bölgesinde yaşayan kişilerin, tek geçim kaynağı,  tarım ve hayvancılıktır.

Daha önce, Rodop ili, Hemetli (Organi) ve Mehrikoz (Kehros) Nahiyelerine bağlı olan bu yerleşim birimlerinde yaşayan insanlar, hiç şüphesiz, ülkenin en yoksul kişileri arasında yer almaktadırlar.

Devlet, gerekli önlemleri alarak, bu kişilere özel destek ve ilgi göstereceği yerde, Müsteşarlığın kayıtları doğrultusunda, Hemetli ve Mehrikoz bölgesi sakinlerini, ekonomik açıdan iyi durumda olan bölgelerde yaşayan kişilerle bir tutmakta ve aynı maddi yükümlülük altına sokmaktadır.

Bu duruma verilecek en güzel örnek ise, son bir yıldır uygulanan Özel Ev Vergisi uygulamasıdır. Bu Özel Verginin Katkı Payı, bölgenin ekonomik kriterleri göz önünde bulundurulmadan, Rodop ili balkan bölgesi için son derece yüksek seviyelerde tutulmuştur.    

Yukarıdakiler doğrultusunda,

SAYIN BAKANLARA SORULUR:

Rodop iline bağlı Hemetli ve Mehrikoz bölgeleri için Özel Ev Vergisi  Katkı Payının, bölgenin ekonomik kriterleri göz önünde bulundurularak, bölge koşullarına uyarlanması ve düşürülmesi yönünde özen gösterecekler mi? 

Hisarturizm
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr