Hüseyin Memişoğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu

Balkan Türklüğünün değerli mücadele ve ilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Hüseyin Memişoğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu.  Memişoğlu 1937 yılında Bulgaristan'ı

Batı Trakya 28 Kasım 2018
Hüseyin Memişoğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu

Balkan Türklüğünün değerli mücadele ve ilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Hüseyin Memişoğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu. 

Memişoğlu 1937 yılında Bulgaristan'ın Kırcaali ilinin Kayaloba köyünde dünyaya geldi. Doğduğu bölgede tü­tün tarımı ve odunculuk yapan Türkler ile Pomak Türkleri yaşamaktaydı. İlköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini Kirli’de tamamladıktan sonra Sofya Üniversitesi Siyasi Bilgiler Bölümünden mezun oldu ve Bilimler Akademisi­’nde doktora yaptı. 1971'de Sofya Yüksek Makina-Elektronik Enstitüsü Ta­rih Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. Burada, Bulgaristan Türklerinin hayatı ve geçmişi üzerinde bilimsel çalışmalar yapma olanağını buldu.

Memişoğlu, uzun seneler Mehmet Celil’in yayımladığı “Rehber” gazetesinde yazılar yazdı. 1984 yılının sonlarında Bulgar yönetimi tarafından Türklere karşı uy­gulanan soykırım Hüseyin Memişoğlu için sürpriz olmadı ve olanlara da ilgisiz kalamazdı. Onun sesi, anavatana iltica ettikten sonra, Ankara’dan duyuldu. İltica etmesi bir korkaklık değil, tersine, büyük bir kahramanlık olarak yorumlandı. İki oğlu ile eşinin Bulgaristan’da kalmasına rağmen, o Bulgaristan Türkleri ile gerçek anlamında bir sıkı dayanışmaya girdi.

Prof. Dr. Memişoğlu, uzun süre Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Ankara’da yayımladığı “Bulgar Zulmüne Tarihi Bir Bakış” adlı kitap, Bulgaristan Türklerinin çektikleri çileyi anlatan çok değerli bir kaynaktır. Bu eser, Osmanlının Balkanlardan çekilişinden sonra 1989 yılına kadar geçen süreçte yapılan zulümleri anlatmaktadır. Tam 60 sene sonra bu acıklı olayları ve vahşeti günümüze aktaran yazar, bizden önceki nesillerin çektiği çileleri de bize tanıtma bakımından önemlidir.

Memişoğlu'nun Yunanistan ve Bulgaristan'ın bir devlet politikası olarak Pomak Türklerine yönelik yürüttükleri asimilasyon faaliyetlerine de yer verdiği ve bunları deşifre ettiği önemli çalışmalar yapmıştır. Bu anlamda birçok konferans, panel vermiş, makale ve kitap yazmıştır. 1999 yılında kaleme aldığı "Balkanlarda Pomak Türkleri" kitabı önemli bir eser ve kaynaktır. 

Prof. Dr. Hüseyin Memişoğlu şöyle der: “1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan günümüze kadar uygulanan zulüm ve baskıların gelişmesi incelendiğinde tedricen arttığı ve Bulgar Devleti’nin poli­tikasının bir parçası haline geldiği görülmektedir. Türk-Müslüman soydaş­larımızın isimlerinin toptan Slav-Bulgar isimleriyle değiştirilmesi olayı gerçekte yüzyıldan beri oynanan dramın son perdesidir. Bu dramın, Bulgar Prensliği’nin kuruluş yıllarına kadar uzanan köklü bir geçmişi vardır. Mesele ‘çok milletli’ bir toprak üzerinde ‘tek milletli’ bir Bulgar-Slav devleti yaratma felsefesinden kay­naklanmaktadır...”

BAŞLICA ESERLERİ (Tarih):

Bulgar Zulmüne Tarihi Bir Bakış (1989), Balkanlarda Pomak Türkleri (1999), Bulgaristan'da Türk Kültürü (1995), Bulgaristan’da Türk Eğitim Tarihi (2002)

Millet Media grubu olarak vefat eden bu değerli insanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Benzer Haberler
Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr