Hukuk ve Toplum

Hukuk nedir ve tarifi nasıldır? Hukuk, hakkın çoğulu olup hak ve vazifeleri, alacak ve borçları dile getiren metinlerdir. Aslında hukuk, tarafların birbirerin

Köşe Yazıları 8 Şubat 2012
Hukuk ve Toplum

Hukuk nedir ve tarifi nasıldır?

Hukuk, hakkın çoğulu olup hak ve vazifeleri, alacak ve borçları dile getiren metinlerdir. Aslında hukuk, tarafların birbirerine karşı olan hareket ve davranışlarını ortaya koyup düzenleyen sözleşme metinleridir. Kur’an da, insanların Allah ile fıtri olarak yapmış olduğu bir sözleşmenin metnidir.

Hukuk, her ne kadar hakkın çoğulu olsa da sadece haklar demek değildir. Bu kelime ebeveyn kelimesinde olduğu gibi tek kelimedir ama iki tane manası vardır. Hukuk, hak ve vazifeler, alacak ve borçlar demek olurken, ebeveyn ise iki baba demek iken manası öyle değil, anne ve baba demektir.

Sadece hakları söylemek, bir şey ifade etmez. Onun için BM’in yayınladığı İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, aynen bir kefesi kopmuş teraziye benzer. Bir kefesi yok olan terazi ne kadar iş görüyorsa, bu bildiri de o kadar iş görmektedir. Çünkü hukuk, aynı para gibi, iki yüzü iki tarafı bulunan, onun için de teraziye benzeyen bir araçtır. Borçlusu bulunmayan bir alacak, alacak olmaz. Bildiride sadece haklar, yani sadece alacaklar zikredilmiş, borçlular anılmamıştır.

Bize göre bugün yeryüzünde bir sözleşme olmamaları sebebiyle kanunlar ve hukuk denilen kuralların hukukla alakası yoktur. Çünkü kanunlar da, hukuk denilen şey de, liderlerin ve başkanların istek ve arzularından, irade-i senniyyeleri ve böylece buyruklarından ibarettir. Çünkü iktidar ve muhalefetin olduğu yerde ve hele parmak hesabının yapıldığı ve 5-10 kişinin bir oraya bir buraya geçmesiyle çoğunluk sağlandığı demokrasi oyununda gerçek danışma ve şura olamaz. Başkana bakarak parmak kaldıranların yerine robotlar konsa daha iyi olmaz mı? Ne dersiniz?

Bu bir ilim meselesidir. Mesela, tarih bir ibret levhasıdır. Herkesin oradan ders çıkarması gerekir. Fakat tarih ilim değildir. İlim onu yapma bunu yap, oradan gitme buradan git der. Halbuki tarih böyle bir görev yapamaz. Tarihte iyi de vardır, kötü de vardır. Bugünden bakışla yanlış da vardır doğru da vardır.

Tüm insanlık için gelecek çok zor olacaktır. Ancak bizi dinlerlerse din-bilim bileşkesini kurarlarsa yani bu yanlış sosyal bilimleri düzeltip tabiat ve fıtrata, doğa ve doğal olana uygun hale getiririrlerse, kesinlikle daha çok esenlikler ve kolaylıklar olacaktır.

Toplum nedir ve tarifi nasıldır?

Varlıklar arasında en üst düzeyde olan insanoğlu, bireysel olduğu kadar aynı zamanda tolumsal bir canlıdır. Onun bu bireysel ve toplumsal tarafı, farzı ayın ve farzı kifaye terimleriyle ifade edilir. Bireyin maddi ve manevi yönüyle biyolojik (fizik ve metafizik) yönüyle ne ise onun mensup olduğu toplumsal bünye de odur.

İnsan aslında çokmerkezli bir varlıktır. Onun bir yönüyle solunum, sindirim, dolaşım ve boşaltım gibi dört sisteme sahip iken diğer yönüyle de fikir, his, irade ve ünsiyet olmak üzere dört melekeye sahiptir. İnsanı asıl insan yapan onun sahip olduğu bu dört maharettir.
Bireyin sahip olduğu bu dört meleke ve maharet, büyüyerek toplumda kurum haline gelirler. Onun için toplumdaki dini ilmi, idari ve iktisadi kurumlar toplumu toplumu meydana getiren unsurlardır. Şu halde toplum, insanların dini, ilmi, idari ve iktisadi faaliyetleri ile bütün bireylerin hayatlarını, can ve mal güvenliklerini, eğitim ve öğretim, ulaşım ve yönetim ve de ekonomik ihtiyaçlarını temin eden bir bütündür.

İslam düzeni, insanların inançlarına mühale etmediği için, onun dışında kalan tüm vatandaşların ortak noktalarının bir bileşkesi olup bu kurumlar arasında doku uyuşmazlığı yoktur. İslam düzeninde din-bilim çatışması bullunmadığı, tam bir iş bölümü sağlandığı için de idare ve iktisat arasında çelişki bulunmaz.

Bizim teorimizde bir İslam düzeni bulunmakla, bugün insanlığın düşmüş olduğu idarî ve iktisadî kargaşa ve krizlerin, iktisadî ve ailevî kriz ve buhranların tek kurtuluş reçetesi olarak İslam’ın insanlığa sunmuş olduğu düzenini görmekteyiz. Bu İslam düzeninin araştırılıp ortaya çıkması, belirlenip uygulamaya konulması için tüm çalışanlara başarılar dilerim. Allah muvaffak etsin.

Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr