Kurban Yardim 2024 Kurban Yardim 2024

İnsanın mutluluğu doğal ve tabii düzendedir

Bugünkü dünya düzeni yapaydır ve insan için zararlıdır. Doğal, tabii ve fıtrî bir düzeni getirmedikçe insanlar mutlu olmayacaktır. İnsanın birey ve toplum ola

Köşe Yazıları 7 Temmuz 2012
İnsanın mutluluğu doğal ve tabii düzendedir

Bugünkü dünya düzeni yapaydır ve insan için zararlıdır. Doğal, tabii ve fıtrî bir düzeni getirmedikçe insanlar mutlu olmayacaktır.

İnsanın birey ve toplum olarak doğuştan getirdiği özellikler ve karakterler vardır. Buna ilâveten insan talim ve terbiye ile bir takım kazanımlar da elde eder. Ancak bunların temel olan karaktere uygun olması gerekir. İşte o sebeple temel ile bina, bina ile temel arasında bir uyum ve ahenk olması gerekir. Bundan dolayı huy, karakter ve ahlâk doğal iken insanın hareket ve davranışları yapay olursa bu insana stres, sıkıntı, ruh ve beden hastalığı getirir. Zaten bugün insanların çoğu ruh ve beden hastasıdır. Bu medeniyet kadar insanları hiçbir medeniyet hasta etmedi ve insanlar hap tüketmedi.

Yapay ile doğalın ekonomide en güzel örneği merkantilizm ile fizyokratlardır. Ekonomiyi suni-yapay hale getiren ve bir takım krizlere sürükleyen merkantilistlere karşı fizyokratlar doğal düzen silahı ile karşı çıkmışlardır.

Evet, biz de aynı şeyi düşünüyor. Aynı fizyokratlar gibi doğal düzen-ilahi düzen diyoruz. Bugün insanlar millet ve devlet olarak, evren, küre ve insanlık olarak çok acil bir şekilde bu doğal düzeni bulup uygulamaya koymazsak, önümüzdeki gelecek olan kıyamet sahnesini andıran büyük savaşı unutmayalım derim ve herkesi düşünmeye, bu konuda çalışmaya ve samimi bir şekilde omuz vermeye davet ederim. İnsanlıkta iman-inanç vardır; artık sıra ameli düşünmeye, çağın fıkhını-hukukunu yazmaya gelmiştir.

HZ. MUHAMMED İLE BERABER DİN (=İNANÇ VE İBADET) MERKEZLİ BİR TOPLUM DÜZENİ SONA ERMİŞ BÜTÜN DİNLERE ÖZGÜRLÜK GETİREN İLİM-HUKUK MERKEZLİ BİR TOPLUM DÜZENİ GELMİŞTİR.

Allah, Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar insanlar açısından iki program uyguladı.

1. programa Hz Adem'den başlayıp ve Hz. Muhammed'e kadar olan tüm peygamberler dahildir. Bu zamanda halklar din adamı olan ve din adamı olmayan diye iki gruba ayrılıyorlardı ve halkı hep peygamberler, onların havarileri ve tilmizleri yönetiyorlardı. Çünkü o zamanlarda halkın seviyesi kendi kendilerine yönetecek bir durumda değildi. Zaten bu dönemde din, felsefe, ahlak, hukuk, ilim ve ekonomi birbirinden ayrılmamış bir bütün halinde idi. Bunları bilenler de din adamları yani peygamberler ve onların tilmizleri idi.

2. program ise Hz. Muhammed dönemidir. Önceden bu döneme hazırlık için felsefe dinden yavaş yavaş ayrılmaya başlamış, bu güne kadar ilimler de felsefeden ayrılıp böylece felsefe iyot gibi açığa çıkıp bir şey yapamaz ve hiçbir problemi çözemez hale geldi.

İnsanda inanç, ibadet, ilim, ahlâk ve hukuk çok merkezlilik arzederken bunlar toplumda da insan vücudundaki solunum, sindirim, boşaltım ve dolaşım sistemleri gibi, hem ayrı ve hem de beraber olan kurumları meydana getirdiler.

Yani Hz. Muhammed’in toplumunda bütün dinler kişilik kazanmış oldular. O sebeple toplumda insanların inançları ve ibadetleri kendi özgür iradelerine bırakılmıştır. İnanç ve ibadet konusunda İslam düzeninde bir zorlama olmaz, bu konuda devlet bir ceza verme yetkisine de sahip değildir.

Diğer taraftan ahlâkı yürüten, insanların ve halkın alkışlamaları ya da yuhlamalarıdır. Yani halkın tasvip ettiği meslek ve kişiler kazanır, etmediği alan ve kişiler ise kaybeder. Yani dini yürüten ahirette mutlu olma arzusu olduğu gibi, hukuku yürüten de devlet zorudur.

İşte bu söyleyip saydığımız sebeplerden ötürü tüm dünyanın yeni bir sisteme ve yeni bir düzene ihtiyacı vardır. İnsanlara daha çok özgürlük, daha çok insanî kişilik, toplum büyük bir ortaklık olup birlikte üretim yapılmakla hakça bir bölüşüm... Tüm vatandaşların eşit muamele gördüğü ve her türlü imtiyazların kaldırıldığı bir düzen... İşte bugünden sonra bunları ortaya koyabilicek tek sistem İslam düzeni olacaktır.

BÜTÜN MESELE, İYİ NİYETLİ VE SAMİMİ OLMAKTIR
Bugün msülümanların ifrat ve tefrit içinde olduklarını düşünüyorum. Bilhassa ben görevimi yaparsam bir de biz bir araya gelir bir güç olursak hele yeni bir oluşum başlatabilirsek, tüm dünyayı kucaklayan bir oluşum... Ben öyle inanıyorum ki, 50 yıl içinde bu dünya düzelir. Ama Muhammed-ül Emin kadar güvenilir olmalıyız. Eğer onlar diyorsa bu doğrudur demeli cümle alem. Bu işler 3 kağıtçılıkla, egoizma ile ve meşrepçilik, mezhepcilik veya tarikatçılık yapmakla olmaz. Hatta diğer dinlilere karşı dincilik yapmakla hele hiç olmaz.

Ben burada bin defa söyledim İslam din ve düzendir. O sebeple dünya için İslam’ın düzeni lâzım. Yoksa İslâm kimsenin dinine karışmaz.

SLOGANIMIZ YURTTA KARDEŞLİK CİHANDA KARDEŞLİKTİR
İslam’da bir ülkede yaşayan tüm vatandaşlar kardeştirler. Ayrıca bir anne ve babadan üredikleri için tüm insanlar arasında insanlık kardeşliği vardır.

VATANDAŞ KARDEŞLİĞİ-İNSANLIK KARDEŞLİĞİ BİLEŞKEMİZDİR.

Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr